Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Atbalsts audžuģimenēm

Sociālās garantijas audžuģimenei Cēsu novada pašvaldībā:
 • Ikmēneša pabalsts bērna uzturam un apģērba un mīkstā inventāra iegādei.
  Pabalsta apmēru nosaka no valstī noteiktās attiecīgā gada 1.janvārī spēkā esošās minimālās darba algas:
  • 70 % apmērā bērniem līdz 3 gadu vecumam;
  • 60 % apmērā bērniem no 4 - 14 gadu vecumam;
  • 80 % apmērā bērniem no 15 - 18 gadu vecumam  un bērniem ar invaliditāti.
 • Vienreizējs pabalsts, ievietojot bērnu audžuģimenē līdz 110,00 euro, ja bērns nav nodrošināts ar atbilstošu apģērbu un mīksto inventāru
 • Brīvpusdienas skolā
 • Vecāku maksu atlaides pirmsskolas izglītības iestādē – 25% apmērā
 • Pabalsts mācību piederumu iegādei, uzsākot jaunu mācību gadu -  15,00 euro apmērā (dāvanu karšu veidā)
 • Atbalsta un pašpalīdzības grupas pakalpojums
 • Pašvaldības sociālā darbinieka atbalstu un palīdzību problēmu risināšanā


Atbalstu piešķir pamatojoties uz 08.10.2015. Cēsu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 17 "Par Cēsu novada pašvaldības atbalstu bērniem bāreņiem un palikušiem bērniem".

Valstī izsludinātas ārkārtējās situācijas gadījumā vecāku maksas atlaides apmērs ir 2,00 euro par katru pirmsskolas izglītības iestādes neapmeklēto dienu vienam bērnam, un pabalsts tiek izsniegts pārtikas kartes veidā pārtikas preču iegādei.

Lai saņemtu atbalstu jādodas uz Sociālo dienestu (Cēsīs, Bērzaines ielā 18, 2.stāvā, 6.vai 7.kab.) apmeklētāju pieņemšanas laikos. Pabalstiem var pieteikties arī portālā epakalpojumi.cesis.lv.

Vairāk informācijas zvanot uz tālruni:  64122908, 64127745