Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Atbalsts trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm

Sociālais atbalsts:


Lai saņemtu atbalstu jādodas uz Sociālo dienestu vai iesniegums jāiesniedz elektroniski valsts portālā www.latvija.lv (Kā elektroniski iesniegt iesniegumu?)
Sociālā dienesta apmeklētāju pieņemšanas laiki.

Trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes statusa noteikšana uzzināt vairāk...

! Trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusu nosaka izvērtējot:
  1.   Personas un tās ģimenes locekļu ienākumus, materiālo stāvokli un īpašumu, pamatojoties uz normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegto iztikas līdzekļu deklarāciju un tajā norādīto ziņu apliecinošiem dokumentiem;
  2.   pašvaldības un valsts datu reģistros piejamo informāciju;
  3.   dzīvesvietas apsekošanas faktus.