A  A  A
Lapas karte


Vai izbaudīji "Cēsis 813" svētkus?
 Skatīt atbildes
Sākums » Aktualitātes » Pašvaldība » Cēsu novada pašvaldība īsteno dabas aizsardzības pasākums Gaujas piekrastē

Cēsu novada pašvaldība īsteno dabas aizsardzības pasākums Gaujas piekrastē

Cēsu novada pašvaldība šogad ar Latvijas vides aizsardzības fonda līdzfinansējumu no 30.jūnija līdz 15.novembrim īstenoja projektu “Dabas aizsardzības pasākumu ieviešana Gaujas piekrastē”.

Projekta mērķis bija dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un aizsardzība, veicot teritoriju apsaimniekošanas darbus, kas paredzēti aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plānā. Divās pašvaldības teritorijās tika veikti teritorijas atjaunošanas darbi, veicot teritoriju sakārtošanu - iztīrot pļavas no apauguma, atkritumiem un sakārtojot pievilcīgā stāvoklī.

Ņemot vērā, ka projekta teritorijas ir “Natura 2000” teritorijas un atrodas Gaujas nacionālā parka dabas lieguma zonā, pirms darbu veikšanas tika uzaicināts biotopu eksperts, lai novērtētu teritoriju, veiktu biotopu inventarizāciju un sagatavotu precīzu veicamo darbu uzdevumu.

Visi darbi tika veikti ciešā saskaņā ar eksperta norādījumiem un sadarbojoties ar dabas aizsardzības pārvaldi.

Projekta laikā teritorijā Apšukalna ielā 1 tika nopļauta pļava, kas ir ES nozīmes biotops “Smiltāju zālāji”, tika nolīdzināta ielas mala, lai nākotnē pļaušanu varētu veikt mehanizēti. Projekta teritorijā Dzirnavu ielā 25 veikti pļavu atjaunošanas darbi apmēram 2 hektāru platībā. Tika nopļauta daudzus gadus nepļautā teritorija, kurā savairojušās dažādas invazīvās sugas, izcirsti krūmi, izceļot saknes, izvākti atkritumi.

Teritorijā likvidēti arī bijušo mazdārziņu žogi un būvju paliekas, kā arī atkritumi, kas bija palikuši no ģimenes dārziņu saimniekošanas laikiem. Tika veikta takas atjaunošana uz Gauju un no krūmājiem atsegti lielu dimensiju koki, ozoli un liepas, nodrošinot potenciālo dižkoku eksponēšanos no Dzirnavas ielas frontes. Teritorijā uzstādītas arī informatīvās zīmes par ES biotopiem un norādes zīmes. Pastaigu cienītāji turpmāk varēs tuvāk iepazīt ES nozīmes biotopu 91E0* “Aluviāli meži (aluviāli krastmalu un palieņu meži)”, kā arī ar ES biotopu7160 “Minerālvielām bagāti avoti un avoksnāji”.

Teritorijas parkveida ainavas atjaunošana un uzturēšana būs regulārs un ilglaicīgs darbs, kas šogad ir tikai uzsākts. Plānots, ka nākotnē gar Gauju pamazām izveidosies skaists pastaigu maršruts. Projekta ilgtspēja tiks nodrošināta, turpinot pļavu kopšanas darbus turpmākos gadus no pašvaldības budžeta.
Publicēšanas datums: 2016. gada 28. novembris  

Pievienot komentāru

Twitter Facebook Draugiem cesis.lv Pieslēgties un komentēt ar


Printēt