Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Cēsu plāns 1693. gadā

Tips
Plāns
Autors
Johans Abrams Ulrihs [1693.g.], kopējis Johans Fr. Guthardts [1784.g.]
Izgatavošanas vieta
Cēsis
Izgatavošanas laiks
1693./1784.g.
Īpašnieks
Cēsu muzejs, CM 58
Apraksts
Cēsu pilsētas māju laukumu saraksts, kā tie 1693.g. feruārī pārbaudē un mērīšanā tur atrasti. Joh. Abr. Ulrihs
1. Lademahera māja pieder tagad bijušajam grāfa zemes tiesnesim Liphardam, ir ar koka apbūvi un ir diezgan liels pagalms.
2. Rēpšlēgera ( vai virvju vijēja) māja, tagad Jēkaba Esvurma. Ar koka apbūvi, savas mājas vienu stūri izvirzījis par daudz ielā uz torni.
3. Hvela māja, (tagad) Paula Berga, tagad ar akmens apbūvi, bet daļa no tās tukša.
4. Martena Gailvēbera, tagad Kristofera Šteiges, Millera mantinieka laukums, neapbūvēts un tukšs.
5. Fabiana Feliksa, tagad viņa dēla Gustava Feliksa māja, ar koka apbūvi.
6. Mazs laukums pie Raunas vārtiem, uz kura pirms tam jābūt bijušai sarga mājai, bet ir tikko kāpņu platuma lielumā.
7. Vēl viens tukšs laukums Raunas vārtu otrā pusē, bet vietējais pilsētas kantors (dziedātājs) Johans Derre protestē pret to, ka tur nav bijusi neviena sarga māja, bet vienmēr bijusi viņa laukumam piederīga telpa kas viņam arī tā ierādīta.
8. Šterbela māja tagad pieder kantoram Derrem un pretendē šeit klāt iepriekšējo laukumu, kam jābūt bijušam sarga mājai. Šis Šterbela mājas laukums ir tukšs, bet ir vēl daži veci mūri.
9. Švābes māja, tagad Johana Gečes, ir apbūvēta daļēji ar koku, bet vairāk ar mūri.
10. Mirušā zemes tiesneša Reinkena, tagad Johana Gelles māja, ir apbūvēta un no visām pusēm ar mūri.
11. un 12.Volfa kundzes abas mājas tagad apdzīvo viņas dēls Albrehts Volfs, ir stipri laika zoba saēstas, daļēji mūra, daļēji koka, siena pie ielas uz Ūdens vārtiem ir par tālu izvirzīta.
Iela uz Ūdens vārtiem.
