Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Novada direktoru vietnieki tiekas Rāmuļos

Novada direktoru vietnieki tiekas Rāmuļos
6. jūnijā Rāmuļu pamatskolā viesojās direktoru vietnieki mācību darbā. Viesi tika iepazīstināti ar skolas vēsturi, apkārtni, mācību darbu un ārpusklašu aktivitātēm. Direktoru vietniekiem bija iespēja izmēģināt vides spēles.
6. jūnijā Rāmuļu pamatskolā viesojās direktoru vietnieki mācību darbā. Viesi tika iepazīstināti ar skolas vēsturi, apkārtni, mācību darbu un ārpusklašu aktivitātēm. Direktoru vietniekiem bija iespēja izmēģināt vides spēles.

Direktoru vietnieku metodiskās komisijas ietvaros tika izvirzītas nākamā gada prioritātes.

www.ramuluskola.lv
Datums: 2013. gada 6. jūnijs