Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Laureāti valsts mācību priekšmetu olimpiādēs

Laureāti valsts mācību priekšmetu olimpiādēs
Cēsu Valsts ģimnāzijas skolēni Valsts mācību priekšmetu olimpiādēs saņēmuši Izglītības un zinātnes ministrijas Diplomus un medaļas:
Cēsu Valsts ģimnāzijas skolēni Valsts mācību priekšmetu olimpiādēs saņēmuši Izglītības un zinātnes ministrijas Diplomus un medaļas:

Vācu valodas valsts olimpiādē 10. –12. klasei Cēsu Valsts ģimnāzijas 8. klases skolēns Mārtiņš Gailis ieguva Izglītības un Zinātnes ministrijas III pakāpes diplomu un bronzas medaļu, skolotāja Sniedze Stupaka;
Vēstures valsts olimpiādē 12. klases skolniece Santa Kārkle apbalvota ar Izglītības un Zinātnes ministrijas III pakāpes diplomu un bronzas medaļu, skolotāja Solveiga Upīte.

Jāatzīmē, ka olimpiādes uzdevumu saturs ir sarežģītāks par vispārējās izglītības saturu ar augstākām prasībām attiecībā uz mācību priekšmeta apguvi.
Apsveicam Mārtiņu Gaili un Santu Kārkli ar iegūtajām godalgotajām vietām!
Pateicamies skolotājām Sniedzei Stupakai un Solveigai Upītei par ieguldīto darbu ar skolēniem!
Paldies, vecākiem par ieinteresētību un atbalstu!

Informāciju sagatavoja:
Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļas
metodiķe Biruta Dambīte
Datums: 2013. gada 6. marts