Civilās aizsardzības plāns

Cēsu sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisijas nolikums

Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas novadu pašvaldību apvienotās Civilās aizsardzības komisijas (APCAK) pārziņas rajona civilās aizsardzības plāns 

Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ietiekumi, kā rīkoties ārkārtas situācijās