Līguma priekšmetsIepirkuma metodeIepirkuma identifikācijas Nr.Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapāNolikums/ pielikumiPretendentu uzdotie jautājumiPiedāvājumu/pieteikumu iesniegšanas termiņšAtbildīgais par iepirkumu un dokumentu izsniegšanu (uzvārds, telefons)Piegādātāja nosaukumsLīguma izpildes termiņšLīgumcena, EUR bez PVNCita informācija
Būvdarbi Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas sporta laukumāSARUNU PROCEDŪRACNP/2018/62/ERAFLīgums
Ziņojums
 Santa Smiltniece, tālrunis: +371 64123855; e-pasts: santa.smiltniece@cesis.lv"WOLF SYSTEM", SIA, reģ.Nr.441030405826 (seši) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas286 319,57
„Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam “Daudzfunkcionāla sociālo pakalpojumu centra jaunbūve Rīgas ielā 90, Cēsīs, Cēsu novadā””Iepirkuma procedūra saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītās daļas 8.punktu.CNP 2018/58/ERAFZiņojums
 SIA “Rīgers”, reģistrācijas Nr. 50103075541
„Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs”Publisko iepirkumu likuma 10.panta pirmās daļas iepirkumsCNP 2018/77Nolikums
Finanšu piedāvājums
Tehnoloģiskās_kartes
Ziņojums
 2018. gada 14.novembris, pulksten. 15:00Lolita Kokina, tālr.64121009SIA "Vectēvs", reģ.Nr.44103099489no 2019.gada 1.marta līdz 2021.gada 31.augustam.540 507,50
„Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs”.Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 10. panta pirmo daļu.CNP 2018/462018. gada 23.oktobrī.Nolikums
Finanšu piedāvājums
Tehnoloģiskās_kartes
Ziņojums
 08.11.2018., pulksten. 15.00Lolita Kokina, tālr.64121009No 2019,gada 1.marta līdz 2021.gada 31.augustam.Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 107, 230.punktu un nolikuma 14.1.6.punktu iepirkuma procedūra tiek pārtraukta, veicamas būtiskas izmaiņas nolikumā.
“Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam “Daudzfunkcionāla sociālo pakalpojumu centra jaunbūve Rīgas ielā 90, Cēsīs, Cēsu novadā””Metu konkurssCNP 2018/57 ERAF20.08.2018.Nolikums
Teritorijas plānojums
Teritorijas pilsētvides grafiskais attēlojums
Topogrāfija dwg
Topogrāfija pdf
Detālplānojums Krūmiņu ielai
Detālplānojums Krūmiņu ielai - saistošie noteikumi
Ziņojums
 28.09.2018. pulksten. 10.00Santa Smiltniece, tālrunis: +371 64123855; e-pasts: santa.smiltniece@cesis.lv2019. gada 22. maijam.
Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas dienesta viesnīcas jaunbūves būvdarbiAtklāts konkurssCNP 2018/44/ERAFBP_1_daļa
BP_2_daļa
Nolikums
2.protokola_izraksts
Precizētie_darbu_apjomi_04.07.2018.
Ziņojums
Līgums
Vienošanās Nr.1
Vienošanās Nr.2
 2018. gada 25. jūlijā plkst.15.00SIA “Reaton LTD”, reģ.Nr.4000301527712 (divpadsmit) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas1 993 974,14 EUR
Cēsu Vecpilsētas ielu un ietvju kopšanas un uzturēšanas darbi Atklāts konkurssCNP 2018/2013.04.2018.Nolikums
Ziņojums
 16.05.2018.Jūlija Miranoviča SIA "KOM-AUTO"48 (četrdesmit astoņi) mēneši no līguma noslēgšanas dienas.368880,00
“Būvuzraudzības darbu veikšana objektos ‘’Reģionālā metodiskā centra izveide Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā un Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas sporta laukumā, Pūces ielā 2, Cēsīs, Cēsu novadā’’.Atklāts konkurssCNP 2018/16/ERAF27.03.2018.Nolikums
Būvprojekts_1
Būvprojekts_2
Tehniskā specifikācija_1
Tehniskā specifikācija_2
Ziņojums
 2018.gada 17. aprīlim pulksten. 14.00Juris Amans, tālr.64161826, juris.amans@cesis.lvPlānotais Līguma izpildes termiņš ir līdz 2018.gada 30.novembrim. Saskaņā ar Ministru kabineta 28.02.2017. Noteikumi Nr.107, 230.punktu - iepirkuma procedūra ir pārtraukta.
“Objekta ‘’Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas sporta laukuma būvdarbi Pūces ielā 2, Cēsīs, Cēsu novadā’’.Atklāts konkurssCNP 2018/15/ERAF27.03.2018.Nolikums
Būvprojekts
Akts
Ziņojums
 2018.gada 8. maijam pulksten. 16.00Juris Amans, tālr.64161826, juris.amans@cesis.lv6 seši) mēneši no līguma noslēgšanas. Saskaņā ar Ministru kabineta 28.02.2017. noteikumu Nr. 107, 230.punktu - iepirkums tiek izbeigts.
“Objekta ‘’Reģionālā metodiskā centra izveide Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā, atjaunojot daļu telpu ēkas 1.stāvā, Pūces ielā 2, Cēsīs, Cēsu novadā’’ būvdarbi.”Atklāts konkurssCNP 2018/14/ERAF27.03.2018.Nolikums
Būvprojekts
Akts
Konsolidētais_nolikums
Ziņojums
 2018. gada 8. maijam pulksten 15.00Juris Amans, tālr.64161826, juris.amans@cesis.lv6 (seši) no līguma noslēgšanas.Saskaņā ar Ministru kabineta 28.02.2017. Noteikumi Nr.107, 230.punktu - iepirkuma procedūra ir pārtraukta.
Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas dienesta viesnīcas jaunbūves būvdarbi Valmieras ielā 19, Cēsīs, Cēsu novadā.Atklāts konkurssCNP 2018/10 ERAF14.03.2018.Nolikums
Akts
Būvprojekts_1
Būvprojekts_2
3_protokola_izraksts
4.protokola_izraksts
5.protokola izraksts
Labotie dabu apjomi_04_04_2018
Piekļuves_kontroles_sist_struktūrshēma
Starpsienu_konstrukcijas
Grīdu_konstrukcijas
7.protokola_izraksts
Labotie dabu apjomi_18_04_2018
10.protokola_izraksts
Konsolidētais_nolikums_10_05_2018
Zinojums
Ir2018. gada 24. maijā pulksten.16.00Viesturs Krastiņš, tālr. Nr. (+371) 64161824, elektroniskā pasta adrese: viesturs.krastins@cesis.lv12 (divpadsmit) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas dienasSaskaņā ar Ministru kabineta 28.02.2017. noteikumu Nr. 107 ‘’Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība’’ 230.punktu un nolikuma 9.1.6. punktu, iepirkuma procedūra tiek pārtraukt.
Cēsu pilsētas stadiona tribīņu jaunbūveAtklāts konkurssCNP 2018/602.02.2018.Nolikums
Darbu apjomi
Būvatļauja
1_vispariga_dala
2_arhitekturas_daļa
ii_sējums
III.sējums
DWG_file
Precizētie_darbu_apjomi_20.02.2018.
Ziņojums
Ir08.03.2018. pulksten. 16.00Modris Rāviņš, 64161803, 28314559, modris.ravins@cesis.lv PS "REREBŪVE 1", reģ.Nr.40103824432no līguma noslēgšanas 8 (astoņi) mēneši, neieskaitot būvdarbu tehnoloģisko pārtraukumu.2 014 136,14
Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība Cēsu pilsētas ielāmAtklāts konkurssCNP 2017/62 ERAF03.01.2018.Nolikums
Ziņojums
Ir2018. gada 24. janvārī pulksten. 15.00Vladimirs Kalandārovs, 64161828; 29227611; Elīna Sniega, 64123855SIA "Ceļu komforts", reģ.Nr.441030408452018. gada 15. maijs1.daļa - 16932,13; 2.daļa - 16932,13; 3.daļa - 15232,13
Cēsu pilsētas stadiona tribīņu jaunbūveAtklāts konkurssCNP 2017/5518.12.2017.Nolikums
Atbildes_uz_jautājumiem
Darbu apjomi
Vispariga_dala_1
Buvatlauja
Arhitekturas_dala_2
II_Sejums
III_Sejums
DWG_file
Ziņojums
Ir09.01.2018. plkst.15.00Modris Rāviņš 64161803 Elīna Sniega, Iveta Beķere 64123855 -8 (astoņi) mēneši, neieskaitot būvdarbu tehnoloģisko pārtraukumu. -Saskaņā ar Ministru kabineta 28.02.2017. noteikumu Nr.107 "Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība" 230.punktu iepirkuma procedūra tiek pārtraukta.
Degvielas iegāde Cēsu novada pašvaldības vajadzībām.Atklāts konkurssCNP 2017/362017.gada 17.septembrisNolikums
Ziņojums
 līdz 2017. gada 23.oktobrim, plkst. 15.00Vladimirs Kalandārovs, 64161828; 29227611; Elīna Sniega, 64123855AS „VIRŠI – A”, reģ.Nr.40003242737,36 (trīsdesmit seši) mēneši.109 170,00
Veselības apdrošināšanas polišu iegāde Cēsu novada pašvaldības darbiniekiemAtklāts konkurssCNP 2017/5008.09.2017.Nolikums
Ziņojums
 2017. gada 12. oktobris, plkst.15.00Dagnija Abersone 67304004; 26435777; Elīna Sniega, 64123855AAS „BTA Baltic Insurance Company”, reģ.Nr.40103840140no 2017.gada 25.novembra līdz 2018.gada 25.novembrim, 2.7.2.2. Pasūtītājs ir tiesīgs pagarināt apdrošināšanas līgumu uz nākamo apdrošināšanas periodu par vēl 1 (vienu) gadu.262 500,00
Siltumenerģijas piegāde Līvu pamatskolaiSarunu procedūraCNP 2017/47 -Ziņojums
 24.08.2017., plkst.11.00Juris Amans, tālr.64161826, juris.amans@cesis.lvNav iesniegts neviens piedāvājums.saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumiem Nr.107, ceturtās daļas 229.1.punktu un iepirkuma procedūras nolikuma 8.1.6.punktu iepirkuma komisija izbeidz sarunu procedūru, jo nav iesniegts neviens piedāvājums.
Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas – nepabeigtas jaunbūves Ata Kronvalda ielā 56, Cēsīs, Cēsu novadā, pārbūves būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzībaAtklāts konkurssCNP 2017/3216.08.2017.Nolikums
Tehniskā_specifikācija
Kopsavilkuma_tāme
Atzinums_tehniskie_noteikumi
Zemes_grāmata
Topogrāfija
Inventarizacija_1
Inventarizacija_2
Inventarizacija_3
Inventarizacija_4
Inventarizacija_5
Atbildes_uz_jautājumiem
Topogrāfija_DWG
Pielikums_2.protokolam
Grozījumi
Atbildes_uz_jautājumiem
Ziņojums
Irlīdz 2017.gada 25.septembrim plksten.15.00. Viesturs Krastiņš, tālr. Nr. (+371) 64161824, elektroniskā pasta adrese: viesturs.krastins@cesis.lvSabiedrība ar ierobežotu atbildību "WOLTEC", reģ.Nr.4410309735018 (astoņpadsmit) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas1 389 993,51
Ielu pārbūves darbi Cēsīs, Cēsu novadāAtklāts konkurssCNP 2017/42 ERAF16.08.2017.Nolikums
Projekts
Grozījumi_1
Ziņojums
Irlīdz 2017.gada 12.septembrim, pulksten. 15.00. Vladimirs Kalandārovs, 64161828, e-pasta adrese: vladimirs.kalandarovs@cesis.lv; SIA “8 CBR”, reģ.Nr.43903002559,6 (seši) mēneši no līguma noslēgšanas dienas, neieskaitot tehnoloģisko pārtraukumu.991 759,01 EUR
Cēsu Kosmosa izziņas centra jaunbūve Cīrulīšu ielā 63, Cēsīs, Cēsu nov. Metu konkurssCNP 2017/4008.08.2017.Nolikums
Atbildes_uz_jautājumiem
Ziņojums
Ir2017.gada 16.oktobris pulksten 18.00Papildus informācija un konkursa materiāli saņemami pie metu konkursa žūrijas komisijas atbildīgā sekretāra Mārtiņa Ulāna, tālr.nr. +37126406119, e-pasts: martins.ulans@cesis.lvSIA "Acitektura"03.11.2017. -
Mēbeļu piegāde un uzstādīšana dienesta viesnīcas vajadzībām Saules ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadā''Atklāts konkurssCNP 2017/41/ERAF19.07.2017.Nolikums
Tehniskais un finanšu piedāvājums
Telpas plāns
Ziņojums
Ir2017.gada 9.augusts pulksten 15.00Valdis Sviķis, 26333767, e-pasts: valdis.svikis@cesis.lv; Elīna Sniega, 64123855, e-pasts: elina.sniega@cesis.lv SIA "ALB", reģ.Nr.441020153571 (viens) mēnesis no līguma noslēgšanas dienas64509,88 EUR
Elektroenerģijas iegāde Cēsu novada pašvaldības vajadzībāmAtklāts konkurssCNP 2017/3412.07.2017.Nolikums
Ziņojums
Ir2017. gada 17. augustam pulksten. 15.00Juris Amans, tālr.64161826, juris.amans@cesis.lvSIA "IMLITEX LATVIJA", reģ.Nr.4000303294912 mēneši155209,60
Cēsu Pilsētas vidusskolas piebūves izbūve Leona Paegles ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadāAtklāts konkurssCNP 2017/33 ERAF12.07.2017.Nolikums
Tehniskā specifikācija
Topogrāfiskais plāns_DWG formātā
Topogrāfiskais plāns_DGN formātā
Topogrāfiskais plāns_PDF formātā
Ziņojums
Ir2017. gada 3.augustā pulksten. 15.00Juris Amans, tālr.64161826, juris.amans@cesis.lvPS „SB PROJEKTS&BŪVPROJEKTS”, reģ.Nr.44103111739ne vēlāk kā 180 (viens simts astoņdesmit) kalendārās dienas71 200,00
Siltumenerģijas piegāde Līvu pamatskolaiAtklāts konkurssCNP 2017/3504.07.2017.Nolikums
Būvprojekts
Ziņojums
 2017. gada 25. jūlijs plksten. 15.00Juris Amans, tālr.64161826, juris.amans@cesis.lv5 (pieci) gadi no līguma noslēgšanas. Saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumiem Nr.107, ceturtās daļas 229.1.punktu un Konkursa nolikuma 8.1.6punktu izbeigt iepirkuma procedūru, jo nav iesniegts neviens piedāvājums.
Mēbeļu piegāde un uzstādīšana dienesta viesnīcas vajadzībām Saules ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadā.Atklāts konkurssCNP 2017/23 ERAF22.05.2017.Nolikums
Tehniskais un finanšu piedāvājums
Telpas plāns
Ziņojums
Ir27.06.2017. pulksten 15..00Valdis Sviķis - 26333767; Elīna Sniega, 64123855; elina.sniega@cesis.lv 1.daļa - SIA "FL Birojs", reģ.Nr.40003875292, 2.daļa - iepirkums pārtraukts saskaņā ar 107. MK noteikumu 230.punktu.1 (viens) mēnesis no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas1.daļa - 24 030,00 EUR
Veselības apdrošināšanas polišu iegāde Cēsu novada pašvaldības darbiniekiemAtklāts konkurssCNP 2017/715.05.2017.Nolikums
Ziņojums
 20.06.2017., plkst. 15.00Elīna Sniega, 64123855, elina.sniega@cesis.lv ; Dagnija Abersone 67304004; 26435777 -1(viens)gads, Pasūtītājs ir tiesīgs pagarināt apdrošināšanas līgumu uz nākamo apdrošināšanas periodu par vēl 1 (vienu) gadu.MK noteikumi Nr.107, 230.punktu pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt izsludinātu iepirkuma procedūru
Būvprojekta „Cēsu Pilsētas vidusskolas piebūves izbūve Leona Paegles ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā” izstrāde un autoruzraudzība.Atklāts konkurssCNP 2017/18 ERAF10.05.2017.Nolikums
Tehniskā specifikācija
Ziņojums
 31.05.2017., pulksten 15.00 Juris Amans, tālr.64161826, juris.amans@cesis.lv -154 dienas no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas -Saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 28.februāra noteikumiem Nr. 107, ceturtās daļas 229.1. punktu un nolikuma 9.1.6. punktu iepirkums izbeigts
Sporta grīdas segumu piegāde un ieklāšana Cēsu sporta kompleksā un Cēsu 2.pamatskolā.Atklāts konkurssCNP 2017/1726.04.2017.Nolikums
Laukuma shēma
Ziņojums
 17.05.2017., plkst.15.00Rasa Siliņa, 25661300; Elīna Sniega, 64123855SIA "Pro Laurus", reģ. Nr. 501035300713 mēneši56370,48 EUR
Ēdināšanas pakalpojums Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā un Cēsu Profesionālajā vidusskolāIepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta septīto daļuCNP/2017/3Nav nepieciešama, pašvaldības mājas lapā - 2017.gada 23.februārīNolikums
2.pielikums
Finanšu_piedāvājums
Grozījumi
Grozījumi_1
 2017.gada 27.marts plkst. 15.00 Sandra Ratnika, tālr.64123855, sandra.ratnika@cesis.lv; Jānis Krenklis, tālr. 64122256; Raitis Brazovskis, tālr. 26119836SIA "Vectēvs", reģ. Nr.44103099489No 2017.gada 1.septembra līdz 2018.gada 31.maijam, ar tiesībām pagarināt līdz 2020.gada 31.maijam1.daļa - 160 776,00; 2.daļa - 139 704,57
Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība objektiem – krustojuma pārbūve par rotācijas apli Valmieras un Dzintara ielā, Cēsīs, Cēsu novadā un Lauku ielas, Cēsīs, Cēsu novadā, pārbūve.Atklāts konkurssCNP 2017/430.01.2017.Nolikums
Tehniskā specifikācija_1
Tehniskā specifikācija_2
Tehniskā specifikācija_3
 02.03.2017., plkst.15.00Liene Agafonova, tālr.64127538, liene.agafonova@cesis.lv -1. Iepirkuma daļai - 2 (divu) mēnešu laikā skaitot no būvatļaujas saņemšanas dienas; 2. Iepirkuma daļai - 5 (piecu) mēnešu laikā skaitot no būvatļaujas saņemšanas dienas. Iepirkuma procedūra pārtraukta - piedāvājumi pārsniedz plānotos budžeta līdzekļus.
