Kosmosa izziņas centra stratēģija

Stratēģijas anotācija

Pielikumi 1.-6.

Kosmosa izziņas centra izveides laika plāns

Kosmosa izziņas centra uzturēšanas izmaksu prognoze