Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Pēc pārbūves atklātas Cīrulīšu dabas takas

Pēc pārbūves atklātas Cīrulīšu dabas takas
Ar simbolisku pārgājienu atklātas labiekārtotās Cīrulīšu dabas takas, kas papildinātas ar jauniem maršrutiem. Projekta “Dabas infrastruktūras atjaunošana Gaujas nacionālajā parkā, Cēsu un Pārgaujas novados” gaitā Cīrulīšu dabas taku tīkls paplašināts ar diviem posmiem 800 metru garumā. Taka Zvanu klints apskatei, kuras izbūvē izmantots apaļkoks un koksnes polimēra dēļi ir 357 metrus gara, savukārt taka ar kāpnītēm un skatu platformām virs Spoguļklints ir 440 metrus gara.
Ar simbolisku pārgājienu atklātas labiekārtotās Cīrulīšu dabas takas, kas papildinātas ar jauniem maršrutiem.

Projekta “Dabas infrastruktūras atjaunošana Gaujas nacionālajā parkā, Cēsu un Pārgaujas novados” gaitā Cīrulīšu dabas taku tīkls paplašināts ar diviem posmiem 800 metru garumā. Taka Zvanu klints apskatei, kuras izbūvē izmantots apaļkoks un koksnes polimēra dēļi ir 357 metrus gara, savukārt taka ar kāpnēm un skatu platformām virs Spoguļklints ir 440 metrus gara.

Polimēru dēļu izmantošana garantē taku ilgmūžību, tomēr savu īpašību dēļ tie nav piemērots segums nūjošanas nūjām, tādēļ jaunajās takās tās ieteicams neizmantot.Jaunie taku posmi aprīkoti ar skatu platformām, soliņiem un infostendiem, kas ļaus aplūkot Gaujas senleju no vēl neredzētiem skatu punktiem. Taku izveides mērķis ir mazināt antropogēno slodzi, tai skaitā tūrisma, eitrofikācijas, erozijas un vides piesārņojuma iespējamo ietekmi uz īpaši aizsargājamiem biotopiem un sugām, jo taku posmi bija jau daļēji iestaigāti, vietām veidojās zemes erozija.

Kā norāda projekta vadītāja Inta Ādamsone, “taku izbūve nebija vienkārša, jo Zvanu klints taka vijas cauri mitrājam, kas apgrūtināja būvniecību, savukārt Spoguļklints takas izbūvi apgrūtināja atrašanās vieta, jo piebraukšana ar transportu šim posmam nav iespējama”.

Tā rezultātā taku pārbūvē pārsvarā tika izmantots roku darbs. Savukārt materiālu pievešanai tika izmantota mazjaudas tehnika, kas rudens mitrajā periodā izbojāja esošās piebrauktuves un celiņus, taču pavasarī tie tiks salaboti.
Būvdarbus objektā veica AS “Siguldas būvmeistars”, būvprojekta autori – SIA “JOE”. Būvdarbus uzraudzīja SIA “Tranzit ASK”.

Taku izbūves izmaksas, ieskaitot projektēšanu, autoruzraudzību un būvuzraudzību, kā arī biotopu izpēti pirms projektēšanas, ir aptuveni 209 009 eiro, no kā 85% sedz Eiropas Reģionālās attīstības fonds.


Datums: 2017. gada 29. decembris