Cēsu Profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcas 120 audzēkņiem jaunbūves Valmieras ielā 19, Cēsīs, Cēsu novadā būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība.Atklāts konkurssCNP 2016/93 ERAF10.01.2017.Nolikums
Tehniskās specifikācijas pielikumi
Topogrāfiskais uzmērījums
Grozījumi_1
Grozījumi_2
Līgums
Vienošanās Nr.1
Līgums_projektēšana
Ir2017. gada 14. martā plkst.15.00Viesturs Krastiņš, tālr. Nr. (+371) 64161824, elektroniskā pasta adrese: viesturs.krastins@cesis.lvSIA „SB Projekts” un SIA „Būvprojekts” 154 (viens simts piecdesmit četras) kalendārās dienas, plānotais būvdarbu laiks 12 (divpadsmit) mēneši 114 000,00
Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība Cēsu pilsētas ielāAtklāts konkurssCNP 2016/110 ERAF03.01.2017.Nolikums
 02.02.2017. plkst.15.00Liene Agafonova, tālr.64127538, liene.agafonova@cesis.lv1. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 38. panta otro daļu un konkursa nolikuma 9.1.6. punktu, iepirkuma procedūra pārtraukta.4 (četri) mēneši no šī Konkursa rezultātā noslēgtā Līguma spēkā stāšanās dienas.Pamatojums iepirkuma procedūras pārtraukšanai - nepieciešamas būtiskas izmaiņas iepirkuma procedūras dokumentos.
Pašgājējmašīnas un tās aprīkojuma iegādeAtklāts konkurssCNP/2016/9030.09.2016.CNP_2016_90_nolikums
Grozījumi_nolikumā_CNP_2016_90
 2016.gada 27.oktobris, plkst. 15.00Didzis Ozoliņš, tālruņa Nr. (+371) 64122377, elektroniskā pasta adrese: didzis.ozolins@cesis.lv; Sandra Kalniņa, tālr. Nr. (+371) 64123855, elektroniskā pasta adrese: sandra.kalnina@cesis.lvA.Limanska individuālais komercuzņēmus, Tukumā "EDUARDS", reģ. Nr. 400020097861 (viens) mēnesis no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas50900.00 EUR
,,Būves ar kadastra apzīmējumu 4201 006 0830 007 rekonstrukcija, piemērojot ēkas daļu atskurbšanas un patversmes pakalpojumu funkcijas nodrošināšanai un daļu - morga funkcijas nodrošināšanai Slimnīcas ielā 9, Cēsīs, Cēsu novadā, būvniecībai kārtās.”Atklāts konkurssCNP 2016/7323.09.2016.Nolikums
Būvprojekts
Skaidrojums_10.10.2016.
Grozījumi_nolikumā_CNP_2016_73
Grozījumi_nolikumā_CNP_2016_73_20.10.2016.
Aktualizētā Darba apjomu sarakstu redakcija uz 20.10.2016.
Gultu vizuālā atainojuma paraugi
Skaidrojums 21.10.2016.
Ir07.11.2016., plkst.15.00Juris Amans, tālr.64161826, juris.amans@cesis.lv1. Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 38.panta otrās daļas noteikumiem un konkursa nolikuma 8.1.6. punktu, pārtraukt atklātu konkursu.6 (seši) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas -
Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Cēsu 1.pamatskolāIepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta septīto daļuCNP/2016/81Nav nepieciešamaNolikums
2.pielikums
Finansu_piedavajums
Gozījumi_līgumā
 2016.gada 6.oktobris plkst.15.00Sandra Ratnika, tālr. Nr. 64123855, sandra.ratnika@cesis.lv; Anna Būre, tālr. 26543278SIA “Vectēvs”, reģ. Nr.44103099489līgumu slēdz no 2016.gada 1.novembra līdz 2017.gada 31.maijam ar tiesībām pagarināt līdz 2019.gada 31.maijam179338,22
Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Cēsu 2.pamatskolāIepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta septīto daļuCNP/2016/77Nav nepieciešamaNolikums
2.pielikums
Finansu_piedavajums
SKAIDROJUMS
 2016.gada 29.septembris plkst.15.00Sandra Ratnika, tālr. Nr. 64123855, sandra.ratnika@cesis.lv; Ojārs Bicāns, tālr. 64123880, 29197724, ojars.bicans@skolas.cesis.lvSIA ,,MERITS”, 40003345096līgumu slēdz no 2016.gada 1.novembra līdz 2017.gada 31.maijam ar tiesībām pagarināt līdz 2019.gada 28.jūnijam287819,28
Rīgas ielas posma pārbūve Cēsīs, Cēsu novadāAtklāts konkurssCNP/2016/70 ERAF31.08.2016.Nolikums_CNP_2016_70 ERAF
Pielikums Nr. 1._Tehniskā specifikācija_CNP_2016_70_ERAF
Būvprojekts_CNP_2016_70_ERAF
Grozījumi_nolikumā_14.09.2016..
Līgums
Ir2016.gada 3.oktobris, plkst. 15.00.Liene Agafonova, tālr. Nr. (+371) 64127538, elektroniskā pasta adrese: liene.agafonova@cesis.lv ;Sandra Kalniņa, tālr. Nr. (+371) 64123855, elektroniskā pasta adrese: sandra.kalnina@cesis.lv SIA "LIMBAŽU CEĻI", reģ. Nr. 4660300011314 (četrpadsmit) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas545790.00 EUR
Ēdināšanas pakalpojums Cēsu Profesionālā vidusskolā un Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijāIepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta septīto daļuCNP/2016/63Nav nepieciešamaNolikums_CNP_2016_63
Nolikums_CNP_2016_63_2.pielikums
NOLIKUMS_CNP_2016_63_9.pielikums
 2016.gada 11.augusts, plkst. 15.00.Lolita Kokina, tālr. Nr. (+371) 29259695, elektroniskā pasta adrese: lolita.kokina@cesis.lv; Sandra Kalniņa, tālr. Nr. (+371) 64123855, elektroniskā pasta adrese: sandra.kalnina@cesis.lv1.iepirkuma daļa – sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Aniva”, vien. reģ. Nr. 50003115551, juridiskā adrese: Zeltrītu iela 16-2, Mārupe, Mārupes novads, LV – 2167; 2.iepirkuma daļa – sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Aniva”, vien. reģ. Nr. 50003115551,līgumu slēdz uz 1 mācību gadu ar tiesībām pagarināt līdz 2019.gada 31.maijam 1.iepirkuma daļa –58464.00 EUR (3 gadi); 2.iepirkuma daļa –130374.72 EUR (3 gadi)Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 38.panta otrās daļas noteikumiem, iepirkuma komisija nolēmusi pārtraukt Iepirkumu ar identifikācijas Nr. CNP/2016/63 “Ēdināšanas pakalpojums Cēsu Profesionālā vidusskolā un Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā”
Vienības laukuma, Cēsīs, pārbūves ieceres izstrāde.Metu konkurssCNP/2016/65Nolikums
 17.10.2016., plkst.17.00Papildus informācija un konkursa materiāli saņemami pie konkursa žūrijas atbildīgā sekretāra Mārtiņa Ulāna +371 26406119, martins.ulans@cesis.lv
Elektroenerģijas iegādeAtklāts konkurssCNP/2016/6120.07.2016.Nolikums_CNP2016_61
Ir2016.gada 12.septembris, plkst. 15.00.Juris Amans, tālr. Nr. (+371) 64161826, elektroniskā pasta adrese: juris.amans@cesis.lv; Sandra Kalniņa, tālr. Nr. (+371) 64123855, elektroniskā pasta adrese: sandra.kalnina@cesis.lvGeton Energy SIA, reģ. Nr. 4010364299112 (divpadsmit) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas145218.20
Ielu un ceļu kopšanas darbi Cēsu novadāAtklāts konkurssCNP 2016/1506.07.2016.Nolikums
Tehniskā specifikācija
Finanšu piedāvājums
Grozījumi_nolikumā_18.08.2016.
Finanšu_piedāvājuma_veidlapa_ar_grozījumiem
Vienošanās_1
Ir16.09.2016., plkst.11.00Didzis Ozolinš, 64 122 377, 28 368 6151.daļa - SIA „KOM - AUTO", 44103012409, 2.daļa - Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Eco Baltia vide”, reģ.Nr.40003309841plānotais līguma darbības laiks abās iepirkuma priekšmeta daļās ir 53 mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.1. daļa - 1 498 481,55, 2. daļa - 312 075,13
DZĪVOJAMĀS MĀJAS AR KADASTRA APZĪMĒJUMU 4201 004 0715 001 ATJAUNOŠANA, DAĻU TELPU PIEMĒROJOT DIENESTA VIESNĪCAS VAJADZĪBĀM, SAULES IELĀ 23, CĒSĪS, CĒSU NOVADĀAtklāts konkurssCNP/2016/57 ERAF2016.gada 6.jūlijāNolikums_CNP_2016_57ERAF
Nolikums_CNP_2016_57ERAF_tehniska_specifikacija
Nolikums_CNP_2016_57ERAF_Būvprojekts
Nolikums_CNP_2016_57ERAF_Būvprojekts_002
Nolikums_CNP_2016_57ERAF_Būvprojekts_003
Nolikums_CNP_2016_57ERAF_Būvprojekts_004
Nolikums_CNP_2016_57ERAF_Būvprojekts_005
būvprojekts_pec_jautajuma_1
būvprojekts_pec_jautajuma_2
būvprojekts_pec_jautajuma_3
Ieinteresēto piegādātāju sanāksmes protokola izraksts
Grozījumi_CNP_2016_57_ERAF_04.08.2016.
Grozījumi_18.08.2016.
Nolikums_ar_grozījumiem_CNP_2016_57ERAF
Tehniska_specifikacija_ar_grozijumiem_CNP_2016_57ERAF
Darbu_apjomu_saraksts_pirmā_kārta_redakcija_uz_18.08.2016.
Darbu_apjomu_saraksts_otrā_kārta_redakcija_uz_18.08.2016.
Darbu_apjomu_saraksts_trešā_kārta_redakcija_uz_18.08.2016.
Būvprojekta_pielikums_mēbeļu_un_aprīkojuma_tehniskā_specifikācija
Nolikuma_3.pielikums_ar_grozījumiem_CNP_2016_57ERAF
UZMANĪBU - SKAIDROJUMS_24_08_2016.
