Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Projekts "Vidzeme iekļauj"

Projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros pieejamie sociālie pakalpojumi.

Vidzemes plānošanas reģions (VPR) realizētā projekta “Vidzeme iekļauj” mērķis ir palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem Vidzemes reģionā.

Šeit pieejams šobrīd pieejamo pakalpojumu apraksts:Aktualitātes:


Vairāk informācijas:
Deinstitucionalizācijas projekta “Vidzeme iekļauj” vadītāja Ina Miķelsone, mob.t 29289487, ina.mikelsone@vidzeme.lv
Sociālo pakalpojumu eksperte Laine Zālīte, mob.t. 26536286, laine.zalite@vidzeme.lv