Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Demontēs Rīgas ielas 26 ēku

Demontēs Rīgas ielas 26 ēku
Šonedēļ sāksies Rīgas ielas 26 ēkas demontāžas darbi, kas ilgs līdz 10.jūnijam. Pēc vairākiem Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju apzināšanas komisijas ierosinājumiem ēku atjaunot vai demontēt, īpašnieks tomēr pieņēmis lēmumu to nojaukt, jo atjaunošanas darbi prasītu pārāk lielus ieguldījumus.
Šonedēļ sāksies Rīgas ielas 26 ēkas demontāžas darbi, kas ilgs līdz 10.jūnijam. Pēc vairākiem Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju apzināšanas komisijas ierosinājumiem ēku atjaunot vai demontēt, īpašnieks tomēr pieņēmis lēmumu to nojaukt, jo atjaunošanas darbi prasītu pārāk lielus ieguldījumus.

Ēka jau ilgstoši atrodas avārijas stāvoklī un pēc tās apsekošanas secināts, ka iegruvuši pamati un vairākas sienas turas tikai uz atbalsta stabiem, kas rada paaugstinātu bīstamību, tāpēc īpašnieks bija spiests pieņemt lēmumu par ēkas demontāžu.

Ēkai izveidots demontāžas projekts, kā arī izsniegta būvatļauja, lai varētu sākt darbus. Tie sāksies jūnija pirmajās dienās un turpināsies līdz 10.jūnijam. Šo dienu laikā ēka tiks nojaukta un tai pieguļošā teritorija – rekultivēta.

Iespējams, darbu laikā tiks noteikti satiksmes ierobežojumi, un no Lielās Katrīnas ielas uz Rīgas ielu varēs nokļūt vien pa Lielo Līvu ielu. Par tiem ziņosim cesis.lv un izvietosim pagaidu ceļazīmes, kas norādīs braukšanas maršrutu.

Lūgums iedzīvotājiem un pieguļošās teritorijas iestādēm būt saprotošiem, jo demontāžas darbu laikā var rasties putekļi un trokšņi. Īpaši aicinām vecākus pieskatīt bērnus, kuriem šāda veida darbi varētu raisīt īpašu interesi.
Datums: 2016. gada 31. maijs