Vienošanās Nr.1
Vienošanās Nr.2
Ir2016.gada 5.septembris, plkst. 15.00.Būvinženieris Juris Amans, tālr. Nr. (+371) 64161826, elektroniskā pasta adrese: juris.amans@cesis.lv; Juriste – iepirkumu speciāliste Sandra Kalniņa, tālr. Nr. (+371) 64123855, elektroniskā pasta adrese: sandra.kalnina@cesis.lv Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “WOLTEC”, reģ. Nr. 4410309735010 (desmit) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas 1 340 544.43 EUR bez PVN SVARĪGI: Lai atvērtu visas Būvprojekta daļas, visus Būvprojekta dokumentus nepieciešams lejupielādēt datorā vienā mapē. Tad vērt vaļā dokumentu ar nosaukumu Nolikums_CNP_2016_57ERAF_Būvprojekts Saglabājot datorā dokumentus, faila nosaukumā nepieciešams noņemt priekšā esošos ciparus un domu zīmi.
Cēsu pilsētas ielu būvprojektu izstrāde un autoruzraudzībaAtklāts konkurssCNP 2016/ 1929.06.2016.Nolikums
Tehniskā specifikācija un projektēšanas uzdevums
Tehniskie noteikumi
 01.08.2016. plkst. 11:00Iveta Beķere, Cēsu novada pašvaldības Administratīvi juridiskās nodaļas iepirkumu sekretāre, tālr.: 64123855 SIA "Ceļu komforts", reģ. Nr, 441030408455 mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas37 608,80 EUR
Jaunas pašgājējmašīnas un tās aprīkojuma iegādeAtklāts konkurssCNP/2016/552016.gada 29.jūnijāCNP_2016_55_Nolikums
 2016.gada 1.augusts plkst. 15.00.Komunālās nodaļas komunālinženieris Didzis Ozoliņš, tālr. Nr..64122377, e-pasta adrese: didzis.ozolins@cesis.lv ; Administratīvi juridiskās nodaļas juriste – iepirkumu speciāliste Sandra Kalniņa,tālr. Nr.64123855, e-pasta adrese:sandra.kalnina@cesis.lvIepirkums izbeigts bez rezultāta.3 (trīs) mēneši no iepirkuma līguma parakstīšanas dienas
Ēdināšanas pakalpojumi Cēsu novada izglītības iestādēsAtklāts konkurssCNP/2016/182016.gada 10.jūnijsNolikums
2.pielikums
Finansu_piedavajums
Grozijumi_1
Ir2016.gada 2.augusts plkst.11.00 Sandra Ratnika, 64123855, Sandra Kalniņa, 641238551.daļa - SIA ,,Žaks-2", 3.daļa - iepirkums pārtraukts, 2.daļa - iepirkums pārtrauktslīgumu slēdz uz 1 mācību gadu ar tiesībām pagarināt līdz 2019.gada 31.maijam (1. un 2.daļai) un 28.jūnijam (3.daļai)1.daļa- 549 612,00
Saulrītu ielas pārbūve Cēsīs, Cēsu novadāAtklāts konkurssCNP/2016/43ERAF2016.gada 7.jūnijsNolikums_CNP_2016_43ERAF
Nolikuma_CNP_2016_43ERAF_1.pielikums_Tehniskā specifikācija
Nolikuma_CNP_2016_43ERAF_Tehniskā specifikācija_Būvprojekts
Ir2016.gada 5.jūlijs, plkst. 15.00.Cēsu novada pašvaldības Komunālās nodaļas vecākā speciāliste Liene Agafonova, tālr. Nr. (+371) 64127538, elektroniskā pasta adrese: liene.agafonova@cesis.lv ; Cēsu novada pašvaldības Administratīvi juridiskās nodaļas juriste – iepirkumu speciāliste SandraSabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIMBAŽU CEĻI", vien.reģ. Nr. 4660300011316 (sešpadsmit) mēneši no līguma noslēgšanas402161.70
Telpu kompleksā uzkopšana Cēsu novada pašvaldības izglītības iestādēsAtklāts konkurssCNP/2016/2220.05.2016.Nolikums
Finansu_piedavajums
Tehniska_specifikacija_1
Tehniska_specifikacija_2
Tehniska_specifikacija_3
Tehniska_specifikacija_4
Tehniska_specifikacija_5
Tehniska_specifikacija_6
Tehniska_specifikacija_7
Tehniska_specifikacija_8
Tehniska_specifikacija_9
Grozijumi_1
Irlīdz 2016.gada 12. jūlijam plkst. 15.00 Iveta Beķere, tālr.: 64123855SIA „GREEN LINE SERVICES”, 40103711579 - visām iepirkuma daļām36 mēneši - no 2016.gada 1.septembra līdz 2019.gada 31.augustam1.daļa -98175.97, 2.daļa -88347.16, 3.daļa-140370.56, 4.daļa-19423.83, 5.daļa-51798.21, 6.daļa-98030.07, 7.daļa-49548.22, 8.daļa-63826.16, 9.daļa-48613.07
Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas ēkas atjaunošana par zema patēriņa ēku Raunas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadāAtklāts konkurssCNP/2016/39EKII16.05.2016.Nolikums_CNP_2016_39EKII
Nolikuma_CNP_2016_39EKII_1.pielikums_Tehniskā specifikācija
CNP_2016_39EKII_Tehniskā_specifikacija_Būvprojekts
Grozījumi_nolikumā_CNP_2016_39EKII_19.05.2016.
Grozījumi_nolikumā_CNP_2016_39EKII_25.05.2016.
CNP_2016_39EKII_dekora rasējums
Grozījumi_nolikumā_CNP_2016_39EKII_10.06.2016.
Grozījumi_nolikumā_CNP_2016_39EKII_14.06.2016.
Parauga_attēls_20.jautājuma_atbildei_1
Parauga_attēls_20.jautājuma_atbildei_2
Grozījumi_nolikumā_CNP_2016_39EKII_30.06.2016.
Grozījumi_CNP_2016_39EKII_15.07.2016.
Grozījumi_15.07.2016._pielikums
Grozījumi_CNP_2016_39EKII_02.08.2016.
Atbildes uz 27.-28.jaut.WORD formā
Atbildes uz 30.-32..jaut.WORD formā
Grozījumi_CNP_2016_39EKII_08.08.2016.
Ir25.08.2016. plkst. 15.00.Juris Amans, tālr. Nr. (+371) 64161826, elektroniskā pasta adrese: juris.amans@cesis.lv. Sandra Kalniņa, tālr. Nr. (+371) 64123855, elektroniskā pasta adrese: sandra.kalnina@cesis.lvPilnsabiedrība “SAN – NAMI”, reģ.Nr.441030900858 (astoņi) mēneši no līguma spēkā stāšanās dienas, t.i. no 01.04.2017. līdz 30.11.2017.846348,88
Cēsu pilsētas stadiona Valmieras ielā 6 un Uzvaras bulvārī 15, Cēsīs, Cēsu novadā pārbūves 1. kārta.Atklāts konkurssCNP 2016/2611.05.2016.Nolikums
Tehniskā specifikācija
Darbu_apjomi
Pamatprojekts_1
Pamatprojekts_2
Pamatprojekts_3
Pamatprojekts_4
Pamatprojekts_5
Pamatprojekts_6
Projekta izmaiņas_1
Projekta izmaiņas_2
Projekta izmaiņas_3
VST
Vienošanās
Ir14.06.2016., plkst.11.00Modris Rāviņš, 64161803, 28314559, modris.ravins@cesis.lv PS “RERE VIDE 1”, reģ.Nr.4010382442812 (divpadsmit) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas2 814 131,75
Lielās Kalēju ielas Cēsīs, Cēsu novadā, pārbūve.Atklāts konkurssCNP 2016/2305.05.2016.Nolikums
Tehniskā specifikācija
Pamatprojekts
Veicamo darbu apjomi
 2016. gada 6. jūnijā plkst.11.00Modris Rāviņš, 64161803, 28314559, modris.ravins@cesis.lv SIA „ Kvinta BCL”, reģ.Nr.401032525535 (pieci) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas130 621,44
Veselības apdrošināšana Cēsu novada pašvaldības darbiniekiem.Atklāts konkurssCNP 2015/2924.07.2015.Nolikums
 15.09.2015., plkst.11.00Iveta Beķere, tālr. 64123855, iveta.bekere@dome.cesis.lvAAS „BTA Baltic Insurance Company”, reģ.Nr.40103840140no 2015.gada 25.novembra līdz 2016.gada 24.novembrim. Pasūtītājs ir tiesīgs pagarināt līgumu vēl uz 1 (vienu gadu).221 000,00
Apstādījumu kopšana Cēsu pilsētā.Iepirkums atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītajai daļai - Publisko iepirkumu likuma 2.pielikuma B daļā minētais pakalpojums.CNP 2015/28Nav paredzētsNolikums
Plāni
 2015. gada 5.augustā plkst. 11.00 Dace Laiva, 64127538, dace.laiva@dome.cesis.lvCēsu rajona Raunas pagasta zemnieku saimniecība „KLIĢENI” reģ.Nr.49501007086No 2016.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.decembrim.EUR 1 336 025,47
Elektroenerģijas iegāde atklāts konkurssCNP 2015/2619.06.2015.Nolikums
Ir11.08.2015., plkst. 11:00Juris Amans, tālr.: 64161826; Iveta Beķere, tālr. 64123855; AS "Latvenergo", reģ. Nr. 4000303294912 mēneši no līguma noslēgšānas dienas172212,22 EUR
Būves ar kadastra apzīmējumu 4201 006 0830 007 rekonstrukcija, piemērojot ēkas daļu atskurbšanas un patversmes pakalpojumu funkcijas nodrošināšanai un daļu - morga funkcijas nodrošināšanai Slimnīcas ielā 9, Cēsīs, Cēsu novadā. 1. kārtas būvdarbiAtklāts konkurssCNP 2015/1321.05.2015.Nolikums
Tehniskais_proj_1
Tehniskais_proj_2
Grozījumi_nolikumā
Izraksts no 5.protokola
Ir15.07.2015. plkst.11.00Juris Amans, 64161826, 26524414 Iepirkuma procedūra pārtraukta saskaņā PIL 38. panta otro daļu.5 (pieci) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas -
Ēdināšanas pakalpojumi Cēsu novada izglītības iestādēsPublisko iepirkumu likuma 8. panta septītā daļa, likuma 2. pielikuma „B” daļa CNP/2015/14nav nepieciešamsNolikums
Finanšu piedāvājums
Irlīdz 2015.gada 18. maijam plkst. 11.00Sandra Ratnika, 64123855visām daļām -SIA „Ēdiens.lv” un SI „Kretingos maistas” Latvijas filiāles personu apvienība ”Ēdiens.lv”, reģ., Nr. 50103858271, 40103258575, līdz 2018.gada 31.maijam1.daļa -453020,40, 2.daļa - 52173,00, 3.daļa -95724,90, 4.daļa -132179,04UAB „Sotega”, reģ. Nr. 301681743, atteicās slēgt līgumu, līgumu slēdz ar nākamo pretendentu (PIL 56. panta 5. daļa).
