Atbalstītāji un sadarbības partneri

Cēsu novada Sociālais dienests  pateicas viesiem sadarbības partneriem un ziedotājiem, kuri ik gadu atbalsta ziedojot Cēsu novada mazaizsargāto iedzīvotāju grupai sociālās labklājības celšanai novadā.

Ziedotāji/atbalstītāji

2022.gadā

2021.gadā

2020.gadā

2019.gadā