Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Pabalsts ēdināšanas izdevumu segšanai

Tiesības saņemt brīvpusdienas ir:
  -  bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm;
  -  bērniem ar invaliditāti;
  -  bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem;
  -  daudzbērnu ģimenēm, kuru bērni apmeklē kādu no Cēsu novada vispārējās izglītības iestādēm (pamatskola, vidusskola, vakarskola, ģimnāzija) 

Pakalpojuma pieprasīšana

Lai saņemtu bērns varētu saņemt brīvpusdienas, Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums par atbalsta piešķiršanu.

Iesniegumu atbalsta saņemšanai var iesniegt:

  • E-adresē
  • klātienē (pieprasot paklpojumu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte);
  • elektroniski E-pakalpojumi vai sūtot uz e-pastu sd@cesunovads.lv (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu , kas satur laika zīmogu);
  • pa pastu sūtot iesniegumu uz adresi Bērzaines iela 16/18, Cēsīs, Cēsu novads, LV- 4101

Cēsu novada Sociālais dienests

Bērzaines iela 16/18, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

Tālrunis: 29358187
sd@cesunovads.lv 

 

Pakalpojuma saņemšana

Brīvpusdienām piešķirtie līdzekļi tiek pārskaitīti pakalpojumu sniedzējiem.


Brīvpusdienas turpina izmaksāt pēc pilngadības sasniegšanas, ja skolnieks bez pārtraukuma turpina mācības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, bet ne ilgāk kā līdz 21 gadu vecumam no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, līdz 24 gadu vecumam bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem.

Maksa par pakalpojumu

Bezmaksas

Saistītie pakalpojumi

 

Normatīvie akti

Par pamata sociālās palīdzības pabalstiem, pabalstu krīzes situācijā un pabalstiem atsevišķu izdevumu apmaksai trūcīgām un maznodrošinātām personām Cēsu novadā 

Par Cēsu novada pašvaldības atbalstu bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem

Par atbalstu daudzbērnu ģimenēm Cēsu novadā

Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Cēsu novadā

 
 

Dokumenti