Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Iegūst godalgotas vietas novada olimpiādēs

Iegūst godalgotas vietas novada olimpiādēs
Ar olimpiādi vācu valodā 8.klasei un ģeogrāfijas olimpiādi 10.–12.klasei noslēdzies mācību priekšmetu olimpiāžu cikls, kurām saturu un vērtēšanas kritērijus izstrādā valsts olimpiādes rīcības komisija.
Ar olimpiādi vācu valodā 8.klasei un ģeogrāfijas olimpiādi 10.–12.klasei noslēdzies mācību priekšmetu olimpiāžu cikls, kurām saturu un vērtēšanas kritērijus izstrādā valsts olimpiādes rīcības komisija.
Jāpiezīmē, ka ģeogrāfijas olimpiāde 10.–12.klasei notikusi pārraudzītā tiešsaistes režīmā, izmantojot olimpiādes tīmekļa vietni, kā arī ģeogrāfijas olimpiādē vidusskolai piedalījušies 9.klases skolēni.

Olimpiāžu rezultāti

Vācu valoda 8.klasei
1. vieta: Alise Gārša, Cēsu 1. pamatskola, skolotāja Ilva Līne;
2. vieta: Una Vēvere, Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Sniedze Stupaka;
3. vieta: Elīza Marija Bogdānova, Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Sniedze Stupaka;
Atzinība: Krišjānis Tiltiņš un Elīna Dzene, abi Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Sniedze Stupaka.

Ģeogrāfija
9. klase
1. vieta: Agris Ratniks, Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Ingūna Gaile;
2. vieta: Gustavs Dravants, Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Ingūna Gaile;

10. klase
1. vieta: Elīza Marta Stangaine, Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Ingūna Gaile;
2. vieta: Renāts Jurševskis, Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Ingūna Gaile;
3. vieta: Diāna Paula Upmale un Liang Jiayi, abas Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Ingūna Gaile;
Atzinība: Kristiāns Potašovs, Sofija Novicka, Anastasija Skribe, Trīne Žagare, Emīlija Kate Tomsone, Rūdolfs Dubovs, visi Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Ingūna Gaile; Linda Prokofjeva, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Anželika Burašņikova.

11. klase
1. vieta: Dāvis Krūmiņš, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Anželika Burašņikova;
2. vieta: Kārlis Kreilis, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Anželika Burašņikova;
3. vieta: Rēzija Veronika Laumane un Stella Bērziņa, abas Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Ingūna Gaile;
Atzinība: Toms Vaļķins un Jānis Harijs Gailītis, abi Cēsu Valsts ģimnāzija; Dmitrijs Dmitrijevs, Cēsu Pilsētas vidusskola, visiem skolotāja Ingūna Gaile.

12. klase
1. vieta: Melisa Kaškura, Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Ingūna Gaile;
2. vieta: Elvis Pumpurs un Nikola Serģe, abi Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Ingūna Gaile;
Atzinība: Ēriks Kūlītis, Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Ingūna Gaile; Kalvis Kaļva, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija, skolotāja Anželika Burašņikova.

Paldies skolotājiem par ieguldīto darbu!
Paldies skolēniem un viņu vecākiem!

Informāciju sagatavoja:
Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļas metodiķe
Biruta Dambīte
Datums: 2017. gada 17. marts