A  A  A
Lapas karte


Cik bieži apmeklē kultūras pasākumus Cēsīs?
 Skatīt atbildes
Sociālais dienests » Sasniegumi un apbalvojumi

Cēsu pašvaldības aģentūras ”Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” tituli:
2007. gadā „Sociālais darbinieks” Līvai Pētersonei
2008.gadā „Labākais Aģentūras darbinieks” Initai Kupčai

Cēsu pilsētas domes Atzinības:
2007. gadā Dzintrai Strautai
2008. gadā Lainei Zālītei

Cēsu novada pašvaldības Atzinības raksts:
2017.gadā Anita Kociņa
2017.gadā Ieva Bambāne
2017.gadā Vita Pleševnika
2017.gadā Skaidrīte Grīnberga
2017.gadā Evija Plažio
2017.gadā Signe Poreitere

Cēsu novada pašvaldības nominācija "Gada darbinieks":
2009. gadā Skaidrītei Grīnbergai
2010.gadā Vladimirs Kalandārovs
2011. gadā Maijai Klimovičai
2012.gadā Ligija Kalniņa
2013.gadā Vita Pleševnika
2014.gadā Astrīda Eglīte
2015.gadā Agrita Enģe
2016.gadā Aivars Eglītis
2017.gadā Ērika Verle

Sociālo pakalpojumu pārvaldes Atzinības raksts:
2008. gadā Svetlanai Lilitai Vasiļjevai

Labklājības ministrijas Atzinības raksts:
2008. gadā „Cēsu pilsētas domei konkursa
„Sakārtotākā Latvijas pilsēta 2008” ietvaros par sasniegumiem sociālajā jomā”

2010.gadā Ivetai Sietiņsonei
2011.gadā Rudītei Petrovai
2011.gadā Astrīdai Eglītei
2012.gadā Lainei Zālītei
2013. gadā Svetlanai Lilitai Vasiļevai
2014.gadā Astrīda Eglīte
2017.gadā Ērika Verle
2017.gadā Dagmāra Saulīte
2017.gadā Līva Pētersone

LR Izglītības un zinātnes ministrijas Pateicība:
2010.gadā Ivita Puķītei
2010.gadā Initai Kupčai
2010.gadā Ivetai Jermolājevai
2011.gadā Ingai Vīksnai

Cēsu novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" Atzinība:
2012.gadā Dagmāra Saulīte
2012.gadā Inita Radziņa
2012.gadā Daiga Vārtiņa
2012.gadā Māris Vītiņš
2017.gadā Inga Vīksna
2017.gadā Iveta Kalnina
2017.gadā Ginta Radionova
2017.gadā Vaira Novicka
2017.gadā Zinta Jansiņa
2017.gadā Ligija Kalniņa
2017.gadā Agrita Eņģe
2017.gadā Kristīna Kazaka

Labklājības ministrijas konkursa "Labākais sociālais darbinieks Latvijā" Atzinība:
2013.gadā Ivetai Sietiņsonei
2013.gadā Dagmārai Saulītei
2013.gadā Ivitai Puķītei
2013.gadā Initai Kupčai
Printēt