Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Citāda mācību stunda CVĢ

Citāda mācību stunda CVĢ
Arī šogad šī tradīcija turpina dzīvot – Skolotāju dienā divas mācību stundas vada skolotāji, kuri pēc savas izglītības nav pedagogi, bet viņi ir brīnišķīgi, dzīvesgudri cilvēki, kuri savu ikdienu saistījuši ar citām interesantām nodarbēm, par to labprāt pastāstot jauniešiem.
Arī šogad šī tradīcija turpina dzīvot – Skolotāju dienā divas mācību stundas vada skolotāji, kuri pēc savas izglītības nav pedagogi, bet viņi ir brīnišķīgi, dzīvesgudri cilvēki, kuri savu ikdienu saistījuši ar citām interesantām nodarbēm, par to labprāt pastāstot jauniešiem.

Interesantās sarunās skolēniem bija iespēja uzzināt, ko slēpj sevī vārds „bibliotēka” mūsdienu izpratnē, kas ir krāsu terapija un kā ar to var palīdzēt. Bija iespēja trenēties vieglatlētikas trenera vadībā un uzzināt, kāda ir sportistu ikdiena. Arī tālā Brisele ienāca mūsu skolas sienās. Un kas ir „Kiukīšu kārumi”, kā tie top? Skolēniem bija iespēja runāt par biznesu, mākslu un žurnalistiku. Tika pavērts improvizācijas teātra priekškars. Skolēniem tika atgādināts, cik svarīgi ir sargāt pašam sevi un nebūt pārgalvīgam. Tagad 9.klases zina, ko ražo uzņēmums ‘Dores”. Divpadsmitajām klasēm ļoti svarīgi bija dzirdēt, cik svarīgi izmantot visas piedāvātās iespējas, ko sniedz skola.

Interesanti bija savstarpēji satikties arī šo stundu skolotājiem un dzīvi diskutēt par savu skolas laiku, par piedāvātajām un izmantotajām iespējām. Vienkārši – par dzīvi.

Paldies par citādo mācību stundu Lāsmai Vasmanei, Gunai Kalniņai Priedei, Ivetai Kazerovskai, Baibai Zvejniecei, Mairitai Kaņepei, Inesei Suijai, Ivetai Jermolājevai, Jānim Tilakam, Matiasam Jansonam, Pēterim Kalniņam, Jurim Kozlovskim, Kasparam Dravantam, Dainim Kokam, Rihardam Parandjukam!
Datums: 2016. gada 6. oktobris