Cēsu Profesionālās vidusskolas kompleksa izveides ietvaros nepieciešamo mācību darbnīcu, bibliotēkas un kabinetu aprīkojuma piegāde un uzstādīšanaatklāts konkurssCNP 2015/22 ERAF23.04.2015.Nolikums
Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums
Grozījumi_1
UZMANĪBU! Skaidrojums!
Ir06.07.2015. plkst. 15:00Ināra Jirgensone, tālr.: 2633794; Iveta Beķere, tālr. 64123855; Elisa Janelsiņa 641238551.daļa - SIA „FL BIROJS” ,2.,3.,4.daļa - SIA „WSP” 1 (viens) mēnesis no līguma noslēgšānas dienas.daļa - 15 657,13 EUR, 2.daļa - 12 791,61 EUR, 3.daļa - 59 718,75 EUR, 4.daļa - 35 437,40 EUR
Degvielas iegāde Cēsu novada pašvaldībaiAtklāts konkurssCNP 2014/7427.10.2014.Nolikums
Grozījumi_1
3. protokols_Atbildes
 23.12.2014. plkst.10.00Jānis Zālītis,29195402; Aija Riekstiņa,64161804;Sandra Ratnika,64123855AS "VIRŠI - A", reģ. Nr. 4000324273736 (trīsdesmit seši) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.191610,00
Raiņa ielas posma jaunbūve, Noliktavas ielas, Dzintara ielas un Uzvaras bulvāra krustojuma rekonstrukcija, ielām piegulošā laukuma labiekārtošana, Cēsīs, Cēsu novadā.Atklāts konkurssCNP 2014/6729.09.2014.Tehniskā specifikācija
Nolikums
1.sējums_sastāvs
Darbu apjomi
1. pielikums
3. sējums ELT
Apstādījumi
CD - 9 Apstādījumi
2.sējums LKT_ŪKT
AA_01
CD_-1 segumi
CD_0_vispārīgi
CD_06 seguma detala
CD_07 seguma detala
CD-5-1
CD-5-2
CD-5-3
CD-2-Hor_Vert
CD_3 garenprofili
CD_4 sat. org.
CD_08 seguma detala
GP_1 genpl. lapa
Invent. dati
Projektētaja_vēstule
1. grozījumi nolikumā
Darbu_apjomi_uz_10.10.2014.
Darbu apjomi uz 27.10.2014.
2.grozījumi nolikumā
3.grozījumi nolikumā
Ir2014. gada 25. novembrī plkst.10.00Liene Jurģēna, 64127538, liene.jurgena@cesis.lv SIA "Ceļinieks 01", reģ. Nr. 441030225727 (septiņi) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.506 722,54
Raiņa ielas posma jaunbūve, Noliktavas ielas, Dzintara ielas un Uzvaras bulvāra krustojuma rekonstrukcija, ielām piegulošā laukuma labiekārtošana, Cēsīs, Cēsu novadā.Atklāts konkurssCNP 2014/2820.08.2014.Nolikums
1.sējums_sastāvs
AA_01
CD_AA_10_koku stādīšana
CD_0_vispārīgi
CD_-1 segumi
CD_2-hor. vert.
CD_3 garenprofili
CD_4 sat. org.
CD_5 skerspr 5-1
CD_5 skerspr 5-2
CD_5 skerspr 5-3
CD_06 seguma detala
CD_07 seguma detala
CD_08 seguma detala8
CD_9 apstādījumi
GP_1 genpl. lapa
Invent. dati
2.sējums
4.sējums
3.sējums
1. grozījumi nolikumā
1. pielikums
2. grozījumi nolikumā
5.protokola izraksts
 25.09.2014., plkst.16.00Liene Jurģēna, 64127538, liene.jurgena@cesis.lv 12 (divpadsmit) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.Iepirkums pārtraukts saskaņā ar izmaiņām iepirkuma tehniskajā dokumentācijā,atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 38. panta otrai daļai un nolikuma 7.1.4. punktam.
Cēsu viduslaiku pils Rietumu torņa restaurācijaatklāts konkurssCNP 2014/6015.08.2014.nolikums
tehniskā specifikācija
2.pielikums_finanšu piedāvājums_būvdarbi
2.pielikums_finanšu piedāvājums_restaurācija
līguma projekts
tehniskais projekts 1
tehniskais projekts 2
Vienošanās
 03.10.2014.Inese Stivriņa, tālrunis 64127761SIA "KURMIS BŪVNIECĪBA", reģ.Nr.44103054474 (iepirkuma 1.daļai); SIA "AQUA LATVIA", reģ.Nr.44103047932 (iepirkuma 2.daļai)12 mēneši no līguma noslēgšanas dienas74 253,81 (iepirkuma 1.daļai); 124 226,74 (iepirkuma 2.daļai)
Cēsu Profesionālās vidusskolas kompleksa izveides ietvaros nepieciešamo mācību iekārtu un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana.Atklāts konkurssCNP 2014/53 ERAF13.08.2014.nolikums
Tehniskā specifikācija un Finanšu piedāvājums
Jaunbūve_1. stāvs
Jaunbūve_2. stāvs
Vidusskola_1. stāvs
Telpas 204. plāns
Grozījumi_1
Pielikums pie grozījumiem-1
Grozījumi_2
Grozījumi_3
Konsolidētais 3.grozījumu pielikums
Ir27.11.2014., plkst. 15.00Juris Amans, 64161826, juris.amans@cesis.lv1.,4.,daļa – SIA „SPARKS A”, reģ. Nr. 40003247842; 2.,3.,5.,6.daļa – SIA "Markuss&CO", 40103236563; 7.daļa - SIA „FESTO” reģ. Nr. 400033254186 (sešu) mēnešu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.1.daļa – - 41 865,00 EUR 2.daļa – 12 4300 EUR 3.daļa - 53 200 EUR 4.daļa - 7 548,00 EUR 5.daļa - 87 928,00 EUR 6.daļa - 37 465,92 EUR 7.daļa - 82 561,00 EUR
Veselības apdrošināšana Cēsu novada pašvaldības darbiniekiem.Atklāts konkurssCNP 2014/704.08.2014.Nolikums
Grozījumi_1
 14.10.2014., plkst.11.00Iveta Beķere, Tālruņa Nr.64123855; e-pasta adrese: iveta.bekere@cesis.lv"BTA Insurance Company" SE, reģ. Nr. 400031598401 (viens) kalendārais gads no līguma noslēgšanas brīža110 500,00Piedāvājumi jāiesniedz līdz 14/10.2014., plkst.11.00
Jaunu elektromobīļu iegāde Cēsu novada pašvaldības vajadzībām.Atklāts konkurssCNP/2014/21 KPFI02/07/2014.Nolikums
 04.08.2014. plkst. 16.00Inta Ādamsone, Informatīvais tālr. 64123855, un e-pasta adrese – iveta.bekere@cesis.lvSIA "Moller Auto Latvia", reģ. Nr. 4000305510475 (septiņdesmit piecu) dienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.44 426,44
Telpu kompleksā uzkopšana Cēsu novada pašvaldības izglītības iestadēs.Atklāts konkurssCNP 2014/4627.06.2014.Nolikums
Tehniskā specifikācija
Finanšu piedāvājums
Ir22.08.2014. plkst.10.00Iveta Beķere, tālr.: 64123855 e-pasta adrese: iveta.bekere@cesis.lv.1-10. daļai - Personu apvienība "Green Line Services" un SIA "Cleanhouse"22 mēneši1.daļa - 58847,00; 2.daļa - 47610,66; 3. daļa - 84442,14; 4.daļa - 11473,26; 5.daļa - 26858,52; 6. daļa - 57 113,75; 7. daļa - 37693,82; 8.daļa - 27136,52; 9. daļa - 37277,33; 10.daļa - 27733,23
Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana Valmieras ielā 19, Cēsīs, Cēsu novadā.PIL 8. panta septītā daļa, likuma 2. pielikuma „B” daļa CNP/2014/41Netiek publicēts paziņojums par līgumu.Nolikums
Finanšu piedāvājums
 06.06.2014., plkst.11.00Lolita Kokina - tālruņa Nr. 64121009Sabiedriskās iestāde „Kretingos maistas” Latvijas filiāle, 40103258575, Bieķensalas iela 6-216, Rīga, LV-1004, 2 gadi: no 2014.gada 1.septembra līdz 2016.gada 30.jūnijam.108066
Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana Valmieras ielā 19, Cēsīs, Cēsu novadā.PIL 8. panta septītā daļa, likuma 2. pielikuma „B” daļa CNP/2014/25Nolikums
 Iepirkums pārtraukts saskaņā ar 38. panta 2 daļu. - saskaņā ar izmaiņām iepirkuma nolikumā un tehniskajā specifikācijā.Beķere Iveta, 641238552 gadi: no 2014.gada 1.septembra līdz 2016.gada 30.jūnijam.
