Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Trauksmes sirēnu gatavības pārbaude

Trauksmes sirēnu gatavības pārbaude
Valsts ugunsdzības un glabšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes Cesu daļa informē, ka ceturtdien, 2.jūnijā, uz 3 minūtēm tiks ieslēgtas trauksmes sirēnas ar mērķi pārbaudīt civilās trauksmes un apziņošanas sistēmas ieslēgšanas kārtību, tās darbību, kā arī, lai konstatētu bojājumus vai traucējumus trauksmes sirēnu un tā centrālā vadības pults darbībā.
Valsts ugunsdzības un glabšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes Cesu daļa informē, ka ceturtdien, 2.jūnijā, uz 3 minūtēm tiks ieslēgtas trauksmes sirēnas ar mērķi pārbaudīt civilās trauksmes un apziņošanas sistēmas ieslēgšanas kārtību, tās darbību, kā arī, lai konstatētu bojājumus vai traucējumus trauksmes sirēnu un tā centrālā vadības pults darbībā.

Trauksmes sirēnas Cēsu pilsētā uzstādītas:

-Cēsu Valsts ģimnāzijā, L.Paegles ielā 1;
-Cēsu Profesionālajā vidusskolā, Valmieras ielā 19.

Trauksmes sirēnas ir paredzētas iedzīvotāju ātrai brīdināšanai gadījumos, kad ir kāda ārkārtēja situācija, notikušas dabas vai tehnogēnas katastrofas, vai arī pastāv to draudi. Gadījumos, kad iedzīvotāji iepriekš nav brīdināti par sirēnu pārbaudi, tad, izdzirdot trauksmes sirēnu signālu, jāieslēdz interneta mediji, radio vai televizors, kur tiks pārraidīta informācija par iespējamo apdraudējumu un rekomendācijas par aizsardzības pasākumiem un rīcību katastrofu un avāriju gadījumos.
Datums: 2016. gada 30. maijs