A  A  A
Lapas karte


Vai atbalsti administratīvi teritoriālo reformu?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Pieņemtie lēmumi » 2019. gads

2019.gada 17.janvāra protokols Nr.1

Lēmumi, kas nav publicēti mājaslapā, pieejami domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.


Nr.p.k. Lēmuma Nr. Lēmums
1 1 Grozījumi Cēsu novada domes 27.12.2018. lēmumā Nr. 443 “Par pavāru un virtuves strādnieku amata vienībām Cēsu novada pašvaldības dibinātās pirmsskolas izglītības iestādēs”
2 2 Par dalības maksu Latvijas skolu ar padziļinātu mūzikas apmācību XXI Akordeonistu festivālā
3 3 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.3 Raiņa ielā 41, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu atsavināšanai un cenas apstiprināšanu
4 4 Par nepabeigto būvniecības objektu izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites un izmaksu norakstīšanu
5 5 Par grozījumiem Cēsu novada domes 04.10.2018.  lēmumā Nr.331 “Par Cēsu novada pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu direktoru darba algas likmi kā skolotājam”
6 6 Par mērķdotāciju pamata un vispārējai  vidējai  izglītībai,  profesionālajai izglītībai
7 7 Par mērķdotāciju  interešu izglītības programmām
8 8 Par mērķdotāciju  piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībai
9 9 Par mērķdotāciju   speciālajām izglītības iestādēm
10 10 Par garderobista amata vienību  Cēsu 1.pamatskolā
11 11 Par nolikuma ”Grozījums Līvu sākumskolas nolikumā” apstiprināšanu
12 12 Par grozījumu Cēsu novada domes 02.08.2018. lēmumā Nr. 248 ‘’Par Cēsu novada izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku amatalgām’’
13 13 Par Cēsu novada izglītības iestāžu darbinieku amatalgām
14 14 Par nekustamā īpašuma Lenču iela 35, Cēsis, Cēsu nov., pirkšanu
15 15 Par zemesgabalu iekļaušanu līdzvērtīgas zemes kompensācijas fondā
16 16 Par amata vienības izveidošanu Komunikācijas un klientu servisa pārvaldē
17 17 Par amata vienības izveidošanu Attīstības un būvniecības pārvaldē
18 18 Par grozījumiem Cēsu novada domes 2017. gada 13. jūlija lēmumā Nr. 169 ‘’Par Attīstības un teritorijas plānošanas komisiju’’
19 19 Par grozījumu Cēsu novada domes 2009. gada 1. jūlija lēmumā Nr. 42 “Par konkursa “Būve 20...”komisijas apstiprināšanu”
20 20 Par grozījumu Cēsu novada domes 2012.gada 05.aprīļa lēmumā  Nr. 146 “Par konkursa „Par skaistāko Cēsu novada dārzu un sakoptāko teritoriju” komisijas un nolikuma ” apstiprināšanu”
21 21 Par grozījumiem Cēsu novada domes 2017. gada 13. jūlija lēmumā Nr. 168 ‘’Par Transporta kustības organizācijas komisiju’’
22 22 Par grozījumu Cēsu novada domes 2013. gada 14. marta lēmumā Nr.108 “Par  Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju apzināšanas komisiju”
23 23 Par grozījumu Cēsu novada domes 2009. gada 1. jūlija lēmumā Nr. 41 “Par Cēsu pilsētas Zemes komisiju”
24 24 Par grozījumiem Cēsu novada domes 27.12.2018. lēmumā Nr.444 „Par nedzīvojamo telpu Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā”


Printēt