Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Cēsu novada mācību olimpiāžu rezultāti

Cēsu novada mācību olimpiāžu rezultāti
No 2018.gada 1.septembra notikušas vairākas olimpiādes, kurās skolēni guvuši sev nozīmīgus sasniegumus!
No 2018.gada 1.septembra notikušas vairākas olimpiādes, kurās skolēni guvuši sev nozīmīgus sasniegumus!

Angļu valodas novada olimpiādē 10.-12.klasēm, kura norisinājās 30.oktobrī:
 • 1.vietu ieguva Hermanis Arigo Auzāns no Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. Silvija Samsone);
 • 2.vietas ieguva Mārtiņš Jēkabs Ausmanis no Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. S.Samsone) un Renāts Jurševskis, Edgars Krūmiņš un Sandra Siliņa no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. Selga Goldmane, Melānija Artimoviča un Ineta Ābola);
 • 3.vietas ieguva Lorna Barbara Ērla, Lizete Millija Goba un Lauris Deduments no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. S.Goldmane un I.Ābola) un Annija Zariņa no Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas (sk. Zinta Bāliņa);
 • Atzinības saņēma Didzis Irbe no Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. S.Samsone), Anna Katrīne Sandlere un Alise Līce no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. S.Goldmane un I.Ābola);
Uz valsts olimpiādi, kas norisinājās 7.decembrī, Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē, tika uzaicināti visi 1. un 2.vietas ieguvēji.

Angļu valodas olimpiādes mērķi ir veicināt izglītojamo interesi par angļu valodu un literatūru, pilnveidot starpkultūru kompetenci un attīstīt patstāvīgās izzināšanas prasmes.

Vācu valodas olimpiādē 10.-12.klasēm, kura norisinājās 15.novembrī:
 • 1.vietu ieguva Ilmārs Mihailovs no Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. Ārija Vilkaste);
 • 2.vietu ieguva Džeina Laura Drule no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. Ruta Amoliņa);
 • 3.vietu ieguva Asnāte Podniece no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. Ruta Amoliņa);
 • Atzinību ieguva Una Vēvere no no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. Ruta Amoliņa).
Vācu valodas olimpiādes mērķi ir veicināt izglītojamo interesi par svešvalodu, pilnveidot saskarsmes kultūru un attīstīt patstāvīgās izzināšanas prasmes.

Bioloģijas olimpiādē 9.-12.klasēm, kura norisinājās 29.novembrī:

9.klašu grupā:
 • 1.vietas ieguva Sabīne Nīmane un Viesturs Romka no Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. Dace Sarkane-Plijeva);
 • 2.vietas ieguva Laura Kārkliņa no Cēsu Pilsētas vidusskolas (sk. Līga Jaunzeme) un Elīza Ziediņa no Cēsu 1.pamatskolas (sk. Inese Kaula);
 • 3.vietas ieguva Undīne Peperniece no Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. D.Sarkane-Plijeva) un Elizabete Krūmiņa no Cēsu 1.pamatskolas (sk. Inese Kaula);
 • Atzinības ieguva Līva Krēgere no Cēsu 1.pamatskolas (sk. Inese Kaula) un Vineta Krūmiņa no Cēsu Pilsētas vidusskolas (sk. Inese Kukaine).

10.klašu grupā:
 • 1.vietas ieguva Viktorija Vildiņa un Anda Upane no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. Inita Kriškāne);
 • 2.vietas ieguva Kārlis Dieviņš un Viktorija Aleksejeva no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. Inita Kriškāne);
 • 3.vietas ieguva Hermanis Arigo Auzāns no Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. D.Sarkane-Plijeva), Kristiāns Kociņš, Gustavs Gailišs un Emīlija Gārša no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. Inita Kriškāne);
 • Atzinības saņēma Elīna Pētersone un Beatrise Baijere no Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. D.Sarkane-Plijeva), Anete Sniedze no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. Inita Kriškāne).

11.klašu grupā:
 • 1.vietu ieguva Gustavs Dravants no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. Inita Kriškāne);
 • 2.vietas ieguva Sandra Siliņa un Andrejs Ķīlis no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. Inita Kriškāne);
 • 3.vietas ieguva Edgars Krūmiņš, Beatrise Alise Ivanova, Arta Soboļeva, Emīlija Ezeriņš, Agris Ratniks no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. Inita Kriškāne) un Mārtiņš Ausmanis no Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. D.Sarkane-Plijeva);
 • Atzinības ieguva Rihards Voldemārs Vaivods, Asnāte Luīze Podniece un Linda Podniece no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. Inita Kriškāne).

