Valsts olimpiāžu novada posmu rezultāti

Novada olimpiādes

2019./2020. mācību gada laikā notikušajās olimpiādēs skolēni guvuši sev nozīmīgus sasniegumus!

Angļu valodas novada olimpiādē 10.-12.klasēm:

1.vietas ieguva:

2.vietas ieguva:

3.vietas ieguva:

Vācu valodas olimpiādē 10.-12.klasēm:

1.vietu ieguva Ilmārs Mihailovs (9.klase) no Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. Ārija Vilkaste);

2.vietu ieguva Una Vēvere no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. Ruta Amoliņa).

3.vietu ieguva Betija Žideļuna no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. R.Amoliņa);

Atzinību ieguva Elīza Marija Bogdanova no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. R.Amoliņa).

Krievu valodas olimpiādē 9.-12.klasēm:

9.klašu A grupā (skolēni, kuri krievu valodu apguvuši kā svešvalodu):

1.vietu ieguva Nikola Rozentāle no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. Erna Suharževska),

2.vietu ieguva Signe Kisele no Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. Modrīte Sņegoviča),

3.vietu ieguva Atis Alens Kabaļs no Cēsu Pilsētas vidusskolas (sk. Inese Strazdiņa),

Atzinību ieguva Kristaps Svelme no Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. M.Sņegoviča).

9.klašu B grupā (skolēni, kuri ģimenēs sarunās krievu valodā vai bilingvāli):

1.vietu ieguva Evija Velvele no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. Erna Suharževska),

2.vietu ieguva Reina Gražule no Cēsu 2.pamatskolas (sk. Anna Soročinska),

3.vietu ieguva Daniela Puncule no Cēsu 1.pamatskolas (sk. Svetlana Kine),

Atzinību ieguva Elīna Poļakova no Cēsu 2.pamatskolas (sk. A.Soročinska).

10.-12.klašu A grupā (skolēni, kuri krievu valodu apguvuši kā svešvalodu):

1.vietu ieguva Kārlis Kide no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. Anita Alhimova),

2.vietas ieguva:

3.vietu ieguva Sabīne Nīmane no Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. M.Sņegoviča),

Atzinības ieguva:

10.-12.klašu B grupā (skolēni, kuri ģimenēs sarunās krievu valodā vai bilingvāli):

1.vietu ieguva Jana Smirnova no Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas (sk. E.Suharževska),

2.vietu ieguva Lora Ševčuka no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. Jutta Medne),

3.vietu ieguva Karīna Venediktova no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. A.Alhimova),

Atzinības ieguva Beāte Buličeva  no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. A.Alhimova).

Dalībai valsts olimpiādē tika izvirzīta Nikola Rozentāle, Evija Velvele, Kārlis Kide un Janu Smirnovu.

Bioloģijas olimpiādē 9.-12.klasēm

9.klašu grupā:

1.vietas ieguva:

2.vietas ieguva:

3.vietu ieguva Justīne Odiņa no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Kriškāne).

Atzinības ieguva:

10.klašu grupā:

1.vietas ieguva:

2.vietu ieguva Ilze Kampenusa no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Kriškāne).

3.vietas ieguva:

Atzinības ieguva:

11.klašu grupā:

1.vietu ieguva Anda Upane no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Kriškāne).

2.vietas ieguva:

3.vietu ieguva Betija Žideļuna no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Kriškāne).

Atzinības ieguva:

12.klašu grupā:

1.vietas ieguva:

2.vietas ieguva:

3.vietas ieguva:

Atzinības ieguva:

Dalībai valsts olimpiādē tika uzaicināta Katrīna Kalniņa, Ralfs Trofimovs, Šarlote Luīze Kalniņa, Tīna Krastiņa, Tīna Deina Kukurīte, Beatrise Liepiņa, Sandra Siliņa un Edgars Krūmiņš.

Vēstures olimpiādē 9.-12.klasēm:

9.klašu grupā:

1.vietas ieguva:

2.vietas ieguva:

3.vietas ieguva:

Atzinības ieguva:

10.-12.klašu grupā:

1.vietas ieguva:

2.vietu ieguva Līva Krēgere no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. Solveiga Upīte).

3.vietas ieguva:

Atzinības ieguva:

Dalībai valsts olimpiādē tika uzaicināta Mārtiņš Driba, Šarlote Luīze Odziņa, Katrīna Kalniņa, Artūrs Supe, Ralfs Trofimovs, Niklāvs Alberts Ozoliņš un Andrejs Ķīlis.

Filozofijas olimpiādē 11.-12.klasēm

1.vietu ieguva Lauma Bugā no Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. Inga Miezīte).

