A  A  A
Lapas karte


Vai izbaudīji "Cēsis 813" svētkus?
 Skatīt atbildes
Izglītība » Statistika


Skolēnu skaits Cēsu novada vispārizglītojošās skolās (pēc 2018.gada 1.septembra datiem) 

Iestādes nosaukums Skolēnu
skaits
1. - 6.
klasēs
Skolēnu
skaits 7. - 9.
klasēs
Skolēnu
skaits
10. - 12.
klasēs
Skolēnu
skaits
kopā
Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija   109 116 225
Cēsu Valsts ģimnāzija   142 239 381
Cēsu Pilsētas vidusskola 341 152 192 685
Cēsu 1.pamatskola 296 88   384
Cēsu 2.pamatskola 266 124   390
Cēsu pilsētas Pastariņa
sākumskola
286     286
Līvu sākumskola 26 0   26
Rāmuļu pamatskola 15 47   62
Cēsu Bērzaines pamatskola -
attīstības  centrs
112 52   164
KOPĀ: 1230 662 547 2603
 

Audzēkņu skaits Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestādēs
 
Iestādes nosaukums Bērnu
skaits
Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestāde 82
Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde 222
Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestāde 170
Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde 249
Pirmsskolas grupas Cēsu 2.pamatskolā 82
Pirmsskolas grupas Līvu sākumskolā 54
Pirmsskolas grupas Rāmuļu pamatskolā 16
Pirmsskolas grupas Cēsu Bērzaines pamatskolā -attīstības centrā 142
KOPĀ 1017


Ziņas par izglītības iestāžu un izglītības programmu akreditāciju

Nr. Iestādes nosaukums Termiņš, līdz kuram akreditēts Akreditēto programmu skaits
Iestāde Programmas
1. Cēsu 1. pamatskola 2024.gada aprīlis 2024.gada aprīlis Viena
2. Cēsu 2. pamatskola 2019. gada marts 2019. gada marts Trīs
3. Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola 2021. gada februāris 2021. gada februāris Viena
4. Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija 2019. gada decembris 2019. gada decembris Četras
5. Cēsu Pilsētas vidusskola 2024.gada
marts
2024.gada
marts
Četras
6. Cēsu Valsts ģimnāzija 2021. gada marts 2021. gada marts Piecas
7. Rāmuļu pamatskola 2020. gada septembris 2020. gada septembris Trīs
8. Cēsu Bērzaines pamatskola – attīstības centrs 2024. gada decembris 2024. gada decembris Četras
9. Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskola 2021. gada februāris 2021. gada marts Četrdesmit četras
10. Cēsu pilsētas Sporta skola 2020. gada jūnijs 2020. gada jūnijs V-30 programma futbolā -2023.gada oktobris Sešpadsmit
11. Cēsu pilsētas Mākslas skola 2022. gada maijs V-30 programma -2022.gada jūnijs
V-20 programma – 2022.gada marts
Divas
 
Centralizētais eksāmens fizikā - 2017.gads: esošā situācija un tendences (prezentācija)

Printēt