Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Dokumentu iesniegšana Cēsu Valsts ģimnāzijā

Dokumentu iesniegšana Cēsu Valsts ģimnāzijā
Cēsu Valsts ģimnāzija aicina apgūt:
- Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu
- Matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu

Iesniedzamie dokumenti
- iesniegums (aizpilda vecāki vai aizbildnis)
- apliecība par pamatizglītību un sekmju izraksts
- medicīnas dokumenti
- dzimšanas apliecības vai pases kopija

Dokumentu iesniegšana no 18.jūnija līdz 21.jūnijam skolas darbvedībā.
Darbvedības darba laiks no plkst.9.00 līdz plkst.16.00. Rezultātu paziņošana 22.jūnijā plkst.10.00.
Datums: 2018. gada 12. jūnijs