Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Medicīnisko izdevumu apmaksa

Pabalsts medicīnisko izdevumu daļējai apmaksai

Pabalstu piešķir ģimenēm (personām), kuras sociālais dienests ir atzinis par trūcīgām vai maznodrošinātām.


Pabalstu veidi medicīnisko izdevumu daļējai apmaksai ir:

  • pabalsts ambulatorās un stacionārās ārstēšanas un medicīnisko izmeklējumu daļējai apmaksai;
  • pabalsts zobu ārstēšanas izdevumu daļējai apmaksai;
  • pabalsts redzes korekciju līdzekļu iegādes izdevumu daļējai apmaksai;
  • pabalsts zobu protezēšanas izdevumu daļējai apmaksai;
  • pabalsts endoprotezēšanas izdevumu daļējai apmaksai;
  • pabalsts kompensējamo medikamentu nekompensējamās daļas izdevumu apmaksai;
  • pabalsts inkontinences līdzekļu daļējai apmaksai;
  • pabalsts diabēta slimnieku teststrēmeļu cukura līmeņa noteikšanai asinīs daļējai atmaksai.

Pabalsts kalendārā gada laikā nepārsniedz 75,00 euro vienai personai un 100,00 euro vienai ģimenei, kurā ir vairāk kā viens ģimenes loceklis.
Pabalstu endoprotezēšanas izdevumu daļējai segšanai piešķir 25% apmērā no izmaksām, bet nepārsniedzot 500,00 euro vienai personai trīs gadu laikā.

Pabalstu piešķir pamatojoties uz 08.10.2015. Cēsu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 15 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā".

Lai saņemtu pabalstu jādodas uz Sociālo dienestu apmeklētāju pieņemšanas laikos.

Vairāk informācijas zvanot uz tālruni:  64122908, 64127745