A  A  A
Lapas karte


Vai apmeklēsi Cēsu pilsētas svētkus "Cēsis 813"?
 Skatīt atbildes
Kultūra » Kultūras projektu konkurss

Cēsu kultūras projektu finansēšanas konkurss

Izsludināta pieteikšanās otrajam konkursam


Pašvaldības aģentūra „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” izsludinājusi 2019.gada otro kultūras projektu līdzfinansējuma konkursu Cēsu novadā.

Prioritāri tiks atbalstīti jaunrades un starpnozaru kultūras projekti, tajā skaitā kultūras un vēstures mantojuma saglabāšana un mūsdienīga interpretācija, kas iedibina jaunas iniciatīvas Cēsu pilsētā, un kas tiek īstenoti, sadarbojoties vairākām kultūras organizācijām.

2019.gada otrā kultūras projektu konkursa norisei Cēsu novada pašvaldība piešķīrusi 6500 EUR. Viena projekta atbalstam var tikt piešķirts līdzfinansējums līdz 700 eiro. Pieteikumu iesniedzējiem jāplāno savs līdzfinansējums vismaz 20% apmērā no projekta kopējām izmaksām. Uz atbalstu var pretendēt radošās un nevalstiskās organizācijas, kuru projektu idejas plānots īstenot Cēsu novadā, un kuru īstenošana sniedz ieguldījumu Cēsu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un laikmetīga kultūras piedāvājuma veidošanā.

Atbalstam var pieteikt visdažādāko kultūras jomu projektus – koncertu, izrāžu, izstāžu rīkošanu, radošo darbnīcu, kultūrizglītojošu pasākumu organizēšanu, kultūrvēsturisku materiālu izdošanu u.c.

Projektu konkursa nolikums un nosacījumi pieejami www.cesis.lv sadaļā “Kultūra”. Projektu pieteikumi Cēsu Kultūras un Tūrisma centram iesniedzami līdz šī gada 23.jūlija plkst.15.00. Pieteikumus var iesniegt juridiskas personas un tās fiziskās personas, kas reģistrējušās kā saimnieciskās darbības veicējas.

Projektus izvērtēs pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” apstiprināta komisija. Finansiāls atbalsts tiks piešķirts tiem projektiem, kas saņems augstāko vidējo vērtējumu atbilstoši noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem, kas atspoguļoti konkursa nolikumā – projekta aktualitāte un atbilstība noteiktajām prioritātēm, skaidri definēti projekta mērķi un iesniegtās tāmes pamatotība, kā arī projektu rezultātu pieejamība plašai mērķauditorijai.

Cēsu novada kultūras projektu līdzfinansējuma konkurss tiek rīkots ik gadu kopš 2008.gada.

Vairāk informācijas: tel.: 25770498, e-pasts: kultura@cesis.lv.

Projektu finansēšanas konkursa nolikums
Pieteikuma veidlapa
Pieteikuma tāmes veidlapa
Projekta atskaites formaPirmā konkursa rezultāti
 
Noslēdzies 2019.gada pirmais Cēsu novada kultūras projektu konkurss, kurā tika saņemti 14 projektu pieteikumi, no kuriem atbalstīti 12 projekti, piešķirot 7000 EUR lielu finansējumu no Cēsu novada pašvaldības budžeta.

Pēc Cēsu novada kultūras projektu vērtēšanas komisijas (komisijas priekšsēdētāja Zane Neimane, komisijas locekļi – Kristīne Skrīvere, Lelde Krastiņa, Krista Annija Lauberga, Eero Rass) izvērtējuma augstāko punktu skaitu un finansējumu saņēmuši šādi projekti: SKATĪT ŠEIT.

Šī gada pirmā konkursa prioritāte, par ko varēja saņemt papildu punktus, bija pasākumi un iniciatīvas, kas atspoguļo vēsturiskos notikumus (piemēram, Cēsu kauju simtgadi, Baltijas ceļam 30 u.c.) caur dažādām kultūras norisēm, iesaistot sabiedrību vai veidojot sadarbību ar citām kultūras organizācijām vai nozarēm.

“Prieks par interesantajām un radošajām iniciatīvām, kas papildinās un bagātinās Cēsu kultūras dzīvi. Projektu pieteikumos šogad tika pārstāvētas ļoti dažādas tēmas – vēstures notikumi, vizuālā māksla, mūzika, literatūra, teātris”, secināja projektu vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja Zane Neimane.

2019.gada otrais Cēsu novada kultūras projektu konkurss šogad tiks izsludināts jūnijā, kam Cēsu novada pašvaldība piešķīrusi 6500 EUR lielu finansējumu.

Cēsu novada kultūras projektu konkurss tiek rīkots kopš 2008.gada. Tajā pašvaldība finansiāli atbalstījusi dažādas radošās iniciatīvas, ko īstenojuši amatiermākslas kolektīvi un kultūras nevalstiskās organizācijas, bagātinot un dažādojot kultūras piedāvājumu Cēsu iedzīvotājiem.
 
Informāciju sagatavoja:
Baiba Auniņa
Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs
Tālr. 26666365
e-pasts: kultura@cesis.lv

 

Pievienot komentāru

Twitter Facebook Draugiem cesis.lv Pieslēgties un komentēt ar


Printēt