Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Jaunaudzes retināšana Cēsu novada pašvaldības īpašumā "Mākoņi"

Finansējuma avots:
ELFLA
Eiropas Struktūrfondi un citi finanšu instrumenti:
369.60 EUR
Kopējās izmaksas:
528.00 EUR
Projekts uzsākts:
Projekts pabeigts:
30.12.2017
Projekta apraksts:

Projekta mērķis: savlaicīgi un mērķtiecīgi veikt jaunaudzes retināšanu, panākot jaunās mežaudzes noturību un krājas pieaugumu, kas veicina oglekļa uzkrājumus mežaudzē. Saglabāt, atjaunot un palielināt bioloģisko daudzveidību. Paaugstināt meža ekonomisko vērtību, nodrošināt ilgtspējīgu apsaimniekošanas un meža daudzfunkcionālo lomu.

Projekta laikā tika veikta pašvaldības īpašumā "Mākoņi" esošās jaunaudzes kopšanas pasākumi 1,2 ha platībā.

Kontaktpersona
Evija Atvara
E-pasts
evija.atvara@cesis.lv
Tālruņa numurs
26687719