Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Nekustamā īpašuma "Uguntiņas" Taurenē elektroniskā izsole

Cēsu novada pašvaldība elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Uguntiņas”, Taurenē, Taurenes pagastā, Cēsu novadā, kadastra  Nr. 4286 002 0106, zemes vienības kadastra apzīmējums 4286 002 0106, platība 1.05 ha, uz zemes vienības atrodas trīs būves: ugunsdzēsības depo ēka, saimniecības ēka un pagrabs.

Nekustamā īpašuma sākumcena EUR 8500.00, izsoles drošības nauda EUR 850.00, solis Eur 100.00.

Izsoles sākums 2023.gada 9.maija plkst.13.00. Izsoles noslēgums 2023.gada 8.jūnija plkst.13.00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 9.05.2023. plkst.13.00 līdz 29.05.2023. plkst.23.59 https://izsoles.ta.gov.lv. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 29.05.2023. jāiemaksā drošības nauda EUR 850.00 izsoles noteikumos norādītajā kontā.

Izsoles dalībnieks elektroniski var veikt solījumus no brīža, kad tas noteiktajā kārtībā autorizēts dalībai izsolē, līdz brīdim, kad izsole ir noslēgusies.

Informācija https://izsoles.ta.gov.lv, tālr. 26115317.

Izsoles noteikumi
Robežu plāns​
Inventerizācija
Saimniecības ēka