Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Par pašvaldības aģentūru "Sociālais dienests"

Cēsu novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests"
Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs, LV-4101
Tālrunis:  64127740
Fakss:  64127741
E-pasts: soc.ag@cesis.lv

Apmeklētāju pieņemšana Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs:

Pirmdienās    8.00 - 11.45     12.30 - 16.30
Otrdienās      8.00 - 11.45               -
Trešdienās            -               13.00 - 17.45
Ceturtdienās  8.00 - 11.45    12.30 - 16.30

Apmeklētāju pieņemšana Raunas ielā 4, Cēsīs:
Pirmdienās    9.00 - 12.00 (konsultācijas)
 

Apmeklētāju pieņemšana Vaives pagasta Rīdzenes bibliotēkā, Nākotnes ielā 6-4, Rīdzenē, Vaives pagastā, Tālrunis.: 26357317
Ceturtdienās  8.30 -10.00.

Klientiem ar funkcionāliem traucējumiem tiek nodrošināts mobilais pacēlājs. Lai pieteiktu pacēlāju apmeklējumam Vaives pagasta Rīdzenes bibliotēkā, lūdzam iepriekš zvanīt uz tālruni: 26357317.


Pārējās nedēļas darba dienās iedzīvotāji aicināti apmeklēt Sociālo dienestu Cēsīs, Bērzaines ielā 18, apmeklētāju pieņemšanas laikos.


 

Rekvizīti
Reģ Nr.90002267126
UNLALV2X

Budžeta konts
LV30 UNLA 0050 0094 9379 8

Ziedojumu konts
LV40 UNLA 0050 0099 8511 7