Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

AKCMV audzēkņi un pedagogi gūst zināšanas Lietuvā un praktizējas Nīderlandē

AKCMV audzēkņi un pedagogi gūst zināšanas Lietuvā un praktizējas Nīderlandē

Laikā no 17. marta līdz 30.martam astoņi Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas audzēkņi skolotāju Ievas Lapšānes, Iritas Mergas un Vigo Račevska vadībā divas nedēļas praktizējās AKCMV sadarbības skolā Stasio Simkaus Klaipēdas konservatorijā Lietuvā.

Jauniešiem bija iespēja gūt jaunu pieredzi ansambļa spēlē, apmeklēt individuālās stundas pie pedagogiem Klaipēdā. Tāpat audzēkņi un pedagogi piedalījās un vēroja grupu stundas – mūzikas literatūrā, solfedžo, mūzikas teorijā un angļu valodā. Projekta grupa iepazinās ar augstākās izglītības iespējām Lietuvas Mūzikas un Teātra akadēmijas Klaipēdas filiālē. Tāpat visi projekta dalībnieki guva neatsveramu kultūras pieredzi, no prakses brīvajā laikā apmeklējot 6 koncertus un operu Klaipēdas koncertzālē, kā arī baudīja saulaino pavasari Klaipēdā, Nidā, Kuršu kāpās un Palangā. Mobilitātes brauciena noslēdzošajā dienā jaunieši sadarbībā ar Lietuvas skolas audzēkņiem bija sagatavojuši kopīgu koncertu.

Audzēkņu un skolotāju mobilitāte tika īstenota Erasmus+ programmas 1.pamatdarbības (KA1) mobilitātes projekta “Audzēkņu un pedagogu zināšanu un prasmju papildināšana ārvalstīs” (Proj. nr. 2019-1-LV01-KA102-060167) ietvaros.

Savukārt no 17. marta līdz 30. martam astoņi AKCMV audzēkņi skolotāju Toma Mikāla un Ināras Rubīnas vadībā devās uz Groningenas pilsētu Nīderlandē, kur divas nedēļas praktizējās mūzikas izdevniecībā Cantina Records, lai gūtu iemaņas mūzikas ierakstu veikšanā. Projekta grupa apmeklēja arī vairākas augstākās izglītības iestādes – Prince Claus konservatoriju Groningenā, Codarts Mākslas universitāti Roterdamā un Amsterdamas konservatoriju. Projekta laikā jauniešiem konservatorijās bija iespēja apmeklēt meistarklases pie populārās un džeza mūzikas jomas profesionāļiem, kā arī iepazīties ar nākotnes tālākās izglītības iespējām. No prakses brīvajā laikā projekta grupa apmeklēja dažādus džeza mūzikas koncertus Groningenā, baudīja pavasarīgo laiku Nīderlandē, dodoties ekskursijā pa Groningenu, kā arī apmeklēja Mākslas muzeju.

Prakses noslēgumā mūzikas izdevniecībā tika ierakstīts projekta grupas divu nedēļu prakses ansambļa kopdarbs.

Audzēkņu un pedagogu mobilitāte tiek īstenota ERASMUS+ 1.pamatdarbības “Personu mobilitāte mācību nolūkos” projekta “Jaunie mūziķi – nākotnes Eiropas kultūras dzīves veidotāji” (Proj.nr. 2021-1-LV01-KA122-VET-000016483) ietvaros.

Datums: 2022. gada 8. aprīlis