Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Cēsīs norisināsies izaugsmes prakses cikls 5.-9.klašu skolēniem

Cēsīs norisināsies izaugsmes prakses cikls 5.-9.klašu skolēniem

Aprīlī un maijā Cēsīs norisināsies jaunatnes iniciatīvas projekts "Izaugsmes prakses cikls Cēsīs "Spert soli nākotnei"".

To organizēs Rīgas Vācu kultūras biedrība sadarbībā ar Cēsu Bērzaines pamatskolu – attīstības centru. Projekta laikā 5. - 9. klašu skolēni gūs vērtīgas prasmes komandas darbam, kā arī motivācijai skolas zinību apguvei. Projektā plānotas šādas aktivitātes (8 dienu cikls):

  • Nodarbību prakses cikls - "Kustības spēks- izaugsmei".
  • Atbalsta prakses cikls - "Smelties iedvesmu".
  • Pašizaugsmes un personīgo mērķu definēšana "Pirms un pēc" psihologa ārsta vadībā.
  • Komandu motivācijas praktikums "Kopā varam".

Minētais projekts tiek īstenots ar mērķi iesaistīt prIekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs ārpus formālās izglītības, tādējādi palielinot izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē.

Aktivitātes notiks tikai ārtelpās, ievērojot visas distancēšanās prasības.

Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" (Pumpurs).

 

Datums: 2021. gada 23. aprīlis