Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Ģimenēm, kurās aug bērns ar invaliditāti

Sociālās palīdzības un pakalpojuma piešķiršanas un izmaksas kārtību nosaka Cēsu novada pašvaldības saistošie noteikumi.

BRĪVPUSDIENAS SKOLĒNIEM
Brīvpusdienas apmaksā Cēsu novadā dzīvojošiem bērniem ar invaliditāti  - 100% apmērā. Brīvpusdienām piešķirtie līdzekļi tiek pārskaitīti pakalpojumu sniedzējiem, bet nepārsniedzot EUR 1,42 vienam izglītojamam dienā.

Lai saņemtu brīvpusdienas iedzīvotājiem Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums par brīvpusdienu piešķiršanu.


VECĀKU MAKSU ATLAIDES PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ

Vecāku maksas atlaides pirmsskolas izglītības iestādē piešķir Cēsu novadā dzīvojošiem bērniem ar invaliditāti -  100 % apmērā. Lai saņemtu atvieglojumus Cēsu novada iedzīvotājiem  Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums par vecāku maksas atlaides piešķiršanu. Piešķirtie līdzekļi tiek pārskaitīti pirmsskolas izglītības iestādei saskaņā ar tās iesniegto rēķinu.

INVALĪDU HABILITĀCIJAS - DIENAS CENTRS PERSONĀM AR FUNKCIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS TRAUCĒJUMIEM
Pakalpojums personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, kuras nav nodarbinātas vai nav ievietotas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās un neatrodas valsts vai pašvaldības pilnā apgādībā, un skolas vecuma bērniem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, kuru vecāki strādā.


SOCIĀLĀS APRŪPES PAKLPOJUMI PERSONAS DZĪVESVIETĀ - APRŪPE MĀJĀS

Pakalpojums mājās pamatvajadzību apmierināšanai personām, kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt, kā arī bērnu invalīdu aprūpe.Lasīt vairāk...
Lai saņemtu atbalstu jādodas uz Sociālo dienestu apmeklētāju pieņemšanas laikos.

Valsts nodrošinātie atbalsta pasākumi bērniem un bērniem ar invaliditāti (lasīt vairāk)