Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Cēsis, Torņa iela

Tips
Pastkarte
Autors
izdevējs un iespiedējs L. H. Borevics
Izgatavošanas vieta
Cēsis
Izgatavošanas laiks
1900-1904
Īpašnieks
Cēsu muzejs, CM 16287
Apraksts
Attēla kreisajā pusē redzamajā vienstāva koka ēkā atradās pilsētas zēnu elementārskola, Torņa iela 3. Cēsu pilsēta uz savā īpašumā esošā gruntsgabala 18. gs. beigās uzcēla koka dzīvojamo māju Sv. Jāņa baznīcas ķesterim. Vēlāk pilsēta atļāva ierīkot elementārskolu. 1898. gadā Cēsu pilsēta aizņēmās no Vidzemes pilsētu hipotēku biedrības 30 000 rubļu. Kredīta apliecībā nav minēts, kādam nolūkam nauda tiks izmantota.[1] Iespējams, ka pārbūvēta un paplašināta esošā ķestera dzīvojamā un skolas ēka. Cēsu fotogrāfs G. Matīss nofotografējis zēnus stundas laikā klasē: pie griestiem petrolejas lampas, pie sienas reprodukcija - Krievijas ķeizarienes Aleksandra Fjodorovnas (1872-1918) portrets. 1909. gadā skolā mācījās 112 zēni. Skolas pārzinis bija Heinrihs Johans Zariņš, skolotāji - Lecmans, D. Jeršovs, grieķu ortodoksālās baznīcas mācītājs protorejs Stepanovičs. [2]
1913. gadā skolēni pārcēlās uz jauno skolas ēku Gaujas ielā 17. [3]
Jau 1911. gada 24. maijā Cēsu pilsētas domes kārtējā sapulcē nolēma nodot ēku jaundibināmajai pilsētas latviešu luterāņu draudzei.[4]
Attēla labajā pusē redzams ugunsdzēsēju depo ar torni slapjo šļūteņu žāvēšanai. Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība Cēsīs nodibināta 1867. gadā. Ap to laiku uzcelta ugunsdzēsēju mītne [5], kas vēlāk pārbūvēta. 1932. gadā uzcelts jauns depo Valmieras ielā.

Autore: Dace Cepurīte


1 Gruntsgabalu un mantojumu grāmata par visiem nekustamiem īpašumiem, kas pakļaujas Cēsu pilsētas maģistrāta jurisdikcijai. 1792.g. - LVVA, 2056.f., 1.apraksts, 23854. lieta, 105.lp.; tulkojusi M. Caune, CM 92831, 70. lp.; Cēsu pilsētas karte, uzmērījis F. Reihels 1787.g., uzzīmējis J. Hertels 1815.g.
2 Adolf Richters Baltische Verkers- und Adressbuecher. Band I. Livland. Rīgā, 1909. - 205. lpp.
3 Anspaks, A. Cēsis. Tūrisma ceļvedis pa Cēsīm un to apkārtni. Rīgā: Latvijas Valsts izdevniecība, 1960. - 69. lpp.
4 LVVA, 2056.f. 1. apraksts, 20364. lieta, 5. lp.
5 Bērsons, V. Atmiņas un ziņas par Cēsu biedrībām un viņu darbību laikā no 1886.g. līdz 1936.g. - Cēsis, 1939. - 32.lpp.
 
  • Cēsis, Torņa iela: kreisajā pusē redzamajā ēkā atradās zēnu elementārskola, labajā pusē - skolnieki stāv pie ugunsdzesēju depo; ielas galā redzams Jaunās pils Lademahera tornis, 20. gs. sākums; CM 16287
  • Klases telpa zēnu elementārskolā Cēsīs, Torņa ielā 3, ap 1909. - 1912.gadu; CM 17474
  • Nams Cēsīs, Torņa ielā 3, 20. gs. 70. gadu sākumā; CM 115760