12.klašu grupā:
 • 1. vietu ieguva Diāna Paula Upmale no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. Inita Kriškāne);
 • 2.vietas ieguva Sofija Novicka, Lizete Millija Goba, Justīne Malkava un Trīne Žagare no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. Inita Kriškāne);
 • 3.vietas ieguva Signija Betima Baranovska, Marta Laura Kleša, Signe Ieva Reikmane, Rebeka Raiska, Emīlija Kate Tomsone no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. Inita Kriškāne) un Vitālijs Vinogradovs no Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. D.Sarkane-Plijeva);
 • Atzinības ieguva Sanita Jansone, Aleksandrs Volkovs un Roberts Puriņš no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. Inita Kriškāne).
Uz valsts olimpiādi, kas norisinājās no 23. līdz 25.janvārim, Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā, tika uzaicināta Anda Upane, Viktorija Vildiņa, Gustavs Dravants, Andrejs Ķīlis, Sandra Siliņa un Diāna Paula Upmale no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. Inita Kriškāne). Rezultāti tiks paziņoti vēlāk.

Bioloģijas olimpiādes mērķi ir papildināt izglītojamo teorētiskās zināšanas un uzlabot praktiskā darba iemaņas, pilnveidot izpratni par bioloģijas kā zinātnes vietu dabaszinātņu sistēmā, jaunākajiem atklājumiem bioloģijā un nozīmi ikdienas dzīvē, kā arī izzināt jaunos talantus bioloģijā un izveidot Latvijas komandas kandidātus starptautiskajai bioloģijas olimpiādei, tādējādi radot iespējas izglītojamiem paplašināt savu redzesloku, rast kontaktus ar citu valstu vienaudžiem, kuriem ir līdzīgas intereses un apliecināt sevi ārpus valsts robežām.

Filozofijas olimpiādē 11.-12.klasēm, 9.janvārī, piedalījās Viktorija Baušenice no Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. Inga Miezīte), kura arī tika uzaicināta uz valsts olimpiādi, kas norisināsies 13.februārī, Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē.

Filozofijas olimpiādes mērķi ir veicināt izglītojamo interesi par filozofiju, veicināt kritiskas domāšanas, argumentācijas un interpretācijas spējas un veicināt domāšanas patstāvību.

Informātikas (programmēšanas) olimpiādē 8.-12.klasēm, kura norisinājās 15.janvārī:
8.-10.klašu grupā:
 • 1.vietas ieguva Rūdolfs Zvejs un Gvido Jaunzems no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. Ilmārs Siliņš);
 • 2.vietu ieguva Gustavs Jākobsons no Cēsu 1.pamatskolas (sk. Selga Lukjanska);
 • 3.vietas ieguva Kristiāns Kociņš, Kate Anete Jansone un Viktorija Vildiņa no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Siliņš);
 • Atzinības ieguva Ralfs Trofimovs no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. Diāna Siliņa);
11.-12.klašu grupā:
 • 1.vietas ieguva Renāts Jurševskis un Sandra Siliņa (sk. D.Siliņa);
 • 2.vietu ieguva Andrejs Ķīlis (sk. I.Siliņš);
 • 3.vietas ieguva Roberts Ronins Puķītis, Justīne Liene Laumane, Kārlis Ogiņš, Elīza Marta Stangaine no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Siliņš);
 • Atzinības ieguva Jānis Jercēns un Lauris Patriks Deduments no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Siliņš).

Informātikas olimpiādes mērķi ir paplašināt un padziļināt izglītojamo zināšanas programmēšanās, rast papildus stimulus programmēšanas apguvei, aktivizēt ārpusstundu darbu, atlasīt Latvijas valsts vienības dalībniekus šādām starptautiskajām programmēšanas sacensībām, rosināt izglītojamo interesi par efektīvu algoritmu izstrādi un to programmēšanu ar datora palīdzību.

Drīzumā seko informācija par vēstures, latviešu valodas un literatūras, un fizikas olimpiādēm.
Datums: 2019. gada 28. janvāris