Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Iesniegti jaunatnes iniciatīvas projekti

Iesniegti jaunatnes iniciatīvas projekti

Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) jaunatnes iniciatīvas projektu konkursa ietvaros nevalstiskās organizācijas iesniegušas deviņus jaunatnes iniciatīvas projektu pieteikumus skolēnu mācību motivācijas palielināšanai:

  • Biedrība “Alternatīvā attīstība”, projekta nosaukums, “Kāpēc man kāpt ozolā?”, sadarbības partneris Zaubes pamatskola.
  • Biedrība “Mēs Saulkrastiem”, projekta nosaukums “Integrācijas darbnīca”, sadarbības partneris Cēsu novada Sociālais dienests.
  • Biedrība “IN-LAAT”, projekta nosaukums ,,I. am. I - eju tālāk”, sadarbības partneris Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums.
  • Biedrība “TERRA NOVA VITAE”, projekta nosaukums “Aizej tur nezin, kur, atnes to, nezin ko”, sadarbības partneris Cēsu 1.pamatskola.
  • Nodibinājums “Fonds Plecs”, projekta nosaukums “Grupas terapija Cēsu Pilsētas vidusskolas skolēniem 2022/2023. m.g. laikā”, sadarbības partneris Cēsu Pilsētas vidusskola.
  • Biedrība “Dodkepu.lv”, projekta nosaukums ”Ar Haskiju uz skolu pēc zināšanām motivācijas”, sadarbības partneris Drabešu Jaunā pamatskola.
  • Biedrība “Māksla labsajūtai”, projekta nosaukums ”DABnESis – piedzīvojumu terapijas izaugsmes programma jauniešiem”, sadarbības partneris Cēsu Jaunā vidusskola.
  • Biedrība Mūžizglītības un kultūras institūts “VITAE”, projekta nosaukums “ES ESMU-ES VARU! ”, sadarbības partneris Cēsu Pilsētas vidusskola.
  • Biedrība “Justies labi”, projekta nosaukums ”Saki “Jā” savai nākotnei”, sadarbības partneris Cēsu Pilsētas vidusskola.

Iesniegtie projekti ir vērsti uz skolēnu motivācijas palielināšanu, lai riska grupā esošie jaunieši nepārtrauktu mācības priekšlaicīgi, kā arī uz izglītības turpināšanu un pašu jauniešu aktīvas līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē. Projekta mērķa grupa - vispārējās izglītības iestāžu skolēni no 5. līdz 12. klasei un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4.kursam.

Projektu iesniegumu atlases rezultātā projekta finansējumu saņems divi projekta iesniegumi atbilstoši projekta 8.3.4. noteiktajai finansējuma kvotai. Finansējums no projekta tiks piešķirts divu projektu īstenošanai, kuri ieguvuši lielāko punktu skaitu. Vienam projektam pieejamais finansējuma apmērs no projekta budžeta līdzekļiem ir 4600 EUR.

Komisijas lēmums par no projekta finansiāli atbalstītajiem projektiem tiks paziņots ne vēlāk kā līdz 2022.gada 7.jūnijam.

Paldies projektu iesniedzējiem par ieguldīto darbu projekta iesnieguma sagatavošanā! Vairāk informācijas par projektu: www.pumpurs.lv.

Datums: 2022. gada 16. maijs