Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

NVO kontakti

Biedrība „Cēsu pensionāri”
Pensionāri, sociālā joma, sabiedriskās aktivitātes

Darbības mērķis ir uzlabot dzīves kvalitāti biedrības pensionāriem, piedalīties novada sabiedriskā dzīvē.

Kontaktinformācija: 29196252

Sabiedrības labuma organizācijas statuss - Ir
_____________________________________________________

Daugavas Vanagi Latvijā, Cēsu nodaļa
Latvijas karavīri, leģionāri, sociālā joma

Pret Latvijas okupācijas spēkiem cīnījušos Latvijas karavīru aprūpes organizācija. Palīdzam grūtībās nonākušajiem leģionāriem, viņu piederīgajiem un citiem trūkumcietējiem, t.sk. bērniem un slimajiem.

Kontaktinformācija – Cēsu nodaļa – Dzintara iela 9,  Cēsis, Cēsu novads, LV 4100. Andris Jērcēns, telesargi@inbox.lv
Centrālā valde - Slokas ielā 122, Rīga, LV 1067, Egons Andersons, V.A. Kizāns, Tālr./fakss: 64125176, Mob. tālr.: 26309848, e-pasts: egons@latvis.apollo.lv, pingvins71@inbox.lv

Sabiedrības labuma organizācijas statuss - Ir
_____________________________________________________

Cēsu invalīdu biedrība
Invalīdi, sociālā joma

Biedrība dibināta 1990.g. 31.martā. Biedrības galvenais uzdevums ir nodrošināt pieaugušo invalīdu sociālo, sadzīves, sporta un kultūras vajadzību apmierināšanu, darbā iekārtošana un dažādi pakalpojumi. Iesniedzam priekšlikumus likumu pieņemšanai un grozīšanai invalīdu interesēs.

Kontaktinformācija - Indulis Balodis, Silvija Circene  (tālrunis un fakss: 64127048, mob. tālruņi: 29547180), e-pasts: cesiskic@inbox.lv, cesisikic@apollo.lv.

Sabiedriskā labuma organizācijas statuss - ir
____________________________________________________

Latvijas kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrības Cēsu nodaļa
Izglītošana, veselīga dzīvesveida popularizēšana, iesaistīšana veselības stiprināšanas un citās aktivitātēs

Biedrībā apvienojušies aptuveni  180 Cēsu iedzīvotāji, pārsvarā seniori, kuri ikdienā sadzīvo ar dažādām kaulu un locītavu slimībām un vēlas piekopt aktīvu dzīvesveidu.

Kontaktinformācija - e-pasts: lklssb.cesu.nodala@inbox.lv); mob.26994403.
Sabiedrības labuma organizācijas statuss - Ir
_____________________________________________________

Latvijas Neredzīgo biedrības Cēsu teritoriālā organizācija
Sociālā joma, neredzīgo interešu aizstāvība

Pārstāv savu biedru intereses pašvaldībā, Valstī kopumā. Rada iespēju saviem biedriem saturīgi pavadīt brīvo laiku, iesaistīties sociālās rehabilitācijas programmās, kuras finansē Valsts par budžeta līdzekļiem un Eiropas sociālā fonda projektu finansētie pakalpojumi.

Kontaktinformācija - Irēna Lāce, Tālr.: 64123494, Mob. Tālrunis: 26108901, e-pasts: lnbvidzeme@inbox.lv, adrese: Kr. Valdemāra ielā 13, Cēsis, Cēsu novads, LV -4101.

Sabiedrības labuma organizācijas statuss - ir
_____________________________________________________

Sieviešu resursu centrs “Prieks”
Sociālā joma, sieviešu interešu aizstāvība

Sociāli aktivizēt Vidzemes novadā dzīvojošās sievietes. Palīdzības sievietēm aktivizēties un rast sev vietu šodienas ekonomiskajā, politiskajā un sociālajā situācijā. Dažādu apmācību programmu realizēšana, paaugstinot izglītības līmeni un garīgo attīstību.

Kontaktinformācija – Biruta Mežale, Tālr.: 64123733, Mob. Tālrunis: 29488942, e-pasts: biruta.mezale@inbox.lv, adrese: Valmieras iela 17 a, Cēsīs, Cēsu novads, LV - 4101

Sabiedrības labuma organizācijas statuss – Nav
____________________________________________________

Latvijas Sarkanais krusts (LSK) Cēsu komiteja
Sociālā joma, donoru kustība, meklēšanas dienests jaunieši

Darbojas kā palīgs valstij, uzlabojot mazaizsargāto cilvēku dzīves apstākļus.

Kontaktinformācija - Marina Orlova (tālrunis: 25948345, fakss: 64120782 e-pasts: lsk@cesis.apollo.lv), adrese: Raunas iela 4, Cēsis, LV 4101.

Sabiedrības labuma organizācijas statuss - ir
___________________________________________________

Ģimenes centrs Mūsu nākotne
Sociālā joma

Darbības virzieni - sociālā palīdzība, ģimenes vērtības nostiprināšanās sabiedrībā, Jaunu talantu atklāšana.