Cēsu Profesionālās vidusskolas kompleksa izveides ietvaros nepieciešamo mācību iekārtu un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana.Atklāts konkurssCNP 2014/17 ERAF29.04.2014.Nolikums
Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums
1.stāva jaunbūves shēma
2.stāva jaunbūves shēma
1.stāva skolas ēkas shēma
 26.06.2014. plkst.15.00Juris Amans 26524414, e-pasts: juris.amans@cesis.lvIepirkums pārtraukts6 (sešu) mēnešu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.
Projektora piegāde un uzstādīšana Vidzemes Mūzikas un Kultūras centrā Raunas ielā 12, Cēsīs, Cēsu novadā.Atklāts konkurssCNP 2014/34 ERAF17.04.2014.Nolikums
Tehniskā specifikācija
Garantijas nosacījumi
 19.05.2014., plkst.15.00Juris Žagars, tālr. 29240099, e-pasta adrese – juris@zagarkalns.lv ;AS "UPB", reģ. Nr. 42103000187viens mēnesis no līguma noslēgšanas dienas79 982,63
Elektroenerģijas iegādeAtklāts konkurss (Virs ES)CNP 2014/2316.04.2014.Nolikums
 09.06.2014., plkst.16.00Juris Amans 26524414, e-pasts: juris.amans@cesis.lvAkciju sabiedrība „Latvenergo”, 12. mēneši no līguma noslēgšanas dienas214164,95
„Būves „Vidzemes mūzikas un kultūras centra izbūve, rekonstruējot ēku Raunas ielā 12, Cēsīs” būvdarbi (pirmā un otrā sadaļa) papildus būvdarbi.” Sarunu procedūra atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 63.panta ceturtās daļas 1.punktamCNP 2014/20 ERAFNetiek publicēts paziņojums par līgumu.Sarunu procedūras pamatojums
 18.03.2014. plkst. 15:00Viesturs Krastiņš, Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs, tālr. 64127538, e-pasta adrese – Viesturs.krastiņs@cesis.lv AS „UPB”, reģ. Nr. 42103000187, Dzintaru iela 17, Liepāja, LV-340131.03.2014. (būvdarbi nodoti ekspluatācijā)EUR 229 830.44
Projektora piegāde un uzstādīšana Vidzemes Mūzikas un Kultūras centrā Raunas ielā 12, Cēsīs, Cēsu novadā Atklāts konkurssCNP/2014/9 ERAF27.01.2014.Nolikums
Projektora griezums
Projektora plāns
Projektora telpa
2.protokols - grozījumi nolikumā
3.protokols- grozījumi nolikumā
 Juris Žagars, tālr. 29240099, e-pasta adrese – juris@zagarkalns.lv ;1 (viens) mēnesisIepirkumu procedūra pārtraukta saskaņā ar PIL 38. pantu - būtiskas izmaiņas tehniskajā specifikācijā
„Būves „Vidzemes mūzikas un kultūras centra izbūve, rekonstruējot ēku Raunas ielā 12, Cēsīs” būvdarbi (pirmā un otrā sadaļa) papildus būvdarbi.” Sarunu procedūra atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 63.panta ceturtās daļas 1.punktam.CNP/2013/72 ERAF27.12.2013.Sarunu procedūras pamatojums
 20.12.2013., plkst.15.00Juris Žagars, SIA „Vidzemes koncertzāles” valdes loceklis, tālr. 29240099, e-pasta adrese – juris@zagarkalns.lvAS "UPB", reģ. Nr. 4210300018731.03.2014.72162,07
Projektora piegāde un uzstādīšana Vidzemes Mūzikas un Kultūras centrā Raunas ielā 12, Cēsīs, Cēsu novadā.Atklāts konkurssCNP/2013/67 ERAF30.10.2013.Nolikums
Elektrības shēma
Projektora griezums
Projektora telpa
Projektora plāns
Tehniskā specifikācija
 02.12.2013. plkst.16.00Juris Žagars, SIA „Vidzemes koncertzāles” valdes loceklis, tālr. 29240099, e-pasta adrese – juris@zagarkalns.lvIepirkums pārtraukts1 (viena) mēnešu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas. -Saskaņā ar PIL 38. panta otro daļu iepirkuma procedūra pārtraukta nepieciešamas būtiskas izmaiņas iepirkuma dokumentācijā.
Degvielas iegāde Cēsu novada pašvaldībaiAtklāts konkurssCNP 2013/6414.10.2013.Nolikums
 20.11.2013. plkst. 11.00Finanšu nodaļas vadītāja aivija.zerne@cesis.lvAS "VIRŠI - A", reģ. Nr. 4000324273712 (divpadsmit) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.LVL 48 210,00
Būves „Vidzemes mūzikas un kultūras centra izbūve, rekonstruējot ēku Raunas ielā 12, Cēsīs” būvdarbi (pirmā un otrā sadaļa) papildus būvdarbi.Sarunu procedūra atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 63.panta ceturtās daļas 1.punktam.CNP 2013/60 ERAFNetiek publicēts paziņojums par līgumu.Sarunu procedūras pamatojums
 18.09.2013. plkst.15.00Valdis Valainis, Cēsu novada pašvaldības projekta speciālists – būvinženieris, 29231619, walainis@gmail.com ; Viesturs Krastiņš, Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs, tālr. 64127538, e-pasta adrese – Viesturs.krastiņs@cesis.lvAS "UPB", reģ. Nr. 421030001872013. gada 30.decembris267512,73
Ielu un ceļu kopšanas darbi Cēsu novadāAtklāts konkurssCNP 2013/5926.08.2013.Tehniskā specifikācija
Nolikums
Finanšu piedāvājums
Grozījumi_1
Grozījumi_2
Finanšu piedāvājums uz 22.10.2013.
Ir20.11.2013. plkst. 14:00Tehniskā specifikācija – Modris Rāviņš, tālr. 64127538; Nolikums - Iveta Beķere, talr. 641238551. daļa - SIA „RASMANIS&DANKERS”; 2.daļa - iepirkums pārtraukts, PIL 38. panta 2. daļa.1.daļa - 36 mēneši iepirkuma līguma noslēgšanas dienas; 1. daļa - 552 589,02 Iepirkuma 2. daļa - pārtraukts iepirkums, pamatojums - finanšu nepietiekamība.
Cēsu Profesionālās vidusskolas kompleksa izveides ietvaros nepieciešamo iekārtu un mācību aprīkojuma piegāde un uzstādīšana.Atklāts konkurssCNP/ 2013/4324.07.2013.Nolikums
 2013. gada 17. septembris plkst.15.00Juris Amans, 64161826, juris.amans@cesis.lv; Ināra Jirgensone, 26337942, inara.jirgensone@skolas.cesis.lv; Iveta Beķere, 64123855, iveta.beķere@cesis.lv; Elisa Janelsiņa, 64123855, elisa.janelsina@cesis.lv. -12 (divpadsmit) mēnešiIepirkums pārtraukts saskaņā ar PIL 38. panta 2.daļu.Būvniecības projektu var apskatīt pie iepirkuma CNP/2013/41 dokumentiem.
Autoruzraudzība „Cēsu Profesionālās vidusskolas kompleksa izveide, izbūvējot jaunbūvi un renovējot skolas ēkas, kadastra apzīmējums 4201 002 0604 001, daļu, Valmieras ielā 19, Cēsīs, Cēsu novadā” būvdarbiem.Sarunu procedūra atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 63.panta pirmās daļas 2.punktam.CNP/ 2013/35 Netiek publicēts paziņojums par līgumu.Sarunu procedūras pamatojums
 2013. gada 15. augusts plkst.11.00Juris Amans,tālr. 64161824, 26524414, juris.amans@cesis.lv SIA "Būvprojektu vadība"18 mēneši no līguma noslēgšanas dienas.17 995,38
Būvuzraudzība „Cēsu Profesionālās vidusskolas kompleksa izveide, izbūvējot jaunbūvi un renovējot skolas ēkas, kadastra apzīmējums 4201 002 0604 001, daļu, Valmieras ielā 19, Cēsīs, Cēsu novadā” būvdarbiem.Atklāts konkurssCNP/ 2013/3623.07.2013.Nolikums
 26.08.2013. plkst. 15.00J.Amans tālr.64161826, 26524414SIA "Jurēvičs un parneri" reģ. Nr. 4010312288218 mēneši no līguma noslēgšanas dienas.13000,00Būvniecības projektu var apskatīt pie iepirkuma CNP/2013/41 dokumentiem.
Cēsu Profesionālās vidusskolas kompleksa izveide, izbūvējot jaunbūvi un renovējot skolas ēkas, kadastra apzīmējums 4201 002 0604 001, daļu, Valmieras ielā 19, Cēsīs, Cēsu novadāAtklāts konkurssCNP 2013/4113.06.2013.Nolikums
Tehniskais projekts
Tehniskais projekts (2)
Tehniskais projekts (3)
1_grozijumi_nolikumā
2_grozijmi_nolikumā
3_grozījumi_nolikumā
4_grozījumi_nolikumā
Teh.proj. papildinājumi_1
Teh.proj. papildinājumi_2
Atbildes_31_07_2013
5_grozijumi_nolikumā
Darbu apjomi uz 08.08.2013.
Darbu apjomi1 uz 08.08.2013.