13. Bernharda Lutera māja, tagad Bruno Meijera, ir neapbūvēta, bet vēl ir labi mūri.
14. Redgerta Kavera tagad birģermeistara Ruvija mantinieku māja,daļēji apbūvēta, daļēji neapbūvēta, ir vēl labi mūri.
15. Vedemeijera māja, tagad ieķīlāta prāvestam Neihauzenam, ir labi apbūvēta un proti ar mūri, mazliet ar koku.
16. Klausa Paulsona māja, ieķīlāta majoram Lodem, ir neapbūvēta,bet vēl ir labi mūri.
17. Kazumbska, tagad Drīzena mantinieku māja, neapbūvēta un tukša.
18. Nīlanda māja, tagad Kīnholca mantinieku, arī ir tukša.
19. Spilles māja, tagad Filipa Ludera daļēji pilnīgs akmens, daļēji ar fahverku apbūvēta
20. Martena Šneidera tagad Martena Zeiferta māja, ar koka apbūvi.
21. Jākoba Kāla ( vai Kālena ) māja, tagad Kaspara Mieža, daļēji ar koka, daļēji akmens apbūvi.
22. Sebastiana Švertfegera (māja) =
23. Anglera = un
24. Deckmeijera māja, visās trīs tagad ir Kristians Rode iekšā,gan tikai maz apbūvēts, bet ir labi mūri.
25. Kellermana māja, tagad Balcera Heizes, ar akmens apbūvi
26. Tomsas Mēra ( vai Mērena ) jeb Platera māja, mirušā birģermeistara Šulca mantiniekiem, neapbūvēta.
27. Krūzes māja, tagad Paulsona mantinieku, vairāk ar koka un maz ar mūra apbūvi.
28. Hēmera māja, tagad Eibinga, ar akmens apbūvi.
29. Vēl Eibinga mazā = jeb Brantveina māja stāv tukša, ir strīdā ar Bernhardu Vinteru.
30. Gerta Hatena = tagad Johana Kullekena māja, daļēji koka, kaut kas arī akmens.
31. Rāmuļu laukums tagad Johana Rabes ar koka apbūvi.
32. Martena Mieža māja, tagad mācītāja Grīnerta no Suntažiem,
tā ir viņam sievas dēļ, tiek ar koku apbūvēta.
33. Narra ( vai Narrena ) jeb Elfera māja pieder zemes tiesneša Reica mantiniekiem, celta no akmens.
34. Hinriha Šustera ( vai kurpnieka ), tagad Johana Andresa Merkela, mājas laukums ar akmens apbūvi.
35. Hansa Lorenca māja tagad piederoša Šmelcerei, ar akmens apbūvi.
36. Zonneberga māja, tagad ir iekšā Mihels Kēlers, kurpnieks, ir mūrēta.
37. Mucenieka = tagad asesoram Hiršheidam ieķīlātā māja, celta no akmens.
38. Sebastiana Detmera = tagad Giginga mantiniekiem Ruckas ( muižai ) piederošā māja, stāv neapbūvēta, vēl ir labi mūri ( ar zīmuli pierakstīts divi laukumu 38 ).
39. Kortes ( vai Kortena ) abi laukumi tagad pieder Treišina kundzei,
40. Spēkes ( vai Spēkena ) abi ar mūra apbūvi.
41. Pīpenštoka = tagad Franča Abrahama Reinikena māja, ar akmens apbūvi.
42. Beklera māja, tagad Šleijera, daļēji ar mūri un koku, vairāk sastāv no dārza, atduras pie Rīgas vārtiem.
43. Pētera Kones, tagad Eliasa, podnieka māja ar koka apbūvi.
44. Simona Kortes ( vai Kortena ) = tagad Jakoba Cīfersona māja,ar koka apbūvi.
45. Lībiešu nevācu mājas laukums ir tukšs, par iebrauktuvi strīdās ar Olofsona atraitni.
46. Vēl tukšs laukums, bijusi sarga māja, skroderis Bruns grib to apbūvēt, ir strīds ar nākošo laukumu un māju.
47. Hēvela māja, tagad Berenta Vintera, stāv daļēji tukša, vēl ir daži mūri, aizmugures māja ir celta no koka, iepriekš minētais Bruns pretendē uz gabalu no laukuma.
