Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Elektroniskā izsole nekustamajam īpašumam Ainavu ielā 2, Līgatnē

Cēsu novada Līgatnes apvienības pārvalde rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam – zemes vienībai Ainavu 2, Līgatne, Cēsu novads (kad. Nr. 4211 005 0001) - kopējā platība 3,1171 ha.

Izsoles sākumcena – EUR 32 100,00, nodrošinājuma nauda – EUR 3210,00.

Izsoles norisināsies elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ no 2023.gada 27.oktobra plkst.13.00 līdz 2023.gada 27.novembrim plkst.13.00. 

Izsolei pretendenti var reģistrēties  no  2023.gada 27.oktobra plkst.13.00 līdz 2023.gada 16.novembrim plkst.23.59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/. Nodrošinājuma nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Cēsu novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.   

Tālrunis uzziņām: +371 25614636, +371 22005965.

Pamatojoties uz 2023.gada 10.oktobra Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas lēmumu Nr.533 "Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ainavu ielā 2, Līgatne, Cēsu novads" mainīts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis no rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (1001) uz individuālo dzīvojamo māju apbūves zemi (0601)

IZSOLES NOTEIKUMI

VĒRTĒJUMS
Pieliekums pie vērtējuma
Pieliekums pie vērtējuma
Pieliekums pie vērtējuma