Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Iesniegti seši jaunatnes iniciatīvas projektu iesniegumi

Iesniegti seši jaunatnes iniciatīvas projektu iesniegumi

Cēsu novada pašvaldībā atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” gaitā iesniegti seši jaunatnes iniciatīvas projektu iesniegumi:

  1. Biedrība “Dodkepu.lv”, projekta nosaukums “Kamanu suņu sporta elementu izmantošana neformālajā izglītībā, samazinot mācību pārtraukšanas riskus jauniešiem”, sadarbības partneris Rāmuļu pamatskola.
  2. Nodibinājums “Pievienotā vērtība”, projekts “Ir varianti!” , sadarbības partneris Cēsu 2. pamatskola.
  3. Biedrība “Izaugsmes matrica”, projekts “Pats SEV pavēlnieks”, sadarbības partneris Cēsu 1. pamatskola.
  4. Biedrība “Rīgas Vācu kultūras biedrība”, projekts Izaugsmes prakses cikls Cēsīs “Sper soli nākotnei”, sadarbības partneris Cēsu Bērzaines pamatskola -attīstības centrs
  5. Biedrība “Vai vari?” projekts “Zaļā klase” , sadarbības partneris Biedrība ,,LIVONENSIS”.
  6. Biedrība “Piedzīvojuma Gars”, projekts “LEC Cēsis”, sadarbības partneris Cēsu novada Jauniešu māja.

Projekta mērķa grupa – vispārējās izglītības iestāžu izglītojamie no 5. līdz 12.klasei, kā arī to profesionālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas, izglītojamie no 1. līdz 4. kursam, t. sk. priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamie.

Jaunatnes iniciatīvas projekti ir vērsti uz izglītojamo motivācijas palielināšanu, lai riska grupā esošie jaunieši nepārtrauktu mācības priekšlaicīgi, kā arī izglītības turpināšanu un pašu jauniešu aktīvas līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē.

Pašlaik uzsākta iesniegto projektu iesniegumu izvērtēšana, ko veic pašvaldības izveidota vērtēšanas komisija. Lēmums tiks pieņemts mēneša laikā pēc projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām.

Komisijas lēmums septiņu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas tiks nosūtīts projekta iesniedzējam pa pastu un uz projekta iesniedzēja norādīto elektroniskā pasta adresi, un paziņojums par atklāta projektu konkursa rezultātiem tiks publicēts pašvaldības tīmekļa vietnē www.cesis.lv

Paldies projektu iesniedzējiem par ieguldīto darbu projekta iesnieguma sagatavošanā!

Vairāk informācijas par projektu: www.pumpurs.lv

 

Informāciju sagatavoja: Biruta Dambīte, projekta koordinatore

 

Datums: 2020. gada 1. aprīlis