48. Johana Grulina, tagad Reica māja, ar akmens apbūvi.
49. Berenta Dolmana, tagad Hansa Henninga māja no akmens,bet aizmugures māja būvēta no koka.
50. Gregora Branta = tagad Morica Ebelera māja, ar koka apbūvi.
51. Feldšera jeb Hansa Zaksa māja, tagad Vismana, daļēji ar akmens,vairāk ar koka apbūvi.
52. Bāres ( vai Bārena ) = tagad mirušā Vollera atraitnes māja, daļēji ar akmens, daļēji koka apbūvi.
53. Betkes ( vai Betkena ) = tagad Bruno Meijera neapbūvētais mājas laukums.
54. Cimmermana = tagad Šleijera, neapbūvētajam laukumam vēl ir daži veci mūri un kaut ko būvē no koka.
55. Anglera = tagad Ludviga Šmerces ( vai Šmercena ) māja, daļēji ar koka, kaut kas arī ar akmens apbūvi.
Tirgotavas un tirgotavu vietas:
a: Rābes neapbūvēta
b: Meijera neapbūvēta
c: Tīdes ar koka apbūvi
d: Šleijera neapbūvēta
e: Štedera ar koka apbūvi
f : Štedera ar akmens apbūvi
g: vēl neapbūvēta brīva
56. Liberta Renca ( vai Rencena ) māja ar akmens būvi, tagad ir vecās Šulcas īpašumā
57. Čamska = tagad Kristofera Šulca laukums pārsvarā ar akmens apbūvi
58. Hilhena māja, tagad Šulca mantiniekiem, pārsvarā ar mūra apbūvi.
59. Hansa Šilinga mājas laukums neapbūvēts, daļēji vēl ir labi ( ? ) veci mūri.
60. Karpentārija divi neapbūvēti laukumi, vēl
61. ir daži veci mūri
62. Ninegala = tagad Alta mantinieku mājas laukums daļēji
apbūvēts ar akmeni, pārsvarā ar koku, daļēji vēl neapbūvēts.
63. Olaja, jezuīta, pēc tam Lino ( vai Linova ) = tagad Hansa
Mihela Adloffa no koka būvēta māja .
64. Finka ( vai Finkes, - ena ) = tagad Pētera Heina laukums ar koka apbūvi .
65. Mūra ( vai Mūrena ) māja = tagad asesora Hiršheida, ir tukša.
66. Pankratija Haltermana = tagad Johana Gelles ( vai Gellena )
tukšais mājas laukums
67. Dubincka māja: brīva, vēl ir veci labi mūri, bet kopš daudziem gadiem neapbūvēta.
68. Falkenhagena = tagad mirušā Klasa Buka ( vai Bukena ) mantinieku tukšais mājas laukums.
69. Vācu skolas laukums
70. Vīdenhopa māja, tagad birģermeistara Bitnera, no koka celta, ir tāda pati aizmugures māja.
70 Lādes ( Lodes, vai Ladena ) = tagad birģermeistara Bitnera.
71. Lādes = tagad Cifersa māja ar koka apbūvi.
72. Johana Zābaka, abas pieder Johanam
73. Kurmja māja, Frauenšteinam, stāv neapbūvētas
74. Bubula audēja, tagad Menesenkampa, laukums pārsvarā dārzs.
75. Mensenkampa ēkām jābūt brīvam laukumam.
76. Nevācu skola par jaunu ierīkota no koka.
77. Rīmera ( vai jostnieka ) = tagad mirušā inspektora Pētera Hansona mantinieku mājas laukums, tukšs.
78. Humperta = tagad Štedera mantinieku mājas laukums stāv neapbūvēts.
79. Hilkena = tagad birģermeistara Giginga no akmens celta māja, pretī pilsētas mūrim ir dažas koka ēkas.
Rātsnams.
80. Daniela Šmita : pēc tam Oldenborga mantiniekiem, tagad ar viņiem un Tīdem kopā ar Bahmanu strīds, ir celta no koka.
81. Zeklera māja, tagad birģermeistara Šleijera no akmens celta,pret pilsētas mūri ir koka ēkas.
82. Klementa Artusa: tagad Štedera māja no akmens celta, pagalmā ir koka ēkas.
83. Franča Lutera = tagad Šulces mantinieku mājas laukums neapbūvēts, vēl ir daži veci mūri.
84. Suhodoļska, tagad Kristofera Funka māja, celta no koka.
85. Hansa Davida Vitovska koka māja.
86. Bušmana māja, stāv tukša, vēl ir daži gabali veca mūra, laukums ieķīlāts ritmeistaram Rideram.
Krievu baznīca līdz ar
87. Strīka laukumu un
88. Merringa dārzu, kas izvietoti uz šīs baznīcas vai baznīcas dārza gruntsgabala.
89. Lunta ( vai Luntes ) = tagad Pētera Grēka laukums, neapbūvēts, vēl ir gabals mūra.
90. Krūzes laukums ir tukšs.
91. Nīlanda = tagad Giginga māja, tukša, vēl ir labi mūri.
92. Zigmunda Zeklera = tagad Berenta Vintera māja, ar koka apbūvi.
93. Ģedera Šulca, nevācu audēja koka māja.
