Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Novada olimpiāžu rezultāti

Novada olimpiāžu rezultāti
Novada olimpiāžu rezultāti.

Latviešu valodas un literatūras olimpiādē 11.-12.klasēm:

11.klašu grupā:
 • 1.vietas Arta Soboļeva un Agris Ratniks no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. Ina Gaiķe)
 • 2.vietas ieguva Andrejs Ķīlis no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Gaiķe) un Alise Siliņa no Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas (sk. Gunta Bērziņa).
 • 3.vietas ieguva Annija Krivjonoka, Gustavs Dravants un Anete Kalniņa no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Gaiķe).
 • Atzinības ieguva Elizabete Ulmane, Diāna Kukore un Marta Kļaviņa no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Gaiķe).

12.klašu grupā:
 • 1.vietas Trīne Žagare un Emīlija Kate Tomsone no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. Sandra Nagle).
 • 2.vietas ieguva Annija Zariņa no Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas (sk. G.Bērziņa) un Elīza Marta Stangaine no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. S.Nagle).
 • 3.vietas ieguva Diāna Paula Upmale no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. S.Nagle) un Pauls Ēriks Skujiņš no Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas (sk. G.Bērziņa).
 • Atzinību ieguva Anete Cīrule no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. S.Nagle).
Ekonomikas olimpiādē 10.-12.klasēm:

10.klašu grupā:
 • 1.vietas ieguva Marta Reinsone un Gvido Jaunzems no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. Inga Ozola).
 • 2.vietas ieguva Emīlija Gārša un Artūrs Lazdiņš no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Ozola).
 • 3.vietas ieguva Artūrs Smiltiņš un Kristiāns Kociņš no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Ozola).
 • Atzinības saņēma Elza Pūpe no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Ozola).

11.klašu grupā:
 • 1.vietu ieguva Andrejs Ķīlis no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Ozola).
 • 2.vietas Sandra Siliņa un Toms Kristiāns Robītis no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Ozola).
 • 3.vietas ieguva Kristīna Vinogradova, Rihards Voldemārs Vaivods un Mišela Vinogradova no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Ozola).
 • Atzinības ieguva Agris Ratniks, Edgars Krūmiņš un Anete Kalniņa no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Ozola).

12.klašu grupā:
 • 1.vietas ieguva Diāna Paula Upmale un Renāts Jurševskis no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Ozola).
 • 2.vietu ieguva Hugo Grūbe no Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. Nadežda Persaņa).
 • 3.vietas ieguva Katrīna Agate Eglīte no Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. Nadežda Persaņa) un Sofija Novicka no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Ozola).
 • Kārlis Ogliņš no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. R.Lazdiņš).
 • Atzinības ieguva Anastasija Skribe, Elīza Marta Stangaine un Kristiāns Zelčs no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Ozola).
Ķīmijas olimpiādē 9.-12.klasēm:

9.klašu grupā:
 • 1.vietu ieguva Matīss Timermanis no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. Sarmīte Dreijalte).
 • 2.vietas ieguva Ance Valnere, Renārs Šķesteris un Ilze Kampenusa no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. S.Dreijalte).
 • 3.vietas ieguva Līva Krēgere no Cēsu 1.pamatskolas (sk. Inese Kaula), Kārlis Kide un Tīna Krastiņa no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. S.Dreijalte).
 • Atzinību ieguva Igors Vinogradovs no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. S.Dreijalte).

10.klašu grupā:
 • 1.vietu ieguva Rūdolfs Zveja no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. S.Dreijalte).
 • 2.vietas ieguva Kristiāns Kociņš un Artūrs Smiltiņš no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. S.Dreijalte).
 • 3.vietas ieguva Kate Anete Jansone, Anda Upane no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. S.Dreijalte).

11.klašu grupā:
 • 1.vietu ieguva Sandra Siliņa no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. S.Dreijalte).
 • 2.vietas ieguva Matīs Platacis no Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. Aldis Andermanis) un Rihards Voldemārs Vaivods no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. S.Dreijalte).
 • 3.vietas ieguva Andrejs Ķīlis no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. S.Dreijalte) un Natālija Andersone no Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. A.Andermanis).
 • Atzinību ieguva Anete Kalniņa no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. S.Dreijalte).

12.klašu grupā:
 • 1.vietu ieguva Renāts Jurševskis no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. S.Dreijalte).
 • 2.vietu ieguva Elīza Marta Stangaine no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. S.Dreijalte).
 • 3.vietas ieguva Vitālijs Vinogradovs no Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. A.Andermanis) un Diāna Paula Upmane no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. S.Dreijalte).
Ģeogrāfijas olimpiādē 10.-12.klasēm:

10.klašu grupā:
 • 1.vietu ieguva Viktorija Vildiņa no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. Ingūna Gaile).
 • 2.vietu ieguva Gustavs Gailišs no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Gaile).
 • Atzinību ieguva Kārlis Dieviņš no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Gaile).

11.klašu grupā:
 • 1.vietu ieguva Andrejs Ķīlis no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Gaile).
 • 2.vietu ieguva Agris Ratniks no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Gaile).
 • 3.vietas ieguva Gustavs Dravants un Edvards Jurģis Auzāns no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Gaile).
 • Atzinības ieguva Patrīcija Logina un Asnāte Luīze Podniece no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Gaile) un Voldemārs Veitners no Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. Anželika Burašņikova).

12.klašu grupā:
 • 1.vietu ieguva Renāts Jurševskis no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Gaile).
 • 2.vietu ieguva Elīza Marta Stangaine no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Gaile).
 • 3.vietas ieguva Diāna Paula Upmane no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Gaile).
 • Atzinību ieguva Sofija Novicka no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Gaile).
Drīzumā sekos informācija par matemātikas olimpiādi 5.-8.klasēm, vācu valodas olimpiādi 8.klasēm, mājturības un tehnoloģiju olimpiādēm 5.-9.klasēm.
Datums: 2019. gada 6. marts