Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Pieteikšanās skolēnu vasaras darbiem

Pieteikšanās beigusies - 21 minūtes laikā pieteicās 107 skolēni, aizpildot pieejamās vietas.

No pirmdienas, 24.maija, plkst.8.00 Cēsu novadā deklarēts skolēns varēs pieteikties skolēnu praksei vasarā (darbam vasarā) novada uzņēmumos. Pieteikties aicināti skolēni no 13 gadiem līdz 18 gadiem.

Pieteikšanās notiek no tiešsaistē, aizpildot anketu https://forms.office.com/r/3VrNBiA7H0 (anketa būs aktīva no 24.maija plkst.8).

Pēc reģistrēšanās interneta vietnē skolēns, skolēna vecāks vai skolēna likumiskais pārstāvis pasta kastītē pie ārdurvīm Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, LV-4101, iesniedz:

  • skolēna pieteikuma veidlapa (izdrukātu un parakstītu);
  • ārsta izziņu (forma 027/U), kurā norādīts, ka skolēna veselības stāvoklis ir atbilstošs algota darba veikšanai atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

Svarīgi! Reģistrācija tiek pārtraukta brīdī, kad sasniegts finansējuma limits darba samaksai skolēniem.

Dokumenti