Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Elektroniskā izsole īpašumam ''Liepas pagasta zeme'', Liepas pagastā

Elektroniskajā izsolē tiek pārdots nekustamais īpašums ar nosaukumu “Liepas pagasta zeme”, Liepas pagastā, Cēsu novadā. Īpašuma kadastra numurs 4294 006 0077. Īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kopējo platību 1,93 ha un tās lietošanas mērķis ir noteikts – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā sākuma cena – 7 700,00 EUR.
Izsoles solis - 100,00 EUR.
Nodrošinājums - 770,00 EUR.

Izsoles sākums 2022.gada 18.novembrī. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022.gada 8.decembrim plkst.23.59 jāreģistrējas izsolei un jāiemaksā nodrošinājums Cēsu novada pašvaldības norēķinu kontā. Izsoles noslēguma datums: 2022.gada 19.decembris plkst.13.00. Izsoles dalībnieks elektroniski var veikt solījumus no brīža, kad tas noteiktajā kārtībā autorizēts dalībai izsolē, līdz brīdim, kad izsole ir noslēgusies.

Izsoles noteikumi pieejami ŠEIT.