Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Vaives tautas nama modernizācija kopienu un pievilcīgas kultūrvides stiprināšanai

Finansējuma avots:
ELFLA
Eiropas Struktūrfondi un citi finanšu instrumenti:
14076.55 EUR
Kopējās izmaksas:
14076.55 EUR
Projekts uzsākts:
Projekts pabeigts:
31.12.2019
Projekta apraksts:

Ieviešot ilgtermiņa jauninājumus kultūrvides jomā, paaugstināta kultūras pasākumu kapacitāte, radīta pievilcīga kultūrvide dažādām vecuma grupām lauku teritorijā, tādējādi stiprinot kopienas lauku teritorijā. Mērķa sasniegšanai šī projekta gaitā tika aprīkota Vaives tautas nama skatuve ar mūsdienīgu skatuves mehānismu (priekškara sistēmu), ugunsdrošu skatuves ietērpu, pārvietojamu deju grīdu un digitālām klavierēm.

Kontaktpersona
Evija Atvara
E-pasts
evija.atvara@cesis.lv
Tālruņa numurs
26687719