Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Invazīvo sugu ierobežošanas pasākumi Cēsu novadā

Finansējuma avots:
LVAF
Eiropas Struktūrfondi un citi finanšu instrumenti:
30 812.00 EUR
Kopējās izmaksas:
44 070.00 EUR
Projekts uzsākts:
Projekts pabeigts:
30.11.2019
Projekta apraksts:
Projekta ilgtermiņa mērķis: samazināt invazīvo sugu: Kanādas zeltslotiņas, puķu spriganes un Sosnovska latvāņa izplatību Cēsu novadā.
Īstermiņa mērķis: veikt pasākumu kopumu, lai aktulizētu invazīvo sugu izplatības problēmu Cēsu novadā un uzsākt aktīvu samazināšanas kampaņu.
 
Projekta uzdevumi:
  1. Veikt praktiskās aktivitātes latvāņu, Kanādas zeltslotiņas un puķu spriganes likvidācijai, izmantojot dažādas valstī atzītas metodes; 2.Informēt un izglītot sabiedrību par invazīvo sugu izplatības samazināšanas metodēm un paņēmieniem; 
  2. Veikt regulāru monitoringu privātīpašnieku teritorijās un turpināt sadarbību ar tiem, algojot  asistentu teritoriju apsekojumu dokumentēšanai un sarakstei;
  3. Iegādāties mēraparatūru, lai kopšanas vajadzībām precīzi uzmērītu esošās teritorijas;
  4. Izstrādāt metodiku Cēsu novada invazīvo sugu samazināšanai. 

 Projekta rezultāti:

  1. Informēta un iesaistīta sabiedrība invazīvo augu sugu izplatības samazināšanā.
  2. Izstrādāta integrēta pieeja un metodika, lai Cēsu novadā samazinātu invazīvo augu sugu izplatību.
  3. Uzsāktas praktiskās aktivitātes, kas tiks turpinātas ilgtermiņā.
  4. Veicināta sadarbība starp teritoriju īpašniekiem un pašvaldību.
  5. Sniegts pozitīvs piemērs citām pašvaldībām, kurām ir līdzīga problēma.
Kontaktpersona
Evija Atvara
E-pasts
evija.atvara@cesis.lv
Tālruņa numurs
26687719