Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Eiropas sociālā fonda projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" Nr.9.2.1.1/15/I/001 aprobēšanas pilotprojekts "Metodika sociālajam darbam ar jauniešiem"

Pilotprojekta mērķis:

Izstrādāt metodiku pašvaldību sociālo dienestu sociālajiem darbiniekiem sociālajam darbam ar jauniešiem, kā arī izveidot atvērtu mācību vidi profesionāļiem sociālā darbā ar jauniešiem, kurā var apzināties esošo un attīstīt vēlamo sociālo darba praksi sociālajā dienestā  darbā ar jauniešiem

Projekta īstenošanas periods: 2022.gada 1. jūnija - 2022.gada novembrim

Publicitāte:

Novembrī noslēdzas pilotprojekts metodikai “Sociālais darbs ar jauniešiem" (17.11.2022.)
Pilotprojekts "Metodikas "Sociālais darbs ar jauniešiem" izstrāde"
(16.06.2022.)
Metodikas “Sociālais darbs ar jauniešiem” pielietošana praksē (19.09.2022.)