Projekts “Mērvienība - Cēsis"

Cēsu novada Jauniešu māja īsteno projektu “Mērvienība - Cēsis”, kas īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2019.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Projekta mērķis ir veicināt ilgtermiņa darbu ar jaunatni Cēsu novadā, atbalstot jauniešu iniciatīvas.

Projekta laikā jauniešiem būs iespēja piedalīties Iedvesmas darbnīcā, gūstot plašākas zināšanas par projektu rakstīšanu un radot jau pirmās idejas projektu konkursam, kā arī neiztrūks iedvesmas daļa. Vēlāk ikvienam būs iespēja piedalīties projektu rakstīšanas apmācībās, saņemot atbalstu savas idejas noformulēšanā un pasniegšanā. Projekta laikā tiks izstrādāts projektu konkursa nolikums un sistēma, pēc kuras arī turpmāk varēs īstenot jauniešu iniciatīvu projektu konkursus Cēsu novadā.

Noslēgumā jauniešiem būs iespēja iesniegt izstrādātās idejas projektu konkursā un saņemt finansējumu idejas īstenošanai.