Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Cēsu jauniešu pieredze komūnā

Cēsu jauniešu pieredze komūnā
Decembrī noslēdzas Cēsu jauniešu biedrības “Youth for City – City for Youth” realizētais Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras ERASMUS+ jauniešu apmaiņas projekts “Equal opportunity – perfect community”, Nr. 2017-2-LV02-KA105-001769.
Decembrī noslēdzas Cēsu jauniešu biedrības “Youth for City – City for Youth” realizētais Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras ERASMUS+ jauniešu apmaiņas projekts “Equal opportunity – perfect community”, Nr. 2017-2-LV02-KA105-001769.

Projekta laikā 14 jaunieši no Jauniešu mājas un divi līderi no Latvijas devās uz Spāniju. Projekta galvenā ideja bija izprast komūnas dzīvi un apmainīties ar pieredzi, kā ar sociāli mazaizsargātām grupām strādā Latvijā un Spānijā.

Organizācija Fundación Escuela de Solidaridad atrodas Spānijas pilsētiņā Granadā. Šajā vietā ir izveidota komūna, kur kopā dzīvo dažāda vecuma cilvēki, kuri kādu iemeslu dēļ nespēj par sevi parūpēties - finansiālu, emocionālu, veselības, ir zemas sociālās prasmes un citi. Komūnā katram ir sadalīti savi pienākumi un atbildība, jo organizācijas vienīgais atbalsts ir no pasaules ēdiena bankas, kura ziedo pārtikas produktus. Komūnas iedzīvotāji ir nodarbināti, strādājot dārzā, maizes ceptuvītē, bērnu pieskatīšanas telpās, mākslas studijā, kur tapušie darbi un priekšmeti tiek tirgoti, lai līdzekļus izmantotu komūnas uzturēšanai - ūdens un elektrības izmaksu nosegšanai. Savukārt citi komūnas iedzīvotāji ir atbildīgi par ēst gatavošanu, ievārījumu vārīšanu, uzkopšanu un tā tālāk.

Jaunieši, nedēļu dzīvojot komūnā, piedalījās visos ikdienas darbos, iesaistījās komūnas dzīvē un kopā ar vietējiem svinēja svētkus, un iepazina kultūras.

Jauniešiem bija iespēja apmeklēt arī citas organzācijas Spānijā, kuras strādā ar sociāli mazaizsargātām grupām, mēs mācījāmies, pēc kādiem pamatprincipiem tiek šķirotas drēbes, ko iedzīvotāji ziedo labdarībai, un uzzinājām par misijas pamatprincipiem, palīdzot citu valstu sociālā riska iedzīvotājiem.

Projekts noslēdzās ar radošo dienu komūnas bērniem, ko organizēja abu partnervalstu jaunieši.

Paši jaunieši atzīst, ka šī ir bijusi ļoti vērtīga pieredze, dzirdētie pieredzes stāsti ir palīdzējuši izvērtēt savu attieksmi pret vērtībām un pārdomāt, kā viņi var iesaistīties sabiedrībā ar mazajiem mīlestības darbiņiem, jo kādam cilvēkam pat neliels atbalsts un uzmundrinājums var nozīmēt ļoti daudz! Projekts noteikti ir veicinājis jauniešu vēlmi turpināt strādāt ar sociālās iekļaušanas aktivitātēm un projektiem!

Jauniešu apmaiņas projektu galvenā ideja ir, ka jaunieši no vismaz divām dažādām valstīm satiekas kādā no projektā iesaistītajām valstīm un kopīgi īsteno sev aktuālu tematisku ideju, kas var būt tieši saistīta ar jauniešu ikdienas pieredzi, piemēram, jauniešu līdzdalība Eiropas demokrātiskajā dzīvē un darba tirgū, starpkultūru un starpreliģiju dialogs, sociālā iekļaušana un solidaritāte, iecietība un cieņa pret cilvēktiesībām, medijpratība, kritiskās domāšanas un iniciatīvas apziņas veicināšana u.tml. Mācīšanās process Jauniešu apmaiņas projekta laikā tiek balstīts uz neformālās izglītības principiem un metodēm, kā arī izmantojot Youthpass mācīšanās izvērtēšanas rīku. Projekta beigās katram dalībniekam ir iespēja saņemt Youthpass sertifikātu.


"Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu."Datums: 2017. gada 4. decembris