Kontaktinformācija - Svetlana Gurska, Ludmila Zlotina (tālruņi: 28346256, 28236079), e-pasts: musunakotne@inbox.lv, adrese: Palasta iela  20 – 6, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Sabiedriskā labuma organizācijas statuss - Nav
_____________________________________________________

Biedrība „Mazās pēdas”
Sociālā joma

Mazās pēdas ir organizācija, kas apvieno sociālās jomas profesionāļus un citus interesentus, kuri vēlas atbalstīt Cēsu ģimenes ar bērniem, jauniešus un sievietes. Organizācijas biedri sanāk kopā, lai lemtu par iespējām piesaistīt līdzekļus, rakstot projektus un brīvprātīgi, pašaizliedzīgi palīdzētu Cēsu novada iedzīvotājiem, kuriem klājas visgrūtāk. Biedrības mērķis ir cilvēku fiziskās, psihiskās un sociālās labklājības paaugstināšana, sniedzot garīgu un materiālu atbalstu sociālam riskam pakļautām iedzīvotāju grupām, par prioritāti izvēloties ģimenes, bērnus, jauniešus un sievietes.

Kontaktinformācija - Ivita Puķīte, tālrunis: 29432459, 28858141, e-pasts: mazas.pedas@inbox.lv
____________________________________________________

Latvijas politiski represēto Cēsu biedrība
Sociālā joma, politiski represēto aizstāvība

Biedrība Cēsu rajonā darbojas jau kopš 1988.gada, sākotnēji Igora Vanadziņa , vēlāk - Zigrīdas Perevalovas vadībā. No 2009.gada līdz 2016.gada 7.maijam biedrību vadīja Dace Jurciņa. Oficiāli Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā biedrība reģistrēta 2005.gada 5.jūlijā.

Pašlaik biedrībā apvienojušies aptuveni 60 biedri. Biedrības galvenais uzdevums ir uzskaitīt politiski represētās personas, saglabāt to piemiņu un organizēt palīdzību.

Kontaktinformācija - Pēteris Ozols mob.tel.29297513; e-pasts: cesu_prb@inbox.lv

Sabiedrības labuma organizācijas statuss - ir
_____________________________________________________

Biedrība “Gādība.LV”
Sociālā joma

Uzlabot sociālā riska grupas iedzīvotāju dzīves kvalitāti, veicot praktisko darbību un rīkojot dažāda veida labdarības pasākumus.

Kontaktinformācija – Natālija Praļiča, Tālrunis: 29413519,  adrese: Cepļa iela 18, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Sabiedrības labuma organizācijas statuss – ir
____________________________________________________

Biedrība “Gaujaslīči”
Sociālā joma

Veic sabiedriskā labuma darbību - labdarību, mazturīgo, trūcīgo, maznodrošināto un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšanu, vecinot karitatīvā sociālā darba attīstību Latvijā, kas ietver sevī uz kristīgām vērtībām balstītas rūpes par cilvēku - garīgo aprūpi un praktisko palīdzību; dot iespēju cilvēkam garīgi pieaugt, kā arī iespēju atrast ceļu pie Dieva, lietojot garīgās dzīves un darba terapiju; bagātināt Vidzemes reģiona kultūras, tūrisma un atpūtas iespējas.

Kontaktinformācija – Artis Eglītis, mob.tel.: 26407248,  adrese: Tālavas iela 3, Cēsis, Cēsu novads, LV – 4101

Sabiedrības labuma organizācijas statuss – Ir
_____________________________________________________

Biedrība “Kiwanis Cēsis”
Sociālā joma

Cilvēku fiziskās, psihiskās un sociālās labklājības paaugstināšana, sniedzot garīgu un materiālu atbalstu sociālam riskam pakļautām iedzīvotāju grupām, par prioritāti izvēloties ģimenes, bērnus un jauniešus.

Kontaktinformācija – Inga Andersone, mob.tel.26309685, e-pasts: ingaandersone@inbox.lv

Sabiedrības labuma organizācijas statuss – Nav
____________________________________________________

Biedrība “Brīnummāja”
Sociālā joma, bērnu un jauniešu attīstība

Bērnu un jauniešu attīstības veicināšana un attīstošo aktivitāšu pieejamības nodrošināšana dažādām sociālajām grupām, sabiedrības izpratnes veidošana par bērnu un jauniešu attīstības vajadzībām.

Kontaktinformācija – Liena Milherte, mob.tel. 26425851,  e-pasts: l.milherte@gmail.com

Sabiedrības labuma organizācijas statuss – nav
___________________________________________________


Lauku sieviešu atbalsta grupa “VAIVE”
Sociālā joma

Sociāli aktivizēt lauku pagastos dzīvojošās un strādājošās sievietes, ģimenes, paaugstināt viņu izglītības līmeni un garīgo attīstību, fiziskās veselības saglabāšanu un nostiprināšanu. Organizēta sociālā atbalsta pasākumus.

Kontaktinformācija – Valda Zaļaiskalna, mob.tel. 29473756,  e-pasts: valda.zalaiskalna@cesis.lv

Sabiedrības labuma organizācijas statuss – nav