94. Berenda Kazedanca tagad Cimmermana slikti celtā koka māja , dārzs.
95. Gregora Kerstena neapbūvētajam mājas laukumam vēl ir daži mūri.
96. Šķibusta: pāri Gaujai dzīvojoša zemnieka tukšs laukums.
97. Munka: tagad mācītāja Lotihija mājas laukums, neapdzīvots, vēl ir labi un stipri mūri, uz mūra pusi dārzs.
98. Jaskes Štalmahera, tagad Reiņa, ar koku apbūvētais mājas laukums.
99. Dārza laukums, Vismanim piederošs.
100. Vēl tukšs laukums, nevācu lībiešiem dārza vieta.
101. Vēl laukums, Mihela Kelnera dārzs.
102. Kristofa Haltena māja.
103. Vecā monētu kaltuve, Hinriha Eihsteda atraitnei.
104. Lampenfelda māja tagad nevācu Mihela Boikes, ar koka apbūvi.
105. Heizes dārza laukums.
106. Konrada Šustera atraitnes, tagad Gasmana, mājas laukums ar koka apbūvi.
107. Leitnanta Vismana māja ar koka apbūvi.
108. Hinriha Meijera, tagad Šepetovska, ar koku apbūvētais mājas laukums.
109. Hilkena vai Oldenborga, mācītāja Reinikena kundzes tukšais laukums.
110. Šternberga = tagad Olofsona atraitnes māja, celta no koka,strīdās ar lībiešiem un Brunsu.
111. Berenta Vintera koka aizmugures māja.
112. Hansa Lenca = tagad Antonija Šrēdera māja, ar akmens apbūvi.
113. Rozena Raiskumam piederošā koka māja, tagad ģenerālsuperintendanta kunga Fišera.
114. Reinholda Dankera = tagad Heino Lurenborga laukums, ar koka apbūvi.
115. Pēnera vai Gailvēbera, tagad Didriha Šmita laukums, ar koka apbūvi.
116. Mlodovska māja = tagad Hansa Klavinga Buša, nevācieša, ar koka apbūvi.
117. Firstenberga = tagad Giginga mantinieku mājai vēl ir daži veci mūri, kas ir diezgan stipri.
118. Franča Elingera jeb Fričes = tagad Ruvija mājas laukumam ir veci mūri.
119. Lintes ( vai Lintena ) = tagad Johana Frauenšteina mājas laukumā vēl ir daži veci mūri.
120. Berenta Nīmanda = tagad Pētera Meijera mantinieku laukums stāv tukšs.
121. Dālera, tagad Rossa mantinieku laukums ar akmens un mūra apbūve.
122. Suhodoļska jeb Meskova tagad Šleijera māja, celta no akmens.
123. Grestes ( vai Grestena ): tagad arī Šleijera, daļēji ar akmeni kaut cik ar koku apbūvētais laukums.
124. Denninga jeb Anglera = tagad mācītāja atraitnes no Valmieras, neapbūvēts, mājas laukumā vēl ir akmens mūri.
125. Hēviha māja, tagad Giginga mantinieku, stāv tukša, ir kaut kas nedaudz no veciem mūriem.
126. Vēringa mājas laukums tukšs, uz to pretendē Berends Vinters.
127. Štāla jeb Plocija tagad Štammes māja, ar koka apbūvi.
128. Tukša vieta, birģermeistara kungs Gigings uzdod, ka tā
piederējusi viņa senčiem, uzmetot acis nav nekādu pazīmju,
ka tur stāvējusi māja. Viņš piedāvā liecināt to ar pierādījumiem.
Pilsēta ar viņu veltīgi disputē, ka šis laukums pieder tirgum, līdzīgi
kā 1665. g. revīzijā atstāts tukšs.
 
  • Cēsu gruntsgabalu plāns, uzmērījis J. A. Ulrihs 1693. gadā, nokopējis Johans Fr. Guthardts; CM 58