6_grozijumi_nolikumā
Ir11.09.2013. plkst. 15:00Par tehnisko specifikāciju – Juris Amans, 64161826, juris.amans@cesis.lv . Par nolikumu - Iveta Beķere, 64123855, iveta.beķere@cesis.lv ,Elisa Janelsiņa, 64123855, elisa.janelsina@cesis.lv AS "UPB", reģ. Nr. 4210300018718 mēneši no būvuzņēmuma līguma noslēgšanas dienasLVL 1 555 741,05
Būves „Vidzemes mūzikas un kultūras centra izbūve, rekonstruējot ēku Raunas ielā 12, Cēsīs” būvdarbi (pirmā un otrā sadaļa) papildus būvdarbiSarunu procedūra atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 63.panta ceturtās daļas 1.punktam.CNP 2013/34 ERAFNetiek publicēts paziņojums par līgumuSarunu procedūras pamatojums
 24.05.2013. plkst. 11.00AS „UBP”, reģ. Nr. 42103000187, Dzintaru iela 17, Liepāja, LV-3401, Latvija2013.gada 30.decembrimLVL 180 351.73 Papildus nepieciešamie būvdarbi pie 20.06.2011. Būvuzņēmuma līguma Nr. 369/2011/2-14
Būvuzraudzība „Gaujas ielas posmā no Pētera ielas līdz Kvēpenes ielai, Cēsīs, Cēsu novadā, rekonstrukcija” būvdarbiemAtklāts konkurssCNP/ 2013/33 ERAF09.05.2013.Nolikums
Tehniskā specifikācija
Darba uzdevums
 14.06.2013. plkst. 15.00Modris Rāviņš, 64127538SIA "Jurēvičs un partneri"1.daļa -14 mēneši, 2.daļa - 6. mēneši, no līguma noslēgšanas brīža.8000,00
Telpu kompleksā uzkopšana Cēsu novada pašvaldības Atklāts konkurssCNP/2013/517.04.2013.Nolikums
Finanšu piedāvājums
Tehniskā specifikācija 1. daļa
Tehniskā specifikācija 2. daļa
Tehniskā specifikācija 3. daļa
Tehniskā specifikācija 4. daļa
Tehniskā specifikācija 5. daļa
Tehniskā specifikācija 6. daļa
Tehniskā specifikācija 7. daļa
Tehniskā specifikācija 8. daļa
Tehniskā specifikācija 9. daļa
Tehniskā specifikācija 10. daļa
Plāns 1.daļa
Plāns 2. daļa
Plāns 3. daļa
Plāns 4. daļa
Plāns 5. daļa
Plāns 6. daļa
Plāns 7. daļa
 10.06.2013. plkst.16.00Iveta Beķere, tālr. 641238551-10. daļa - SIA „TĪRĪBAS NAMS”, Reģ. Nr.44103011649 31.08.2015.1-47391,37;2-39281,97;3-61583,86;4-10326,66;5-19555,87;6-42421,93;7-33312,86;8-19514,27;9-25549,56;10-21381,72
Gaujas ielas rekonstrukcija, posmā no Pētera ielas līdz Kvēpenes ielai, Cēsīs, Cēsu novadā. Atklāts konkurssCNP 2012/56 ERAF04.04.2013.Nolikums
Tehniskā specifikācija
Darbu apjomi
Projekts_1
Projekts_2
Atbildes uz jautāj. Nr.1
Atbildes uz jautāj. Nr.2
Atbildes uz jautāj. Nr.3
 09.05.2013. plkst.16.00Modris Rāviņš, 64127538I.daļa - AS „CEĻU PĀRVALDE”, reģ. Nr. 40003034263, juridiskā adrese Kārļa Ulmaņa gatve 1, Rīga, LV 1004; II.daļa - SIA firma „Spriegums”, reģ. Nr. 49503000720, juridiskā adrese Akmens iela 1a, Cēsis, Cēsu nov., LV 4101 14 mēneši,no līguma noslēgšanas dienas līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.I.daļa - LVL 844 907,14 ; II.daļa - LVL 7 937,87
Izglītojamo ēdināšanas pakalpojumi Cēsu pilsētas skolās.PIL 8. panta septītā daļa, likuma 2. pielikuma „B” daļa CNP 2013/6pasūtītāja mājas lapā18.03.2013., IUB mājas lapā - nav obligāti nepieciešamaNolikums
Finanšu piedāvājums
 05.04.2013.Sandra Ratnika - 641238551.daļa - Sabiedriskā iestāde „Kretingos maistas” Latvijas filiāle, 2.daļa- SIA „Merits” , 3.daļa-Cēsu rajona I. Jansones IU „GĀ. JĒ. ER. DĒ”3 gadi1.daļa-75 373,20, 2.daļa- 159 345,72, 3.daļa-118631,52Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2013. gada 5. aprīlim plkst.11.00
Elektroenerģijas iegādeAtklāts konkurssCNP/2013/1213.03.2013.Nolikums
Tehniskā specifikācija
Grozījumi nolikumā
 14.05.2013. plkst.15.00Juris Amans 26524414Akciju sabiedrība "Latvenergo", 400030329491 (viens) gads172 303,21
Ūdensgūtņu rekonstrukcijas Krīvu un Rīdzenes ciemos, Vaives pagastā, Cēsu novadā, projektēšana un būvniecība Atklāts konkurssCNP 2013/16 ERAF21.02.2013.Nolikums
Finanšu piedāvājums
Tehniskā specifikācija
tehniskie noteikumi 1
tehniskie noteikumi 2
 28.03.2013. plkst.10.00Andris Bārdiņš, tālr.26001233, Kristīne Kuzma, tālr. 64122100 Pretendentu apvienība "Vides Konsultāciju Birojs", reģ. N.r 40003282693, SIA Evo Design"5 (pieci) mēneši1.daļa- 13593,06; 2.daļa-39293,15
Cēsu Centrālās bibliotēkas ēkas renovācija un saimniecības ēkas rekonstrukcija Raunas ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā, 1.kārtas būvdarbi.Atklāts konkurssCNP/2012/79 ERAF20.12.2012.Nolikums
Tehniskā projekta izmaiņas
Tehniskais projekts
Atbildes uz jautajumiem
Pielikums atbildēm uz jautājumiem
Grozijumi
Tāmes 22.01.2013.
Reklāma
Tehniskā projekta papildinājums
Tāmes 29.01.2013
Grozījumi_2
Atbildes uz jautājumiem 28.01.2013.
Grozijumi_3
Tāmes_11_02_2013
Noliktavas_iela_11_02_2013
Atbildes uz jautājumiem 22.02.2013.
Ir2013. gada 1. martam plkst. 11.00Viesturs Krastiņš, 64161824SIA "VIDZEMES ENERGOCELTNIEKS"15 mēneši1517727,77Arhivētos failus ieteicams atvērt ar 7zip programmas palīdzību.
Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve un rekonstrukcija Cēsu novada Vaives pagasta Krīvu un Rīdzenes ciemos un atdzelžotavas ēkas siltināšana Rīdzenes ciemā.Atklāts konkurssCNP 2012/81 ERAF14.12.2012.Projekts1
Projekts2
Projekts3
Projekts4
Projekts5
Aktualizācija_1
Aktualizācija_2
Nolikums
Finanšu piedāvājums
Finanšu piedāvājums
Jautājumi un atbildes
Sanāksmes protokols
Jautājumi un atbildes
Grozījumi
Vēstule
Grozījumi 2
Finanšu pied_1
Finanšu pied_2
Ir11.02.2013. plkst.10.00Andris Bārdiņš, tālr.26001233; Kristīne Kuzma, tālr. 64122100 Līgumsabiedrība ar civiltiesisko atbildību „ Būve Trīs” vadošais partneris SIA Būvenergo A Reģ. Nr. 43603014154, partneris SIA „TRĪS NIANSES” reģ. Nr. 466010108276 (seši) mēneši 1. daļa LVL 95 570.38; 2. daļa LVL 198 300.48
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija Krīvu un Rīdzenes ciemos, Vaives pagastā, Cēsu novadā, projektēšana un būvniecība.Atklāts konkurssCNP 2012/76 ERAF30.11.2012.Nolikums
Tehniskā specifikācija
Finansu pied
Tehniskie noteikumi
Tehniskie noteikumi_2
Grozijumi
Lēmums
Ir25.01.2013. plkst. 11.00Andris Bārdiņš, tālr.26001233; Kristīne Kuzma, tālr. 64122100 1. daļa - SIA"Lakalme"; 2.daļa - SIA "Drafts VD" 6 (seši) mēneši 1. daļa - 44583,00; 2.daļa - 40400, 00
Ūdensgūtņu rekonstrukcijas Krīvu un Rīdzenes ciemos, Vaives pagastā, Cēsu novadā, projektēšana un būvniecība.Atklāts konkurssCNP 2012/77 ERAF28.11.2012.Nolikums
Tehniskā specifikācija
Finanšu piedāvājums
Tehniskie noteikumi
Tehniskie noteikumi_2
Grozījumi
Ir25.01.2013. plkst.10.00Andris Bārdiņš, tālr.26001233; Kristīne Kuzma, tālr. 64122100 6 (seši) mēneši Iepirkums pārtraukts, saskaņā ar PIL 56. panta septītā daļa
Cēsu Profesionālās vidusskolas kompleksa izveides ietvaros nepieciešamo iekārtu un mācību aprīkojuma piegāde un uzstādīšana.Atklāts konkurssCNP 2012/70 ERAF06.11.2012.Nolikums
Grozījumi nolikumā
Grozījumi nolikumā Nr.2
Grozījumi 3
 05.03.2013. plkst.16.00Juris Amans, 64161826, Ināra Jirgensone 26337942,Iepirkuma procedūra pārtraukta saskaņā ar PIL 56.panta 7.daļu2014.gada 30.jūnijs - Piedāvājumi ir jāiesniedz līdz 2013. gada 2. janvārim plkst.16.00
Apstādījumu kopšana Cēsu pilsētāPIL 8. panta septītā daļa, likuma 2. pielikuma „B” daļa CNP 2012/51nav nepieciešamaNolikums
Darbu apjomi
Kopējais plāns
Puķes 1. lapa
Puķes 2. lapa
Puķes 3. lapa
Lēmums
 29.10.2012. plkst.11.00Sandra Ratnika-64123855, sandra.ratnika@cesis.lv; Dace Laiva-64127538, dace.laiva@cesis.lvCēsu rajona Raunas pagasta zemnieku saimniecība "KLIĢENI"31.12.2015.544373,19
Degvielas iegāde Cēsu novada pašvaldībaiAtklāts konkurssCNP/2012/5023.08.2012.Nolikums
Lēmums
 27.09.2012. plkst. 16.00Liene Sēkliņa 64161805, Sandra Ratnika 64123855Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EAST-WEST TRANSIT"12 mēneši75 167,00
Sarunu procedūra „Būves „Vidzemes mūzikas un kultūras centra izbūve, rekonstruējot ēku Raunas ielā 12, Cēsīs” būvdarbi (pirmā un otrā sadaļa) papildus būvdarbi”Publisko iepirkumu likuma 63. panta ceturtās daļas 1.punkta ietvaros organizēta iepirkuma procedūra, nepublicējot paziņojumu par līgumu. CNP/ 2012/46 ERAFnav nepieciešama 25.07.2012.I.Beķere 64123855AS „UBP”, reģ. Nr. 4210300018730.12.2013142 117.51
Būvprojekta izstrāde Cēsu Profesionālās vidusskolas kompleksa izveide, izbūvējot jaunbūvi un renovējot skolas ēkas, kadastra apzīmējums 4201 002 0604 001, daļu, Valmieras ielā 19, Cēsīs, Cēsu novadā.Atklāts konkurssCNP 2012/4302.07.2012.Nolikums
1.stāva plāns
1.stāva plāns Nr.2
2.stāva plāns
Ģen plāna shēma
Topogrāfija
2.protokols
3.protokols
4. protokols
5. protokols
6.protokols
Ziņojums
Ir2012.gada 28.augustā plkst.16.00Juris Amanis 26524414SIA "Būvprojektu vadība"3 mēneši29 370
Cēsu Profesionālās vidusskolas kompleksa izveides ietvaros nepieciešamo mācību iekārtu un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana.Atklāts konkurssCNP 2012/3821.06.2012.Nolikums
Tehniskā specifikācija
 14.08.2012. plkst.11.00Juris Amanis 265244142014.gada 30.jūnijsIepirkumu procedūra pārtraukta saskaņā ar PIL 38. panta 2.daļu.
