Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Pabalsts mācību piederumu iegādei

Pabalsts ir vienreizējs un to piešķir uzsākot jaunu mācību gadu:


Lai saņemtu pabalstu iedzīvotājiem jādodas uz Sociālo dienestu vai iesniegums jāiesniedz elektroniski valsts portālā epakalpojumi.cesis.lv vai www.latvija.lv (Kā elektroniski iesniegt iesniegumu?)

Sociālā dienesta apmeklētāju pieņemšanas laiki.