Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Izsole Cēsu novada pašvaldības kustamās mantas – cirsmas Līgatnes pilsētā, atsavināšanai

Cēsu novada Līgatnes apvienības pārvalde rīko elektroniskas izsoles ar augšupejošu soli Cēsu novada pašvaldības kustamās mantas - egļu astoņzobu mizgraužu invāzijas rezultātā mežaudzēs kalstošās un nokaltušās egles (ciršanas tiesības koku nociršanai un iegūšanai īpašumā) sekojošās cirsmās:

Īpašums

Kadastra apzīmējums

Cirtes veids

Kvartāls

Nogabals

Platība (ha)

Likvidā krāja (m3)

Strautu iela 4

42110050020

Cita izlases

1

1

0,66

12,43

Spriņģu iela 6A

42110080022

Cita izlases

1

1;2

1,13

14,19

Parks

42110030201

Cita izlases

100

5

1,07

63,44

Dārza iela

42110050037

Cita izlases

1

1;2

1,88

58,09

Dārza iela

42110050034

Cita izlases

1

1;2

2,76

22,29

Pilsoņu iela 8

42110060027

Cita izlases

1

3

0,2

6,11

Rīgas iela 2

42110090300

Cita izlases

1

1

2,82

37,11

Kopā

213,66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izsole cirsmai Līgatnes pilsētā norisināsies elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2022. gada 21. novembra plkst.13.00 līdz 2022. gada 21. decembrim plkst.13.00.

Izsolei cirsmai Līgatnes pilsētā  pretendenti var reģistrēties no 2022. gada 21.novembra plkst.13.00 līdz 2022.gada 11.decembrim plkst.23.59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Nodrošinājuma nauda - 10% apmērā no sākumcenas un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Cēsu novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.  Ar cirsmu mērījumu kopsavilkumiem un novērtējumiem  var iepazīties  izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv

IZSOLES NOTEIKUMI ŠEIT.

Tālrunis uzziņām  29181845.