Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Cēsi, Rīgas iela 18

Tips
Foto
Autors
nezināms
Izgatavošanas vieta
nezināma
Izgatavošanas laiks
1945-1949
Īpašnieks
Cēsu muzejs, CM 69827
Apraksts
Pēckara gadu fotogrāfijā 20. gs. 40. gadu otrajā pusē vairs nav redzamas veikalu izteiksmīgās izkārtnes. Padomju vara neatzina privātus īpašumus. Tos nacionalizēja pamatojoties uz Latvijas PSR Pagaidu Augstākās Padomes Prezidija dekrētu 1940. gada 28. septembrī par tirdzniecības uzņēmumu nacionalizāciju. Tautas komisāru padome nolēma naconalizēt arī uzņēmumu "Pēteris Bergs", kas no 1938. gada atradās viņa paša namā Rīgas ielā 18. [1] Nama īpašniekus, Pēteri un Elzu Bergus, 1941.gada 14. jūnijā arestēja un izsūtīja: Pēteri uz Sverdlovskas apgabala Sevurallagu, kur viņš nomira jau tā paša gada 21. jūlijā; Elzu izsūtīja uz Krasnojarskas novada Turuhanskas rajonu; mirusi 1947.g. 17. oktobrī. [2]
Vācu okupācijas varas laikā avīze "Cēsu Vēstis" publicēja uzaicinājumu cēsniekiem aculieniekiem sniegt ziņas Patērētāju biedrības valdes priekšsēdētājam par personām, kuras piedalījās Cēsu patērētāju biedrības veikala, bijušā P. Berga veikala, mantas izlaupīšanā. Mantas lūdza nodot atpakaļ veikalā.[3]

Autore: Dace Cepurīte

1 Latvijas PSR AP Prezidija Ziņotājs. 1940.g. 30. sept. nr. 26, 2. lpp.
2 Atgūstot mūsu atmiņu. Cēsnieku stāsti par padomju deportācijām Latvijā. Sast. M. Baķe.Cēsīs, 2006. - 153. lpp.
3 Cēsu Vēstis. 1941.g. 1. augustā, 4. lpp.
 
  • Cēsis, Rīgas iela ap 1945. - 1949. gadu