2.vietu ieguva Tīna Sarkane no Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Miezīte).

Dalībai valsts olimpiādē tika uzaicināta Lauma Bugā un Tīna Sarkane.

Latviešu valodas un literatūras olimpiādē 8.-9. un 11.-12.klasēm

8.klašu grupā:

1.vietu ieguva Amēlija Čeiča no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. Vineta Bērziņa),

2.vietas ieguva:

3.vietu ieguva Elza Bleidele no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. V.Bērziņa).

9.klašu grupā:

1.vietu ieguva Līga Lapsiņa no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. V.Bērziņa).

2.vietu ieguva Signe Kisele no Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. Elita Rozīte).

3.vietu ieguva Daiga Mārica Kraukle no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. V.Bērziņa).

11.klašu grupā:

1.vietas ieguva:

2.vietas ieguva:

3.vietas ieguva:

Atzinības ieguva

12.klašu grupā:

1.vietas ieguva:

2.vietas ieguva

3.vietas ieguva

Atzinības ieguva

Dalībai valsts olimpiādē tika uzaicināta Alise Karlīna Gārša, Andrejs Ķīlis un Agris Ratniks.

Informātikas (programmēšanas) olimpiādē 8.-12.klasēm

8.-10.klašu grupā:

1.vietas ieguva:

2.vietas ieguva:

3.vietas ieguva

Atzinību ieguva Patriks Jaansalu no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Siliņš).

11.-12.klašu grupā:

1.vietu ieguva Sandra Siliņa no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. D.Siliņa).

2.vietas ieguva:

3.vietas ieguva:

Dalībai valsts olimpiādē tika uzaicināts Kārlis Driba, Ralfs Trofimovs, Mārtiņš Driba, Sandra Siliņa, Andrejs Ķīlis un Gvido Jaunzems.

Fizikas olimpiādē 9.-12.klasēm

9.klašu grupā:

1.vietu ieguva Ralfs Trofimovs no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. Ligita Neimane).

2.vietas ieguva:

3.vietu ieguva Niklass Lapsa no Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Bužs).

Atzinības ieguva:

10.klašu grupā:

1.vietas ieguva:

2.vietas ieguva:

3.vietas ieguva:

Atzinību ieguva Ketija Puņeiko no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Siliņš).

11.klašu grupā:

1.vietu ieguva Rūdolfs Zveja no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. R.Lazdiņš).

2.vietu ieguva Marta Reinsone no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. R.Lazdiņš).

3.vietas ieguva:

Atzinību ieguva Viktorija Vildiņa no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. R.Lazdiņš).

12.klašu grupā:

1.vietas ieguva:

2.vietu ieguva Edgars Krūmiņš no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. R.Lazdiņš).

3.vietu ieguva Rihards Voldemārs Vaivods no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. R.Lazdiņš).

Atzinību ieguva Toms Kristiāns Robītis no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. R.Lazdiņš)

Dalībai valsts olimpiādē tika uzaicināts Ralfs Trofimovs.

Ekonomikas olimpiādē 10.-12.klasēm

10.klašu grupā:

1.vietas ieguva:

2.vietas ieguva:

3.vietas ieguva:

11.klašu grupā:

1.vietas ieguva:

2.vietu ieguva Gvido Jaunzems no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Ozola).

3.vietu ieguva Marta Reinsone no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Ozola).

Atzinības ieguva:

12.klašu grupā:

1.vietu ieguva Andrejs Ķīlis no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. I.Ozola).

2.vietas ieguva:

3.vietas ieguva

Atzinības ieguva:

Matemātikas olimpiādē 9.-12.klasēm

9.klašu grupā:

1.vietu ieguva Ralfs Trofimovs no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. Anita Slaidiņa).

2.vietu ieguva Estere Aploka no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. A.Slaidiņa).

3.vietas ieguva:

Atzinības ieguva:

10.klašu grupā:

1.vietu ieguva Ance Valnere no Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. Inese Boze).

2.vietas ieguva:

3.vietas ieguva:

11.klašu grupā:

1.vietas ieguva:

2.vietu ieguva Alexander Boytsov no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. A.Bartušēvica),

3.vietu ieguva Viktorija Vildiņa no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. A.Bartušēvica),

Atzinības ieguva:

12.klašu grupā:

1.vietu ieguva Sandra Siliņa no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. A.Bartušēvica).

2.vietu ieguva Kristīna Vinogradova no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. A.Bartušēvica).

3.vietas ieguva:

Agris Ratniks no Cēsu Valsts ģimnāzijas (sk. A.Bartušēvica).