Izglītojamo ēdināšanas pakalpojumi Cēsu pilsētas izglītības iestādēsPIL 8. panta septītā daļa, likuma 2. pielikuma „B” daļa CNP/2012/37Nolikums
Finanšu piedāvājums
 09.07.2012. plkst.11.00Sandra Ratnika : 641238551.daļa - SIA"Kretingos maistas", 2.daļa- SIA "Kretingos maistas", 3.daļa-SIA "Kretingos maistas"1. un 3. daļa-31.05.2015.; 2.daļa-31.05.2012.1.daļa-70308,00; 2.daļa-4435,20;3.daļa-3326,40
Ūdensgūtņu rekonstrukcija Krīvu un Rīdzenes ciemos, Vaives pagastā, Cēsu novadā, projektēšana un būvniecība. Atklāts konkurssCNP 2012/36 ERAF08.06.2012.Nolikums
Akts
Tehniskie noteikumi
Tehniskie noteikumi_2
Tehniskā specifikācija
 12.07.2012., plkst.11.00Kristīne Kuzma, tālr. 64122100; Andris Bārdiņš, tālr.26001233 6 (seši) mēneši no līguma noslēgšanas dienas Iepirkums pārtraukts saskaņā ar PIL 38. panta 1. daļu
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija Krīvu un Rīdzenes ciemos, Vaives pagastā, Cēsu novadā, projektēšana un būvniecība.Atklāts konkurssCNP 2012/35 ERAF08.06.2012.Nolikums
Akts
Tehniskie noteikumi
Tehniskie noteikumi_2
Tehniskās specifikācija
 12.07.2012., plkst.10.00Kristīne Kuzma, tālr. 64122100; Andris Bārdiņš, tālr.26001233 6 (seši) mēneši no līguma noslēgšanas dienas Iepirkums pārtraukts saskaņā ar PIL 38. panta 1. daļu
Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve un rekonstrukcija Cēsu novada Vaives pagasta Krīvu ciemā.Atklāts konkurssCNP 2012/34 ERAF08.06.2012.Nolikums
Akts
Projekts_1
Projekts_2
Tehniskā specifikācija
Finansu pied.
Preambula
2.protokols
 12.07.2012., plkst.14.00Kristīne Kuzma, tālr. 64122100; Andris Bārdiņš, tālr.26001233 4 (četri) mēneši no līguma noslēgšanas dienas Iepirkums pārtraukts saskaņā ar PIL 38. panta 2. daļu
Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve un rekonstrukcija un atdzelžotavas ēkas siltināšana Cēsu novada, Vaives pagasta, Rīdzenes ciemā.Atklāts konkurssCNP 2012/33 ERAF08.06.2012.Nolikums
Akts
Projekts_1
Projekts_2
Projekts_3
Tehniskā spec.
Preambula
Finansu pied
2.protokols
 12.07.2012., plkst. 13.00Kristīne Kuzma, tālr. 64122100; Andris Bārdiņš, tālr.26001233 4 (četri) mēneši no līguma noslēgšanas dienas Iepirkums pārtraukts saskaņā ar PIL 38. panta 2. daļu
Cēsu Centrālās bibliotēkas ēkas renovācija un saimniecības ēkas rekonstrukcija Raunas ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā, būvdarbiAtklāts konkurssCNP/2012/2828.05.2012.Nolikums
Līguma 3. pielikums
1.projekts
2. projekts
3.projekts
4.projekts
5.projekts
6.projekts
7.projekts
8.projekts
3. protokols
2.protokols
4.protokols
Nolikuma grozījumi
6. protokols
7. protokols
8.protokols
protokols
 07.08.2012. plkst. 10.00Sandra Ratnika, 64123855, Viesturs Krastiņš, 64161824,14. mēnešiIepirkumu procedūra pārtraukta saskaņā ar PIL 38. panta otro daļu.
Izglītojamo ēdināšanas pakalpojumi Cēsu pilsētas izglītības iestādēsPIL 8. panta septītā daļa, likuma 2. pielikuma „B” daļa CNP 2012/12nav nepieciešamaNolikums
Finanšu piedāvājums
Atbildes uz jautāj. Nr.1
 31.05.2012. plkst.14.00Sandra Ratnika, tālr. 641238552012. gada 1. septembra līdz 2015.gada 31.maijam visām daļāmIepirkumu procedūra pārtraukts saaskaņā ar 38.panta otro daļu.
Būvprojekta izstrāde Cēsu Profesionālās vidusskolas kompleksa izveide, izbūvējot jaunbūvi un renovējot skolas ēkas, kadastra apzīmējums 4201 002 0604 001, daļu, Valmieras ielā 19, Cēsīs, Cēsu novadāAtklāts konkurssCNP 2012/2325.04.2012.Nolikums
Aprīkojuma specifikācija
Mācību korpusa 1. stāva plāns
Ģenplāns
2.protokols
 28.05.2012. plkst. 14.00Juris Amanis 26524414 -4 mēneši -Iepirkums pārtraukts saskaņā ar PIL 38. panta 2.daļu
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un ūdensgūtņu rekonstrukcijas Krīvu un Rīdzenes ciemos, Vaives pagastā, Cēsu novadā, projektēšana un būvniecībaAtklāts konkurssCNP 2012/22/ERAF17.04.2012.Nolikums
Shēma Rīdzene
TEP Rīdzene
Shēma Krīvi
TEP Krīvi
Teh. not. Vaive
TN Vides pārv.
2. protokols
3.protokols
 2012.gada 16. maijam plkst. 11.00Kristīne Kuzma, tālr. 64122100 (par nolikumu), Andris Bārdiņš, tālr.26001233 (par tehnisko specifikāciju) -1. un 2. daļa – līdz 2013.gada 01. februāris.Iepirkums pārtrauktsIepirkums pārtrauks saskaņā ar PIL 38. panta otro daļu.
Elektroenerģijas iegādeAtklāts konkurssCNP/2012/1129.03.2012.Nolikums
Tehn. spec.
Grozījumi nolikumā
 25.05.2012. plkst.10.00Juris Amans 26524414Akciju sabiedrība "Latvenergo", 4000303294912 mēneši116238,91Piedāvājuma nodrošinājuma apmēri – LVL 5000
„Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcijas Krīvu un Rīdzenes ciemos, ūdenstorņa rekonstrukcijas Rīdzenes ciemā, ūdensgūtnes sakārtošanas Krīvu un Rīdzenes ciemos projektēšana un būvniecība saskaņā ar „FIDIC Dzelteno grāmatu””Atklāts konkurssCNP 2012/10 ERAF07.03.2012.Nolikums
TEH Krivi
TEH Ridzene
TP Krivi
TP Ridzene
Teh Gāze
 līdz 2012.gada 11. aprīlim plkst. 11.00Kristīne Kuzma, tālr. 64122100 (par nolikumu), Andris Bārdiņš, tālr.26001233 (par tehnisko specifikāciju). -līdz 2013.gada 1. februārim.Iepirkums pārtrauktsIepirkums pārtraukts saskaņā ar PIL 38. panta 2.daļu.