Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Izsole Cēsu novada pašvaldības kustamās mantas – cirsmas LĪGATNES PAGASTĀ, atsavināšanai

Cēsu novada Līgatnes apvienības pārvalde rīko elektroniskas izsoles ar augšupejošu soli Cēsu novada pašvaldības kustamās mantas - egļu astoņzobu mizgraužu invāzijas rezultātā mežaudzēs kalstošās un nokaltušās egles (ciršanas tiesības koku nociršanai un iegūšanai īpašumā), sekojošā cirsmā:

Īpašums

Kadastra apzīmējums

Cirtes veids

Kvartāls

Nogabals

Platība (ha)

Likvidā krāja (m3)

Pagasta mežs 5

42620030100

Sanitārā cirte

1

4;6

3,26

27,86

Pagasta mežs 6

42620060076

Sanitārā cirte

1

6

2,02

48,81

Kopā

76,67

 

 

 

 

 

 

Izsole norisināsies elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2022. gada 21. novembra plkst.13.00 līdz 2022. gada 11.decembrim plkst.13.00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 2022. gada 21. novembra plkst.13.00 līdz 2022. gada 1.decembrim plkst.23.59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Nodrošinājuma nauda - 10 % apmērā no sākumcenas un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Cēsu novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.  Ar cirsmu mērījumu kopsavilkumiem un novērtējumiem var iepazīties izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv

IZSOLES NOTEIKUMI ŠEIT.

Tālrunis uzziņām 29181845.