A  A  A
Lapas karte


Vai atbalsti administratīvi teritoriālo reformu?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Nekustamais īpašums » Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi » Atvieglojumi par sabiedriski nozīmīga pakalpojuma nodrošināšanu » Atvieglojumi par sporta ēkām un laukumiem

» Atvieglojumi juridiskām personām, kas pašvaldības izglītības iestādēs veic audzēkņu ēdināšanu
» Atvieglojumi sabiedriskā labuma organizācijām, biedrībām, nodibinājumiem
» Atvieglojumi juridiskām personām, kas nodrošina biedrības darbību personām ar invaliditāti
» Atvieglojumi par sporta ēkām un laukumiem
» Atvieglojumi par zemes gabaliem, uz kuriem tiek celtas dzīvokļu ēkas


Fiziskas un juridiskas personas, kurām pieder inženierbūves un ēkas, kuru statuss ir sporta ēkas un sporta laukumi un ja tajās tiek sniegts Cēsu novada pašvaldības pasūtīts sporta pakalpojums, var pretendēt uz NĪN atvieglojumiem 90% apmērā.

Lai šos atvieglojumus saņemtu, pašvaldībā jāiesniedz ar Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļas Sporta koordinatoru saskaņots iesniegums, norādot saistošo noteikumu nr.27 apakšpunktu, uz kura pamata atvieglojumi pieprasīti (2.25).

Printēt