Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Cēsis, Lielā Skolas iela 5

Tips
Foto
Autors
nezināms
Izgatavošanas vieta
Cēsis
Izgatavošanas laiks
1920-1925
Īpašnieks
Cesu muzeja krājums, inv. nr. CM 115625
Apraksts
Lielajā Skolas ielā tagadējās A. Šmita fotodarbnīcas vietā un blakus tai pirms vairāk kā simts gadiem atradās vairākas ēkas. Pārsvarā tās bija saimnieciska rakstura celtnes dzīvojamām ēkām Rīgas ielā. Vēlāk tās pārveidoja par nelielām apdzīvojamām ēkām un tām piešķīra Lielās Skolas ielas adreses.
L. Skolas ielā 5 atrodošos nekustamo īpašumu ar zemes grāmatas nr. 21b atdalīja no gruntsgabala nr. 21 Rīgas ielā. Īpašuma tiesības uz atdalīto gruntsgabalu un tur esošo koka dzīvojamo māju 1883. gada 15. septembrī Cēsu maģistrāts apstiprināja atslēdznieku amata meistaram Fridriham Bolcmanim. Viņam jau piederēja līdzās esošais gruntsgabala nr. 24b ar vēlāko adresi Rīgas ielā 14. L. Skolas ielas pusē atrodošos nekustamo īpašumu viņš nopirka par 1950 rbļ., pamatojoties uz pirkšanas līgumu 1883.gada 15. augustā, kas noslēgts ar frizieri Kārli Vilperi. Īpašumu apgrūtināja parāds 700 rbļ. par labu Albertam Leflēram (Loeffler) saskaņā ar 1871.gada 11. oktobra K. Vilpera pirkuma līgumu. Šis parāds pārgāja F. Bolcmaņa ziņā.[1]
Pēc abu vecāku nāves ( skat. aprakstu par namu Rīgas ielā 14) 1902. gadā īpašumus mantoja F. Bolcmaņa dēls Karls un meita Johanna, precējusies Lorenca. Karls apņēmās iegūt īpašumā arī masas mantojuma daļu. Visus dokumentus viņš nokārtoja 1925. gadā. [2] Pats K. Bolcmanis dzīvoja namā Rīgas ielā 14, vēlāk bija pārcēlies uz Rīgu. 1939. gada rudenī viņš izbrauca uz Vāciju, bet viņa īpašumi par noteiktu atlīdzību nonāca Latvijas Kredītbankas īpašumā.[3]
Domājams, ka vienstāva ēka L. Skolas ielā 5 bija maz izmantota. 1936. gadā A. Ozols šeit pieņēma izlabošanai dāmu, kungu, kā arī formu zābakus. [4] Tāpat kā mūsdienās galvenā un dominējošā tirdzniecības iela bija Rīgas iela. Tāpēc darbnīcai vai veikalam, kas atradās L. Skolas ielā bija un arī mūsdienās ir grūti piesaistīt apmeklētājus.

Autore: Dace Cepurīte, Cēsu Vēstures un mākslas muzeja vēsturniece.

1 LVVA, 2056. fonds, 1. apraksts, 20284. lieta, 1. lp.
2 LVVA, 2056. fonds, 1. apraksts, 20284. lieta, 29. lp.
3 Turpat, 30., 32. lp.
4 Cēsu Vēstis. Nr. 170, 02.10.1936.
 
  • Cēsis, Lielā Skolas iela ap 1920. - 1925. gadu. Ielas galā ēka, kuru nojauca un ielu pagarināja līdz Vienības laukumam 1930. gadu beigās. - CM 115625